Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Антифон 6.
Глас 7: Днесь бдит Иу́да преда́ти Го́спода, / Преве́чнаго Спа́са ми́ра, / И́же от пяти́ хлеб насы́тившаго мно́жества. / Днесь беззако́нный отмета́ется Учи́теля, / учени́к быв, Влады́ку предаде́, / сребро́м продаде́, ма́нною насы́тившаго челове́ка.

Днесь Кресту́ пригвозди́ша иуде́е Го́спода, / пресе́кшаго мо́ре жезло́м, / и прове́дшаго их в пусты́ню. / Днесь копие́м ре́бра Его́ прободо́ша, / я́звами ра́нившаго их ра́ди Еги́пта, / и же́лчию напои́ша, / ма́нну пи́щу им одожди́вшаго.

Го́споди, на страсть во́льную прише́д, / вопия́л еси́ ученико́м Твои́м: / а́ще и еди́наго часа́ не возмого́сте бде́ти со Мно́ю, / ка́ко обеща́стеся умре́ти Мене́ ра́ди? / Поне́ Иу́ду зри́те, ка́ко не спит, / но тщи́тся преда́ти Мя беззако́нным. / Воста́ните, моли́теся, / да не кто Мене́ отве́ржется, зря Мене́ на Кресте́. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Слава, Богородичен: Ра́дуйся, Богоро́дице, / Невмести́маго в небесе́х вмести́вшая во утро́бе Твое́й. / Ра́дуйся, Де́во, проро́ков пропове́дание, / Е́юже нам возсия́ Емману́ил. / Ра́дуйся, Ма́ти Христа́ Бо́га.

И ныне, тойже.

Седален, глас 7:

Кий тя о́браз, Иу́до, преда́теля Спа́су соде́ла? / Еда́ от ли́ка тя апо́стольска разлучи́? / Еда́ дарова́ния исцеле́ний лиши́? / Еда́ со о́неми вечеря́в, тебе́ от трапе́зы отри́ну? / Еда́ ины́х но́ги умы́в, твои́ же презре́? / О коли́ких благ непа́мятлив был еси́! / И твой у́бо неблагода́рный облича́ется нрав. / Того́ же безме́рное пропове́дуется долготерпе́ние, / и ве́лия ми́лость.

Слава, и ныне, тойже.

Евангелие 3-е от Матфеа, зачало 109:

Во вре́мя о́но, во́ини е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́, и не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, реста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей; се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Они́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тел возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́, я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты