Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаJAK JSEM SE STAL SÁM SOBĚ TCHÁNEM
 

Oženil jsem se s vdovou, měla devatenáctiletou dceru. Můj otec se do této dcery zamiloval a vzal si ji. Stál mým zeťem, a má nevlastní dcera se stala mou matkou.

Když má žena narodila synka, stal se švagrem mého otce a mým strýcem. Žena mého otce také přivedla na svět chlapečka. To byl můj bratr a vnuk. Má žena mu byla švagrovou. Byl jsem tedy vlastním tchánem!

Slovníček:Словарик:

Zamilovat se влюбиться, nevlastní dcera f. падчерица, stat se стать

Cvičení:Упражнения:

1. Udělějte z textu 4 monologický text. Vypravujte svými slovy.Сделайте из текста 4 монологический текст. Перескажите своими словами.

 

2.Reagujte na věty slovy: Реагируйте на предложения словами::

Opravdu? To bych nikdy neřekl! Ja jsem si myslel, že...

 

1. Je to ženatý muž. 2.Věře už je dvacet let. 3. Moji rodiče se loni ( в прошлом году) rozvedli. 4. Jozef má spoustu (массу, кучу) příbuzných. 5. Olga se provdala za Viktora. 6. Moje matka a tvoje tchyně jsou vrstevnice (ровесницы). 7. Naše neteř je idealní manželka. 8. Moje prababička ještě žije na venkově.

 

 

3. Přeložte do ruštiny se slovníkem:Переведите на русский язык, пользуясь словарём:

 

1. Nemám žadné sourozence. 2. Můj otec je vdovec, bratranec je rozvedený. 3. Moje dcera se asi bude vdávat: chodí už dva roky se svým kolegou. 4. Novomanžele straví líbánky ve Vidni. 5. Před měsicem dědeček a babička měli zlatou svatbu. 6. Naše tchýně je v domacnosti. 7. Můj otčím je kandidatem věd. 8. Moje neteř má jenom jednoho syna. Jako každý jedináček, je to rozmazlené dítě. 9. Jsem sirotek. Odmalička nemám ani otce, ani matku. Nemám ani vzdalené příbuzné. 

5. Utvořte adjektiva: Образуйте прилагательные.:

např.:(vdát se ) žena - vdaná žena

(narodit se) ditě, (dospět) člověk, (ženit se) muž, (rozvest se) manžele, (ovdovět) paní, (zesnout) otec, (zemřít) příbuzný.

 

6. Odpovězte: Ответьте:

1. Jaká má být podle vašeho názoru ideální manželka? 2. Jaká je vaše rodina?3. Kdo je starý mladenec a stará panna?4. Co je dospívání?

5. Kdy budete se vdávát nebo ženit se ?

 

 

7. Přeložte: Переведите:

 

Дочь господина Ганзла зовут Яна. Мой племянник ходит в детский сад. Моя мать не работает, она занимается домашним хозяйством. Моя сестра незамужем. Эта девушка - моя племянница. Моя тётя ра-ботает в поликлинике. У тебя есть родственники? У моего брата боль-шая семья. Моя бабушка живёт в деревне. Я люблю смотреть телеви-зор. Мой отец - преподаватель . Я учусь на факультете международ-ных отношений. Я люблю учиться. Моя подруга не учится и не рабо-тает, только ходит по магазинам. Я доволен своей тёщей. Моя бабуш-ка помогает воспитывать детей. 

8. Popište obrázek.Опишите иллюстрацию:

 

Kdo je na obrázku? Jak velká je rodina? Je to šťastná rodina?

Rodina se skládá z ………………… Vpravo je……………. Vlevo je………… Uprostřed je ………………. Myslím, že syn…………. Myslím že dcera ………………… Babička je……………… Matka je ………………. Tatínek je ………………. Jsou tam ještě……………….

NÁRODNOSTI A POVOLÁNÍ


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты