Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Читайте также:
  1. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
  2. IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
  3. V. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №4
  4. Вопрос 2. Модульная система координации размеров в строительстве (МКРС), типизация и унификация. Правила привязки несущих конструкций к разбивочным осям.
  5. Глава 6. ЛЮДИ: МОДУЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  6. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
  7. Змістовий модуль 1. Загальні основи економіки державного сектора
  8. Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти.
  9. Змістовий модуль 14. Спеціальна вірусологія.
  10. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

1. Адміністративне законодавство в сфері організації оборони.

2. Управління безпекою України.

3. Система і повноваження органів управління у сфері внутрішніх справ.

4. Характеристика адміністративного законодавства у сфері організації оборони.

5. Система органів управління бороною держави.

6. Система органів управління безпекою України.

7. Зміст, особливості, правові засади та система органів управління в галузі охорони державного кордону.

8. Поняття громадського порядку і державного порядку.

9. Загальна характеристика адміністративного законодавства по охороні порядку.

10. Правовий статус органів охорони громадського порядку.

11. Служба міліції та управління нею. Обов’язки і права внутрішніх військ по охороні порядку.

12. Основні адміністративно-правові заходи охорони громадського порядку

13. Органи управління адміністративно-політичною сферою, їх правове положення.

14. Поняття і структура адміністративно-політичної сфери.

15. Повноваження в управлінні адміністративно-політичною сферою:

- Президента;

- Кабінету Міністрів;

- центральних органів виконавчої влади;

- місцевих органів виконавчої влади;

- органів місцевого самоврядування.

16. Управління:

- обороною;

- державною безпекою;

- юстицією;

- внутрішніми справами;

- іноземними справами;

- охороною державного кордону;

- виконанням покарань.

17. Адміністративне законодавство в сфері підприємницької діяльності.

18. Система органи управління.

19. Характеристика законодавства, що регулює відносини у сфері підприємницької діяльності.

20. Правовий статус суб’єкта підприємницької діяльності.

21. Характеристика господарського сектору економіки України.

Характеристика інвестицій в господарський сектор економіки.

22. Правовий статус органів управління зовнішніми справами

23. Адміністративне законодавство у сфері зовнішньоекономічних відносин

24. Завдання зовнішньої політики

25. Правовий статус органів управління іноземними справами.

26. Зовнішньоекономічні відносини. Органи управління.

27. Адміністративне законодавство у сфері зовнішньоекономічних відносин.

28. Органи управління закордонними справами їх правове положення.29. Повноваження в управлінні зовнішніми відносинами.

30. Загальна характеристика митної справи

31. Організація та діяльність митної служби

32. Поняття митної справи та органів виконавчої влади, що здійснюють управління нею.

33. Характеристика митного законодавства України.

34. Організація митної служби.

35. Повноваження митних органів.

36. Характеристика системи митних органів України, їх положення.

37. Повноваження митних органів.

38. Поняття податкової системи України

39. Загальна характеристика державного управління в сфері оподаткування.

40. Поняття податкової системи України.

41. Система і структура податкових органів.

42. Державна податкова адміністрація України; державні податкові адміністрації в областях, м. Києві та Севастополі.

43. Податкова міліція: призначення та основні функції.

44. Шляхи удосконалення роботи податкової служби.

45. Поняття і зміст державного управління у сфері оподаткування.

46. Управління в областях, АРК, місті Києві та Севастополі.

47. Завдання регіональних управлінь державної податкової служби.

48. Характеристика етапів модернізації податкової служби України.
Питання для підготовки до підсумкової модульної контрольної роботи з курсу «Адміністративне право України» для груп ПБ-21-29

 

 

1. Поняття адміністративного права як публічної галузі права.

2. Система органів управління у сфері науки та їх повноваження

3. Поняття «публічної адміністрації», «державного управління» та «виконавчої влади», їх співвідношення.

4. Система органів управління у сфері молоді і спорту та їх повноваження

5. Предмет і метод адміністративно-правового регулювання.

6. Система органів управління у сфері культури та їх повноваження

7. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм.

8. Система органів управління у сфері соціального захисту та їх повноваження

9. Реалізація адміністративно-правових норм.

10. Система органів управління у сфері юстиції та їх повноваження

11. Поняття та основні ознаки адміністративно-правових відносин та їх структура.

12. Система органів управління у сфері внутрішніх справ та їх повноваження

13. Види адміністративно-правових відносин.

14. Адміністративно-правове регулювання охорони державного кордону

15. Поняття та система суб’єктів адміністративного права.

16. Режим державної таємниці.

17. Поняття адміністративного правового статусу фізичних осіб та його структура.

18. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності.

19. Адміністративно-правовий статус громадян.

20. Підстави адміністративної відповідальності Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення

21. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.22. Мета та завдання адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень.

23. Поняття та види колективних суб’єктів адміністративного права.

24. Основні правила накладання адміністративних стягнень.

25. Система органів виконавчої влади.

26. Нагляд як спосіб забезпечення законності в діяльності органів публічної адміністрації: поняття види.

27. Поняття „орган державного управління, «орган виконавчої влади». Ознаки органу виконавчої влади.

28. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

29. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.

30. Поняття і система способів забезпеченості законності в діяльності органів виконавчої влади.

31. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

32. Державний контроль у сфері виконавчої влади

33. Система центральних органів виконавчої влади.

34. Сутність і види адміністративного примусу.

35. Місцеві, державні адміністрації.

36. Адміністративно-правовий статус політичних партій.

37. Об`єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин.

38. Поняття адміністративно-правових режимів.

39. Місце органів місцевого самоврядування у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування.

40. Державна податкова служба: система органів а основні повноваження

41. Адміністративно-правовий статус державних підприємств і організацій.

42.Режим надзвичайного стану.

43. Адміністративно-правовий статус релігійних організацій.

44. Поняття та ознаки спеціальних адміністративно-правових режимів. Види спеціальних адміністративно-правових режимів.

45. Адміністративно-правовий статус професійних спілок

46. Режим військового стану

47. Поняття і принципи державної служби

48. Повноваження органів виконавчої влади в сфері економічного розвитку і торгівлі.

49. Цивільна державна служба

50. Система органів управління обороною держави.

51. Мілітарізована державна служба.

52. Система органів управління безпекою України.

53. Дипломатична служба в Україні

54. Система органів управління у сфері охорони здоров’я та їх повноваження

55. Структура адміністративно-правового режиму.

56. Система органів управління зовнішніми справами та їх повноваження.

57. Звернення громадян як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в державному управлінні.

58. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації.

59. Поняття, мета, завдання та форми прокурорського нагляду

60. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

61. Заходи адміністративного припинення

62. Адміністративно-правове регулювання в сфері інфраструктури.

63. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

64.Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації.

65. Система органів управління у сфері освіти та їх повноваження

66. Поняття, значення та види форм управлінської діяльності.

67. Система органів управління у сфері науки та їх повноваження

68. Поняття та юридичне значення правових актів управління.

69. Система органів управління у сфері молоді і спорту та їх повноваження

70. Види правових актів управління.

71. Система органів управління у сфері культури та їх повноваження

72. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

73. Система органів управління у сфері соціального захисту та їх повноваження

74. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби.

75. Система органів управління у сфері юстиції та їх повноваження

76. Проходження державної служби. Службова кар`єра.

77. Система органів управління у сфері внутрішніх справ та їх повноваження

78. Управління державною службою

79. Адміністративно-правове регулювання охорони державного кордону.

80. Адміністративно-правовий статус державного службовця. Державна посада


7.2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ ДЛЯ СЛАДАННЯ ІСПИТУ.

81. Поняття адміністративного права як публічної галузі права.

82. Система органів управління у сфері науки та їх повноваження.

83. Поняття, ознаки та види публічних послуг.

84. Поняття «публічної адміністрації», «державного управління» та «виконавчої влади», їх співвідношення.

85. Система органів управління у сфері молоді і спорту та їх повноваження.

86. Адміністративні послуги: поняття, ознаки, види.

87. Предмет і метод адміністративно-правового регулювання.

88. Система органів управління у сфері культури та їх повноваження.

89. Правові акти органів публічної адміністрації, що підлягають державній реєстрації.

90. Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм.

91. Система органів управління у сфері соціального захисту та їх повноваження.

92. Вимоги до актів правових управління; наслідки невиконання вимог.

93. Реалізація адміністративно-правових норм.

94. Система органів управління у сфері юстиції та їх повноваження.

95. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

96. Поняття та основні ознаки адміністративно-правових відносин та їх структура.

97. Система органів управління у сфері внутрішніх справ та їх повноваження.

98. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

99. Види адміністративно-правових відносин.

100. Адміністративно-правове регулювання охорони державного кордону.

101. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

102. Поняття та система суб’єктів адміністративного права.

103. Режим державної таємниці.

104. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Види адміністративного процесу

105. Поняття адміністративного правового статусу фізичних осіб та його структура.

106. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності.

107. Публічне адміністрування в сфері охорони державного кордону.

108. Адміністративно-правовий статус громадян.

109. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення.

110. Податкова міліція: система органів та основні завдання.

111. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

112. Мета та завдання адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень.

113. Режим військового стану

114. Поняття та види колективних суб’єктів адміністративного права.

115. Основні правила накладання адміністративних стягнень.

116. Система органів управління безпекою України та їх основні повноваження

117. Система органів виконавчої влади.

118. Нагляд як спосіб забезпечення законності в діяльності органів публічної адміністрації: поняття види.

119. Система органів управління у сфері охорони здоров’я та їх повноваження

120. Поняття „орган державного управління, «орган виконавчої влади». Ознаки органу виконавчої влади.

121. Правове регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб.

122. Сутність і види адміністративного примусу.

123. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.

124. Поняття і система способів забезпеченості законності в діяльності органів виконавчої влади.

125. Система органів публічного адміністрування в сфері оподаткування та їх основні повноваження

126. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

127. Державний контроль у сфері виконавчої влади

128. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

129. Поняття адміністративно-правових режимів.

130. Адміністративно-правовий статус політичних партій.

131. Режим надзвичайного стану

132. Напрями і етапи проведення адміністративної реформи В Україні

133. Державна податкова служба: система органів та основні повноваження.

134. Режим державної таємниці.

135. Поняття та зміст правового статусу колективних суб’єктів.

136. Адміністративно-правовий статус державних підприємств і організацій.

137. Особливості проходження служби в державній податковій службі України

138. Адміністративно-правове регулювання в галузі митної справи

139. Адміністративно-правовий статус релігійних організацій.

140. Поняття та ознаки спеціальних адміністративно-правових режимів. Види спеціальних адміністративно-правових режимів.

141. Адміністративно-правовий статус професійних спілок

142. Поняття і принципи державної служби

143. Повноваження органів виконавчої влади в сфері економічного розвитку і торгівлі.

144. Місце органів місцевого самоврядування у системі органів виконавчої влади. Система органів місцевого самоврядування

145. Система органів управління обороною держави.

146. Мілітарізована державна служба.

147. Структура адміністративно-правового режиму.

148. Система органів управління зовнішніми справами та їх повноваження.

149. Дипломатична служба в Україні

150. Цивільна державна служба

151. Звернення громадян як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в державному управлінні.

152. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації.

153. Поняття, мета, завдання та форми прокурорського нагляду.

154. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

155. Адміністративний договір: поняття, види, ознаки.

156. Заходи адміністративного припинення.

157. Адміністративно-правове регулювання в сфері інфраструктури.

158. Патронатна служба та її особливості

159. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

160.Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації.

161.Адміністративно правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

162. Система органів управління у сфері освіти та їх повноваження

163. Поняття, значення та види форм управлінської діяльності.

164. Служба, агентство, інспекція як центральні органи виконавчої влади.

165. Система органів управління у сфері науки та їх повноваження

166. Поняття та юридичне значення правових актів управління.

167. Адміністративно-правовий статус міністерства.

168. Система органів управління у сфері молоді і спорту та їх повноваження

169. Види правових актів управління.

170. Адміністративна правосуб’єктність колективних суб’єктів

171. Система органів управління у сфері культури та їх повноваження

172. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

173. Адміністративна правосуб’єктність індивідуальних суб’єктів

174. Система органів управління у сфері соціального захисту та їх повноваження

175. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби.

176. особливості адміністративно-правового статусу біженців

177. Система органів управління у сфері юстиції та їх повноваження

178. Проходження державної служби. Службова кар`єра.

179. Джерела адміністративного права; систематизація адміністративного законодавства

180. Система органів управління у сфері внутрішніх справ та їх повноваження.

181. Управління державною службою.

182. Об`єднання громадян як суб’єкти адміністративно-правових відносин.

183. Адміністративно-правове регулювання охорони державного кордону.

184. Адміністративно-правовий статус державного службовця. Державна посада.

185. Взаємовідносини адміністративного права з іншими галузями права.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА І ДОДАТКОВА)

Основні законодавчі акти та література з курсу “Адміністративне право ”

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.(із змінами, внесеними згідно із законом № 2222 – ІV від 08.12.2004, ВВР, 2005 №2. ст. 44)

2. Закон України «Про державну податкову службу в Ук­раїні» від 4 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 6. – Ст. 37 (у редакції Закону України від 24 грудня 1993 року №3813-XII). – С. 554.

3. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст. 20. – С. 5.

4. Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про статус Університет наук України» від 17 січня 1991 р.// ВВР. – 1991. – № 6. – Ст. 40.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 281.

6. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

8. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25 червня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 44. – Ст. 544.

9. Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

10. Закон України «Про прикордонні війська України» від 4 листопада 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 2. – Ст. 7.

11. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 4. – Ст. 14.

12. Дисциплінарний Статут прокуратури України // ВВР. – 1992. – № 4. – Ст. 14.

13. Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 груд­ня 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

14. Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

15. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 15. – Ст. 188.

16. Закон України «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

17. Закон України «Основи законодавства України про культуру» від 14 лютого 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

18. Закон України «Про представництво Президента в Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 р. // Голос України, 2000, 18 квітня.

19. Указ Президента України «Про Стратегію реформування державної служби в Україні» від 14 квітня 2000 р. // Урядовий кур’єр, 2000, 19 квітня.

20. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. // ВВР. - 1992. - № 27. – Ст. 382.

21. Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

22. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 чер­вня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

23. Закон України «Про надзвичайний стан» від 26 червня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 37. – Ст. 538.

24. Закон України «Про державну статистику в Україні» від 17 вересня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 43. – Ст. 608.

25. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

26. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 50.– Ст. 676.

27. Постанова Верховної Ради України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 16 жовтня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 45. – Ст. 620.

28. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

29. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

30. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 29. – Ст. 308.

31. Закон України «Про сприяння соціальному становлен­ню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 16. – Ст. 167.

32. Положення про Міністерство закордонних справ Ук­раїни: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. // ЗПУ. – 1993. – № 7. – Ст. 143.

33. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм та правил і відпо­відальності за їх порушення» від 8 квітня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 23. – Ст. 247.

34. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 р. // ВВР. – 1993. – №27. – Ст. 289.

35. Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

36. Закон України «Про Антимонопольний комітет Украї­ни» від 26 листопада 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

37. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

38. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 6. – Ст.30.

39. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 10. – Ст. 45.

40. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

41. Закон України «Про біженців» від 24 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 16. – Ст. 90.

42. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // ВВР.– 1994. – № 16. – Ст. 93.

43. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

44. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 52. – Ст. 455.

45. Закон України «Про органи і служби у справах непов­нолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

46. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

47. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. // ВВР. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

48. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

49. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

50. Закон України «Про місцеве самоврядування в Украї­ні» від 21 травня 1997 р. // ВВР. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

51. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня І997 р. // ВВР. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

52. Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 22 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

53. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. – № 19. – Ст. 98.

54. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. // ВВР. – 1998. – № 32. – Ст. 215.

55. Положення про реєстрацію асоціацій та інших добро­вільних об’єднань органів місцевого самоврядування: За­тверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. // ЗПУ. – 1998. – № 6. – Ст. 217.

56. Указ Президента України «Про врегулювання деяких питань, пов’язаних з процесом управління об’єктами дер­жавної власності» від 4 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 976

 

ІІ. Кодекси

 

57. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

58. Водний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

59. Житловий кодекс Української РСР // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

60. Земельний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

61. Кодекс законів про працю України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

62. Кодекс про шлюб та сім’ю України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2.

63. Кодекс торговельного мореплавства України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2.

64. Кодекс України про надра // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3.

65. Лісовий кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3.

66. Митний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3.

67. Повітряний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2.

68. Арбітражний процесуальний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

69. Виправно-трудовий кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

70. Кримінальний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3.

71. Кримінально-процесуальний Кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3.

72. Цивільний кодекс Української РСР // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 3 Кн. 2.

73. Цивільно-процесуальний кодекс України // Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2.

 

 

ІІІ. Література до всіх тем

 

 

74. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и уп-равление.— М., 1981.

75. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 8.

76. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: консти­туційні засади і шляхи реформування. – Харків, 1998.

77. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. – К., 1990.

78. Аверьянов В.Б. Организация аппарата государственного управления. – К., 1985.

79. Аппарат государственного управления: интересы и дея-тельность. – К., 1993.

80. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М., 1997.

81. Бахрах Д.Й. Административная власть как вид государ-ственной власти // Государство и право. – 1992. – № 3.

82. Бахрах Д.Н. Основные понятия теории социального управления. – Пермь, 1978.

83. Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных нарушениях. – М., 1989.

84. Бачило И.Л. Функции органов управления. – М., 1976,

85. Битяк Ю.П. Державна служба та розвиток її демокра­тичних основ. – Харків, 1990.

86. Васильев Р.Ф. Акты управления. – М., 1987.

87. Гавриляка А. Державне управління як наукова основа побудови правової держави // Право України. – 1998. – № 7.

88. Герасименко С. Суб’єкти адміністративного проступку (до адміністративної реформи) // Право України. – 1999. – № 4.

89. Герасименко С. Форми та види вини при вчиненні адміністративного правопорушення // Право України. – 1998. – № 7.

90. Голосніченко І. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України.– 1998. – № 11.

91. Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступ­ків засобами адміністративного права. – К., 1991.

92. Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права. – К., 1998.

93. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. – К., 1995.

94. Горницький А.Н. Державна дисципліна. – К., 1989.

95. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М., 1987.

96. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: Проблеми методології // Право України. – 1998. – № 2.

97. Демин А.В. Общие вопросы теории административного договора. – Красноярск, 1997.

98. Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 лютого.

99. Державні службовці // Урядовий кур’єр. – 1994. – 15 лютого.

100. Додин Е. В. Гарантии законности административной ответственности. – К., 1976.

101. Додин Е.В. Административная деликтология. – Одесса, 1997.

102. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юридический вестник. – Одес­са, 1997. – № 3. – С. 70.

103. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. – М., 1973.

104. Дорогих М. М. Заходи адміністративного примусу, які застосовуються міліцією в боротьбі з пияцтвом. – К., 1989.

105. Дюрягин И.Я. Право и управление. – М., 1981.

106. Кивалов С.В. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). – Одесса, 1996.

107. Кикоть П. Міністерство – центральний орган державної виконавчої влади // Право України. – 2000. – № 1.

108. Клюшниченко А.П. Меры административного принуждения, применяемые милицией. – К., 1979.

109. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. – К., 1979.

110. Коваль Л.В. Філософські аспекти адміністративного права // Вісник КДУ. – К., 1983. – Вип. 24.

111. Козлов Ю. М., Фролов Е.С. Научная организация управ­ления и право. – М.,1986.

112. Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М., 1976.

113. Коломієць Т. Адміністративний штраф: матеріальні і процесуально-правові характеристики // Право України. – 1999. – № 8.

114. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003.

115. Кононенко О. Щодо судового розгляду адміністративних справ // Право України. – 1999. – № 2.

116. Коренев А.Т. Нормы административного права и их применение. – М., 1978.

117. Лаврінчук І. Обставини встановлення правового статусу державного службовця // Право України. – 1999. – № 9.

118. Лазарєв Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.

119. Лук’янець Д. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. – № 11.

120. Марчук Е., Селиванов А. Какой быть административной реформе // Голос Украины. – 1997. – 18 ноября.

121. Недбайло О. Законодавство про адміністративні проступки як складова частина адміністративного законодавства // Право України. – 2000. – № 3.

122. Опрышко В.Ф. Административная ответственность за правонарушения. – К., 1988.

123. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. – Львів, 1995.

124. Пастухов В.Б. К вопросу о соотношении власти и уп­равления // Проблемы правоведения. – К., 1988.

125. Пикулькин А.В. Система государственного управле­ния. – М., 1997.

126. Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. – М., 1994.

127. Прудников А.С., Андриашин X.А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. – М., 1998.

128. Разделение властей: история и современность. – М., 1996.

129. Рут Доминик, Сульє Даниель. Управління. – К., 1995.

130. Рябов Ю.С. Административно-предупредительные ме­ры: теоретические вопросы. – Пермь, 1974.

131. Саввин М.Я. Административный штраф. – М., 1984.

132. Самсонов В.М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. – Харьков, 1991.

133. Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. – М., 1976.

134. Старилов Ю. Н. Служебное право. – М., 1996.

135. Старостяк Е. Элементы науки управления. – М., 1965.

136. Стефанюк В. Адміністративно-процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України. – 1999. – № 12.

137. Стефанюк В., Голосніченко І., Міхеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. – 1999. – № 9.

138. Тараненко С. Новий погляд на принципи захисту прав і свобод громадян у законодавстві про адміністративні правопорушення // Право України. – 1999. – № 9.

139. Тараненко С. Щодо поняття неосудності в адмі­ністративному праві // Право України. – 1998. – № 6.

140. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. – М., 1984.

141. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. – М., 1995.

142. Ткач Г.Й., Мартьянов І.В. Державна виконавча влада в Україні // Вісник Львівського університету. – 1994. – Вип.31.

143. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності // Вісник Акад. прав. наук України. – 1996. – Вип. 6.

144. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980.

145. Фолмер Р.М. Энциклопедия современного управления: В 5-ти частях. – М., 1992.

146. Цвєтков В.В. Державне управління: Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Харків, 1996.

147. Шамрай В.О. Військові формування та військова служба (організаційно-правові та управлінські аспекти): Моно­графія. – К., 1998. – 226 с.

148. Шамрай В.О. Контроль у процесі реалізації державної виконавчої влади // Проблеми реформування державної влади: Конституційні та управлінські аспекти. – К., 1995.

149. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (мілі­ції). – К., 1995.

150. Щекин Г.В. Теория социального управления. – К., 1996.

151. Юсупов В.А. Теория административного права. – М., 1985.

152. Янюк Н. Проходження державної служби: деякі питання // Право України. – 2000. – № 1.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.048 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты