Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Седален.
[Не седим же на сицевых седальнах, за еже священнику кадити святый олтарь, но, стояще, поем я.]

Глас 7: На ве́чери ученики́ пита́я, / притворе́ние преда́ния ве́дый, / на ней Иу́ду обличи́л еси́, / неиспра́вленна у́бо сего́ ве́дый, / позна́ти же всем хотя́, я́ко во́лею преда́лся еси́, / да мир исхити́ши от чужда́го. / Долготерпели́ве, сла́ва Тебе́.

Слава, конец. И ныне, весь. Таже И о сподо́битися нам:

И чтет священник второе Евангелие,
от Иоанна, зачало 58:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́. Ве́дяше же Иу́да предая́й Его́ ме́сто, я́ко мно́жицею собира́шеся Иису́с ту со ученики́ Свои́ми. Иу́да у́бо прие́мь спи́ру, и от архиере́й и фарисе́й слуги́, прии́де та́мо со свети́лы и свеща́ми и ору́жии. Иису́с же ве́дый вся гряду́щая Нань, изше́д рече́ им: кого́ и́щете? Отвеща́ша Ему́: Иису́са Назоре́а. Глаго́ла им Иису́с: Аз есмь. Стоя́ше же и Иу́да, и́же предая́ше Его́, с ни́ми. Да я́коже рече́ им, Аз есмь. Идо́ша вспять, и падо́ша на земли́. Па́ки у́бо вопроси́ их Иису́с: кого́ и́щете? Они́ же ре́ша: Иису́са Назоре́а. Отвеща́ Иису́с: рех вам, я́ко Аз есмь. А́ще у́бо Мене́ и́щете, оста́вите сих ити́. Да сбу́дется сло́во, е́же рече́, я́ко и́хже дал еси́ Мне, не погуби́х от них никого́же. Си́мон же Петр, имы́й нож, извлече́ его́, и уда́ри архиере́ова раба́, и уре́за ему́ у́хо десно́е. Бе же и́мя рабу́ Малх. Рече́ же Иису́с Петро́ви: вонзи́ нож в но́жницу. Ча́шу, ю́же даст Мне Оте́ц, не и́мам ли пи́ти ея́? Спи́ра же и ты́сящник, и слуги́ иуде́йския я́ша Иису́са, и связа́ша Его́. И ведо́ша Его́ ко А́нне пе́рвее: бе бо тесть Каиа́фе, и́же бе архиере́й ле́ту тому́. Бе же Каиа́фа да́вый сове́т иуде́ом, я́ко у́не есть еди́ному челове́ку умре́ти за лю́ди. По Иису́се же идя́ше Си́мон Петр, и други́й учени́к: учени́к же той бе зна́емь архиере́ови, и вни́де со Иису́сом во двор архиере́ов. Петр же стоя́ше при две́рех вне. Изы́де у́бо учени́к той, и́же бе зна́емь архиере́ови, и рече́ две́рнице, и введе́ Петра́. Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: еда́ и ты учени́к еси́ Челове́ка Сего́? Глаго́ла он: несмь. Стоя́ху же раби́ и слуги́ огнь сотво́рше, я́ко зима́ бе, и гре́яхуся. Бе же с ни́ми Петр стоя́, и гре́яся. Архиере́й же вопроси́ Иису́са о ученице́х Его́, и о уче́нии Его́. Отвеща́ ему́ Иису́с: Аз не обину́яся глаго́лах ми́ру. Аз всегда́ уча́х на со́нмищах, и в це́ркви, иде́же всегда́ иуде́е сне́млются, и тай не глаго́лах ничесо́же. Что Мя вопроша́еши? Вопроси́ слы́шавших, что глаго́лах им: се си́и ве́дят, я́же рех Аз. Сия́ же ре́кшу Ему́, еди́н от предстоя́щих слуг уда́ри в лани́ту Иису́са, рек: та́ко ли отвещава́еши архиере́ови? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще зле глаго́лах, свиде́тельствуй о зле; а́ще ли до́бре, что Мя бие́ши? Посла́ же Его́ А́нна свя́зана к Каиа́фе архиере́ови. Бе же Си́мон Петр стоя́ и гре́яся. Ре́ша же ему́: еда́ и ты от учени́к Его́ еси́? Он же отве́ржеся, и рече́: несмь. Глаго́ла еди́н от раб архиере́овых, ю́жика сый, ему́же Петр уре́за у́хо: не аз ли тя ви́дех в вертогра́де с Ним? Па́ки у́бо Петр отве́ржеся, и а́бие пе́тел возгласи́. Ведо́ша же Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты