Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНості стерилізації.
Читайте также:
  1. IV)23)Достатня ознака збіжності для знакододатних рядів.
  2. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  3. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  5. Альтернатива контрацепції – природні методи розпізнавання днів плідності
  6. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  7. Аналіз ділової активності підприємства
  8. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  9. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  10. Аналіз технологічності конструкції деталі.

 

Актуальність теми:Виконання правил асептики й антисептики, стерильність використовуваного інструмента і матеріалів є одним з найваж-ливіших вимог у роботі лікаря будь-якої спеціальності. Застосовувані в кожнім випадку методи асептики, антисептики, дезінфекції і стерилізації будуть ефективні, якщо вони обрані з урахуванням механізму впливу фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми, стійкості бактерій до цих факторів.

Мета(загальна):умітивикористовувати методи асептики, антисептики і

дезінфекції, пояснювати принципи роботи апаратури для стерилізації,

визначити ефективність стерилізації та дезінфекції.

Конкретні цілі - уміти:

1.Пояснювати дію фізичних та хімічних факторів на мікроорганізми.

2.Вибирати оптимальні методи знезараження для інструментів, поживних середовищ, лабораторного посуду тощо.

3.Пояснювати устрій та принципи роботи автоклаву, сухожарової шафи,

бактеріальних фільтрів.

4.Пояснювати суть та призначення дрібних методів стерилізації.

5.Контролювати якість стерилізації за допомогою плавких індикаторів, тест -

культур та контрольних посівів.

Вихідний рівень знань — умінь:

1. Пояснювати залежність температури кипіння рідини від тиску (кафедра фізики).

2.Пояснювати зміни у структурі білків під дією високої температури. Дію ультрафіолету на ДНК (кафедра біохімії).

3.Вміти розраховувати концентрацію розчинів (кафедра хімії).

Для, того щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань -умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання 1. Яка залежність температури кипіння рідини від тиску? А.Лінійна В.Квадратична С.Обернено-пропорційна залежить Е.Немає вірної відповіді

Завдання 2.Чи зміниться структура білків під дією високої температури?

А.Так,крім первинної

В.Так,крім вторинної

С.Ні,крім первинної

Б.Не зміниться

Е.Природну властивість білка повернути неможливо

Завдання 3.Концентрація розчинів це:

А.Маса речовини, яка може розчинитись у 100 г розчинника

В.Скільки грамів розчиненої речовини міститься в 100 гр розчину

С.Скільки молей розчиненої речовини міститься в1л розчину

Б.Вміст розчиненої речовини в об'єму розчину або одиниці маси

Е.Вміст розчиненої речовини в одиниці маси або об'єму розчинуІнформацію для поповнення знань - умінь можна знайти у наступних підручниках:

1. Биохимия /Под ред. акад. А.Баєва М: Изд.Мир, 1976. С.21-43.

2. Губський Ю.І. Біологічна хімія -М.:Київ:,"Укрмедкнига" 2000.-115с.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Механізм дії на мікроби високих і низьких температур, тиску, ультразвуку, різних видів променистої енергії, рН, рО, рСО2, осмотичного тиску і різних груп хімічних сполук.

2.Поняття про стерилізацію і її види.

3.Однократні, дрібні і комбіновані способи стерилізації.

4.Сучасна апаратура для стерилізації.

5.Поняття про асептику і її зміст.

6.Поняття про антисептику. Розробка наукових принципів антисептики (І. Земельвейс, Д. Лістер).

7.Поняття про дезінфекції і її зміст.

8.У чому полягає відмінність понять асептики, антисептики, стерилізації і дезінфекції, хоча всі вони спрямовані проти мікроорганізмів?

9.Як визначити ефективність стерилізації, асептики, антисептики і дезінфекції?

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина, 2005.-С. 150-158.2.Матеріал лекції «Фізиологія мікроорганізмів».

3.Керівництво до лабораторних робіт по мікробіології під ред. Л.Б.Борисова. С. 36-42.

4.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 - С. 97-100, 136.

5.Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр "Академия", 2005 – С. 45-56.

Матеріали та обладнання: автоклави, пальники, піч Пастера, ульрафіолетові лампи, бактериальні фільтри, індикатори плавління, дезинфікуючи розчини, лабораторний посуд, поживні середовища, дрібний металевий інструмент.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты