Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ція вірусів. Бактеріофаги.
Актуальність теми. Серед інфекційної патології 90% припадає на вірусні інфекції. У зв´язку з цим перед медичною вірусологією встають важливі завдання по кваліфікованій діагностиці, лікуванню вірусних інфекційних захворювань, удосконаленню організації та діяльності вірусологічних лабораторій, розробці профілактичних засобів. Вивчення типів взаємодії вірусів з клітинами макроорганізму дозволяє зрозуміти механізми розвитку не тільки інфекційних, а й онкологічних захворювань.

Особливий інтерес представляють бактеріофаги. З наростаючою стійкістю мікроорганізмів до багатьох антибіотиків і сульфаніламідів збільшується роль бактеріофагів у профілактиці і лікуванні бактеріальних інфекцій. Важливість вивчення бактеріофагів, їхньої взаємодії з мікробною клітиною визначається роллю цих вірусів в епідеміологічних дослідженнях (фаготипування) в експрес-методах виявлення патогенних бактерій у досліджуваному матеріалі (РНТФ). Крім того, бактеріофаги широко використовуються у генний інженерії та у дослідженнях з генетики мікроорганізмів.

 

Мета (загальна): уміти: на основі знань біологічних властивостей вірусів, як особливої неклітинної форми життя, аналізувати роль вірусів як етиологічного фактора інфекційних хвороб; використовувати методи фагодіагностики, фагопрофілактики та фаготерапії.

 

Конкретні цілі – уміти:

1.Трактувати біологічні властивості вірусів, як особливої, неклітинної форми життя.

2.Аналізувати особливості взаємодії вірусів з живими системами.

3.Пояснювати особливості імунної відповіді при вірусних інфекціях.

4.Розрізняти властивості вірулентних та помірних бактеріофагів.

5.Визначати титр бактеріофагу.

6.Проводити індикацію бактерій за допомогою фагів.

 

Вихідний рівень знань – умінь:

1.Знати основи принципів систематики організмів (кафедра біології).

2.Знати ієрархію бімолекулярної організації клітин живих організмів (кафедра біохімії).

3.Знати механізм біосинтезу РНК та ДНК (кафедра біохімії).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

1.У класифікації вірусів використовуються такі таксони: порядок, родина, підродині, рід, вид. Таксони більш високого рівня для вірусів не визначені. Які це таксони?

2.Які функції виконують різні типи нуклеїнових кислот у клітині?

3.Складні віруси мають зованішню оболонку, яка утворюється з клітинної мембрани. Які речовини входять до її складу?

4.Проникнення вірусів у клітину відбувається за рахунок рецепторного ендо-цитозу. Що це означає?

5.Бактеріофаги репродукуються у клітинах бактерій, в наслідок чого бактерії гинуть. Як називається такий тип взаємодії організмів?

6.Інтеграція геному помірного бактеріофагу у бактеріальну хромосому відбува-ється за допомогою ферментів рестриктази та лігази. Які реакції каталізують ці ферменти?

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1. Биология / Под ред.В.Н.Яригина. М. Высшая школа. – 2006., 431с.

2. Биохимия /Под ред. акад. А.Баєва М: Изд.Мир, 1976. С.21-43.

3. Биохимия/ Под ред. А.Николаева. М., 2004. С.118-138.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Визначення вірусів, як особливих форм організації живого.

2.Хімічний склад віріонів. Відмінність структурної організації і хімічного складу віріонів від бактерій.

3.Репродукція вірусів. Основні типи взаємодії вірусу з клітиною хазяїна.

4.Основні типи взаємодії вірусу з клітиною хазяїна.

5.Бактеріофаги – віруси бактерій. Анатомічна будівля Т-парного фага. Практичне застосування фага. Фагодиагностика (РНТФ, фаготипування), фагопрофілактика і терапія.

6.Помірні фаги, особливості їхньої взаємодії з бактеріальною клітиною. Профаг. Явище лізогенії. Фагова конверсія.

7.Практичне застосування фага. Фагодиагностика (РНТФ, фаготипування), фагопрофілактика і терапія.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005. С. 68-82.

2.Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина , 1998. С. 37-41, 51-62, 190-191.

3.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.И.Коротяева: Санкт-Петербург: СпецЛит, 2000., С. 239-260.

4.Гайдаш І.С., Флегонтова В.В. Медична вірусологія.- Луганськ, 2002.- С. 31-59, 127-136.

5.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984., С.96-104.

6.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 - с. 69-75, 79-82, 302.

7.Практикум по микробиологии / Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр "Академия", 2005 – с. 426-428.

Матеріали та обладнання: таблиці:"Морфологія вірусних часток", "Схема побудови Т-парного бактеріофага", "Взаімодія вірусу з клітиною", чашки для дослідження по якісному визначенню фагів, суточна бульонна культура E.coli, готові чашки, які засіяні культурою бактерій для титруванню по Граціа, культури стафілококів, типові стафілококові бактеріофаги.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты