Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГ)формування лікарсько-стійких форм мікроорганізмів.
Читайте также:
  1. Забруднення продуктів метаболітами мікроорганізмів.
  2. Систематика та номенклатура мікроорганізмів. Принципи класифікації. Поняття про вид, різновидність, біотип, штам, клон.
  3. Тема: Фізіологія мікроорганізмів. Виділення чистих культур аеробних

Користуючись підручником, визначити та записати до протоколу основні механізми лікарської стійкості мікроорганізмів.

2. Визначення чутливості до антибіотиків S.aureus методом стандартних дисків.

На поверхню живильного середовища в чашці Петрі, де ”газоном” засіяна досліджувана культура, помістити на рівній відстані один від одного стандартні паперові диски, що містять певні дози різних антибіотиків. Зробити вимір діа-метру зони затримки росту культури S.aureus навколо дисків з антибіотиками. Результати занести до протоколу. За допомогою табл.1 (додаток) визначити ступінь чутливості культури до антибіотиків. Дати рекомендації щодо призна-чення антибіотиків для лікування хворого.

3. Визначити МПК антибіотика методом серійних розведень. Для цього готу-ють основний розчин, що містить 1000 0Д/мл бензілпеніциліну, а, також, потім його декілька двократних розведень у МПБ. Додають до кожного розведення 0,1 мл суспензії S.aureus, що містить 1 млрд мікробних клітин в 1 мл. Культивують у термостаті 18-24 години.Вивчають результати: остання пробірка з прозорим живильним середовищем вказує на концентрацію антибіотика, що міститься в ній. Результати занести до протоколу. Використовуючи таблицю №2 (додаток), порівняти МПК in vitro з тією, що досягається у крові. Зробити висновок про доцільність лікування даним антибіотиком.

4.Визначити концентрацію антибіотика (тетрацикліну) у крові людини.В шта-тив установлено 2 ряда пробірок: 1 ряд – розведення еталонного штаму антибіо-тика (тетрацикліну), 2 ряд – розведення крові, взятої у хворого, якого лікують тетрацикліном. В кожну пробірку внесена суспензія S.aureus, що вирос на середовищі Гіса з глюкозою. Посіви інкубують добу. Результати оцінюють по помутнінню середовища і його фарбування індикатором внаслідок розщеплен-ня глюкози стафілококом. Концентрація антибіотиків мкг/мл визначається множенням найбільшого розведення крові, що затримує ріст стафілокока, на мінімальну концентрацію еталонного антибіотика, що затримує ріст цього мікроба. Робиться висновок про ефективність проведеної антибактеріальної терапії.

Навчальні завдання:

1.У хворого на підставі оглядувстановлений попередній діагноз – „піодермія”. Які попередні дослідження необхідно призначити перед антибіотикотера-пією ?2.З крові хворого з клінічним діагнозом „сепсіс” виділена культура клебсієли. МПК полімексіну у МПБ складає 7 мкг/ мл . Яку дозу антибіотика на добу необхідно вводити хворому?(таблиці у „додатку”).

3.У післяопераційних хворих хірургічного відділення в 55% випадків загоєння ран ускладнюється нагнійними процесами. Які дослідження необхідно провести, щоб виявити джерело захворювання?

 

 

Додаток 1.

Граф логічної структури теми:


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты