Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
Завдання 1. Які речовини є носіями спадкової інформації у клітинних форм життя? а) нуклеотиди; б) білки – гістони; в) і- РНК, г) ДНК; д) азотисті основи.

Завдання 2. Які з вказаних хімічних сполук є складовими молекул ДНК? 1-лактоза, 2- рибоза, 3-фосфорна кислота, 4- ізолимонна кислота, 5-аденін, 6- цитозин, 7- урацил, 8- лігаза.

Завдання 3. Від чого залежить фенотип будь-якого організму?

Завдання 4. Як відрізнити спадкову мінливість від неспадкової?

Завдання 5. Які з названих фізичних чинників мають мутагенну дію? 1- УФ- випромінювання, 2- альфа- випромінювання, 3- гама- випромінювання, 4- різкі коливання температури, 5- вібрація, 6- високий тиск.

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1.Биология /под ред. В.Н.Яригина.- М.: Высшая школа.- 2004.

2.Березов Т.Т., Коровкин В.Ф. Биологическая химия.- М.: Медицина.- 1998.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Генотип і фенотип бактеріальної клітини. Модифікаційна мінливість у мікроорганізмів.

2.Збереження та передача спадкових ознак у бактерій. Генетичний апарат прокаріотної клітини. Карти хромосом, "генетичні маркери".

3.Поняття про плазміди. Їхні види й основні властивості, біологічне значення.

4.Види мутацій. Мутагени. Поняття про репарації в клітинах бактерій. Практичне використання бактерій-мутантів.

5.Поняття "генетична рекомбінація". Фізіологічне значення явища.

6.Трансформація. Механізм. Поняття про стан компетентності.

7.Трансдукція. Механізм. Поняття про трансдукуючі фаги. Лізогенія та лізо-генна конверсія.

8.Кон'югація. Механізм. Поняття про фертильність.

9.Генна інженерія, її методи та досягнення.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005.С. 92-118.

2.Воробьев А.А.и др. Микробиология.- М.: Медицина,1998. С. 81 - 104.

3.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984. С. 68-75.

4.Лекція "Генетика мікроорганізмів".

5.Броду П. Плазмиды. М.: Мир, 1984.

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 - С.105-123.

7. Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Издатель-

ский центр "Академия", 2005 – С. 392-404, 415-418.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: „Генетика мікроорганізмів” (додаток 1).

Матеріали та обладнання: таблиці: „Трансформація”, „Кон‘югація”, „Транс-дукція”, чашки Петрі з МПА, з елективними середовищами, диски з антибіо-тиками, диски з фенілаланіном і досліджуваними сироватками, культури S.aureus, B.subtilis, S.sonne, E.coli.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты