Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаIvotopis
автобиография

(přiloha k přihlášce ke studiu na vysoké škole)

приложение к заявлению для учёбы в вузе

Jmenuji se Eva Studenecká, narodila jsem se 6. dubna 1984 v Chrudimi, trvalé bydliště mám ve Slatiňanech. Můj otec je okresním archivářem, matka je prodavačka v samoobsluze s potravinami. Mám dvacatiletého bratra, studenta FF UK v Praze.

Základní školu jsem začala navštěvovat v Chrudimi v r. 1990, studovala jsem s prospěchem 1,09. Od r. 1997 studuji na čtyřletém gymnáziu v Chrudimi. Od počátku studia je v popředí mého zájmu historie a jazyky.Ve společenskovědních předmětech jsem měla vždy výborný prospěch. Zůčastnila jsem se každoročně olympiady v anglickém jazyce, vloni jsem ziskala 2. místo v oblastním kole.

Ve své mimoškolní činnosti se věnuji práci v archeologickém kroužku při zdejším muzeu. Studuji odbornou literaturu z oboru historie a filozofie, ráda čtu také beletrii s historickou tematikou. Chtěla bych studovat na FF UK v Praze obor historie-filozofie.

Ve volném čase se zabývam rekreačně sportem ( plaváním).

Můj zdravotní stav je dobrý.

 

V Chrudimi 5. února 2001 ...................... vlastnoruční podpis

Obvyklé pořadí údaju:

Обычный порядок данных

1. Nadpis, účel

2. Jméno, datum a místo nárození, stav, tvalé bydliště, pracovní zařazení nebo studium, údaje o rodině

3. Přehled o školní docházce, prospěchu, znalost jazyků

4. Zájmová činnost a úspěchy

5. Dosavadní zaměstnaní, studium – roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa

6. Veřejná činnost7. Zdravotní stav

8. Záměr, směrování k žadosti, pro kterou je životopis zpracovan

9. Vlastnoruční podpis, jméno a datum

Slovníček: Словарик:

Nadpis m. заголовок, účel m. цель, trvalé bydliště n. постоянное место жительства, okresní archivář m. районный архивариус, potraviny продукты, prospěch m. успеваемость, čtyřletý четырёхлетний, počátek m. начало, společenskovědní обществоведческий, v popředí n на первом месте, zučastnit se принять участие, každoroční ежегодный, vloni, loni в прошлом году, ziskat получить, kolo n. тур (олимприады), mimoškolní činnost f. внешкольная дея-тельность, věnovat se посвящать себя, zabývat se заниматься, obor m. спе-циальность, rekreačně непрофессионально, для отдыха obvyklé pořadí n. обычниый порядок , údaje n. данные, docházka f. посещение, zájmová činnost f. деятельность по интересам, dosavadní предыдущий, odbornost f. специали-зация, zaměstnavatel m. работодатель, směrování n. направленность, žadost f. заявлениеCvičení: Задания:

 

1. Uložte věty ze slov: Составьте предложения из слов:

 

Její kamarádka, studovat, filologická fakulta. Jaká, vysoká škola, ty, studovat? Studovat, já, čeština, fakulta mezinárodních vztáhů. Má sestřenice, chodit, třetí třida, základní škola. Mít, já, prospěch, angličtina.

 

2. Napište otázky k odpovědím: Hапишите вопросы к ответам:

…………………………………. Ne, naše dcera studuje na ekogymnáziu.

…………………………………… Má sestra studuje v Praze ekonomiku.

…………………………………… Ne, můj bratr studuje moc dobře.

……………………………………. Můj, zeť, pochází, Vychodní Čechy.

………………………………………….. Ne, můj dědeček ještě pracuje.

……………………………………. Ano, má maminka vede domacnost.

………………………………. Ne, Honza ještě neabsolvoval univerzitu.

……………………………………Ano, Pavel maturoval před měsicem.

 

3. Přeložte do ruštiny, napište. Переведите на русский язык, напишите:

 

Какое у Вас образование, господин Кудлачек? Я закончил среднюю школу. Ты работаешь или ещё учишься? Ты изучаешь английский язык? Мой брат – предприниматель, у него есть собственная фирма. Он занимается предпринимательской деятельностью в Праге. Моя бабушка пенсионерка. Мой сын хочет быть музыкантом. Твоя сестра –выпускница школы? Я работаю бухгалтером. Яна - продавщица, а её мать – писательница. Этот инженер – русский. Мой отец – австриец, он родом из Вены (Videň). Когда Мартин закончит университет, он будет научным сотрудником. Я хочу быть актёром. Я не врач. 

 

4. Povězte, jaké povolání a jakou národnost mají tito lidé: Скажите, какую профессию и национальность имеют эти люди:

 

Michael Jackson, Henryk Sienkiewicz, Miloš Forman, Fidel Castro, Jakub Kolas, Filip Kirkorov, Karl Marx, Bill Geits, Brus Lee, Alfons Mucha,

Cyndy Crawfordová, Madonna, Vaclav Havel, W.A. Mozart, Salvador Dali, Raimond Pauls, Luciano Pavarotti

 

5. Napište svůj životopis. Напишите автобиографию.

 

6. Napište, s lidmi jakých povolání jednáte během dne. Напишите, с людьми каких профессий вы общаетесь в течение дня.

 

7. Představte si, že máte uplně jíný život a jinou rodinu a vůbec že jste jinou osobou a máte jiné jméno. Napište to. Представьте себе, что у вас совсем другая жизнь и другая семья, и что вы совершенно другой человек и у Вас другое имя. Напишите это.

 

II.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты