Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОблік тари.
Читайте также:
  1. Аналітичний і синтетичний облік надходження і вибуття МШП та МНМА, нарахування зносу МНМА.
  2. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  3. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  4. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?
  5. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  6. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  7. Журнал обліку
  8. Застосування системи стандарт-кост у процесі обліку витрат на ви­робництво.
  9. Класифікація, оцінка дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання.
  10. Лікар-статистик вивчав особливості госпіталізованої захворюваності. На підставі якого облікового документа він проводив дане дослідження?

Методична розробка

Теоретичного заняття

Тема: Облік інших оборотних засобів.

Спеціальність 5.12020101 «Фармація»

Дисципліна Організація і економіка фармації

Курс III Кількість годин 2

ВикладачЗалевська В.М.

 

Вища кваліфікаційна категорія

 

 

Розглянуто, схвалено та рекомендовано на засіданні предметної (циклової) комісії фармацевтичних дисциплін

Протокол № 5 від 05.12. 2012р.

Голова П(Ц)К Залевська В.М.

 

 

Херсон, 2012р.

Тема лекції: Облік інших оборотних засобів.

Актуальність темиВажливою складовою частиною економічної діяльності аптеки є реалізація товару, а саме документальне оформлення реалізації товару, інших видів витрат товару та обліку і списанню інших оборотних засобів. Тому вивчення господарських операцій з обліку та списанню інших оборотних засобів в аптечних закладах є важливим для практичної діяльності фармацевтичного фахівця.

План лекції

1. Ведення обліку тари, лікарської рослинної сировини, допоміжного матеріалу, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Ведення обліку тари, лікарської рослинної сировини, допоміжного матеріалу, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Інші оборотні засоби в аптеці підлягають обліку завжди за цінами надходження, а ЛРС за заготівельними цінами.

Тара, її види

По характеру використання тара в аптечних установах ділиться на три види:

1) Багатооборотна;

2) Інвентарна;

3) Однооборотна тара (пакувальний матеріал).

Багатооборотна тара (контейнери, балони тощо) повертається постачальникам і використовується для перевезення та зберігання товарів протягом тривалого періоду і підлягає обліку за середньообліковими цінами (за видами у грошовому та кількісному вираженні).

Інвентарна тара використовується в аптеках як інвентар і тому не підлягає продажу або поверненню постачальнику. Її використовують для зберігання запасів товарів(штангласи, балони, бідони тощо). Обліковується ця тара самостійно, як малоцінний інвентар. Кількість її визначається фактичною потребою аптеки.

Однооборотна тара (пакувальний матеріал) використовується для одноразового відпуску товару.

Облік тари.Вартість однооборотної тари списується по акту на витрати. Якщо ця тара може бути реалізована населенню (картонні ящики), то переводиться по акту в товар і, надалі, підлягає обліку вже як товар.

Багатооборотна тара повертається постачальникам (на підставі прибутково-видаткової накладної). Вона також може здаватися організаціям, які збирають тару. При цьому різниця між отриманою та обліковою вартістю відображається в бухгалтерському обліку.

Вибуття багатооборотної тари пов’язане зі зносом чи порчею оформляється актом. Знос тари списується на витрати аптеки, а вартість зіпсованої тари, при наявності винних – відшкодовується ними, а при їх відсутності – списується на витрати.

Рух тари відображається у товарному звітіта звіті аптеки.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты