Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ СРЕДУ, НА УТРЕНИ
По шестопсалмии поем Аллилу́иа, на глас 8, велегласно, и со сладкопением, и поем тропарь косно и велегласно, и со сладкопением равно.

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блюди́ у́бо, душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти предана́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но воспряни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас. (3)

Таже обычное стихословие с поклоны.

По 1 стихословии седален, глас 3.
Подобен: Красоте́ де́вства:

Блудни́ца приступи́ к Тебе́, / ми́ро со слеза́ми излива́ющи на но́зе Твои́, Человеколю́бче, / и смра́да зол избавля́ется повеле́нием твои́м! / Ды́ша же благода́ть Твою́ учени́к неблагода́рный, / сию́ отлага́ет и смра́дом одева́ется, / сребролю́бием продая́ Тебе́. / Сла́ва Христе́ благоутро́бию Твоему́.

Слава, и ныне, тойже.

По 2-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Иу́да льстец, сребролю́бия рачи́тельствуяй, / преда́ти Тя, Го́споди, сокро́вище живота́, ле́стно поуча́шеся, / отону́дуже и упи́вся, тече́т ко иуде́ом, / глаго́лет беззако́нным: / что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м, / во е́же распя́ти Его́?

Слава, и ныне, тойже.

По 3-м стихословии седален, глас 1.
Подобен: Гроб Твой:

Блудни́ца в пла́че вопия́ше, Ще́дре, / отира́ющи те́пле пречи́стеи Твои́ но́зе власы́ главы́ своея́, / и из глубины́ стеня́щи: / не отри́ни мя, ниже́ омерзи́, Бо́же мой, / но приими́ мя ка́ющуюся, / и спаси́ я́ко еди́н Человеколю́бец.

Слава, и ныне, тойже.

Чтения же вся от сказания, еже от Матфеа святаго Евангелия дне. Таже:

Евангелие от Иоанна, зачало 41.
[Ин. 12, 17 – 50.]

Во вре́мя о́но, свиде́тельствоваше наро́д сый со Иису́сом, егда́ Ла́заря возгласи́ от гро́ба и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. Фарисе́е у́бо ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ника́яже по́льза есть, се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи Е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп, и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет: а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́, погуби́т ю́: и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем, в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует: и иде́же есмь Аз, ту и слуга́ Мой бу́дет. И а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что реку́? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́, но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: а́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с, и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему́: ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому? Кто есть Сей Сын Челове́ческий? Рече́ же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, до́ндеже свет и́мате, да тьма вас не и́мет: и ходя́й во тме, не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́. Да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему; и мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа: ослепи́ о́чи их, и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́, и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи ве́роваша в Него́, но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут. Возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́, и рече́: ве́руяй в Мя, не ве́рует в Мя, но в Посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя, ви́дит Посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя, во тме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́, и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́: не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир. Отмета́яйся Мене́ и не прие́мляй глаго́л Мои́х, и́мать судя́щаго ему́: сло́во, е́же глаго́лах, то су́дит ему́ в после́дний день. Я́ко Аз от Себе́ не глаго́лах, но посла́вый Мя Отец, Той Мне за́поведь даде́, что реку́, и что возглаго́лю. И вем, я́ко за́поведь Его́ живо́т ве́чный есть: я́же у́бо Аз глаго́лю, я́коже рече́ Мне Оте́ц, та́ко глаго́лю.

Псалом 50, и трипеснец, творение господина Космы, егоже краестрочие: Тетра́ди псало́. Сиесть В Сре́ду воспою́. Ирмосы по дважды. Тропари на 12. Последи же ирмос оба лика вкупе. Глас 2.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 35; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты