Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Нормальна мікрофлора організму людини. Дисбактеріоз. Пробіотики.
Актуальність теми.Організм людини колонізований більш 500 видами мікроорганізмами, що складають його нормальну мікрофлору. Вони знахо-дяться у стані рівноваги (еубіоз) між собою та з організмом людини. Пору-шення цієї рівноваги небезпечно для нашого організму тому, що нормальна мікрофлора виконує ряд найважливійших функцій, які забезпечують стабіль-ність внутрішнього середовища організму. Тому знання ролі нормофлори людини є важливим питанням сучасної медицини.

Мета (загальна): уміти оцінювати стан порушень в мікробіоценозах організму людини, вміти корегувати ці порушення за допомогою антибіотиків та пробіо-тиків.

Конкретні цілі – уміти:

1.Пояснювати роль нормальної мікрофлори організму людини у захисті організму від агресивних агентів зовнішнього та внутрішнього середовища.

2.Описувати мікрофлору різних біотопів організму людини у нормі та при патологічних процесах.

3.Характеризувати методи діагностики та корекції порушень у мікробіоценозах організму людини.

4.Пояснювати механізми дії та сферу застосування пробіотиків.

Базовий рівень:

1.Визначати стерильні та нестерильні порожнини організму людини (кафедра анатомії).

2.Трактувати антагонізм як біологічне явище ( кафедра медичної біології).

3.Пояснювати роль ферментів у процесі травлення (кафедра біохімії).

4.Оцінювати роль вітамінів як регуляторів у метаболізмі (кафедра біохімії).

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає базовий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1. Назвіть порожнини людини, де мікробіоценоз представляє наявність найрізноманітних бактерій.

Завдання 2. На підставі чого роблять висновок, що даний мікроорганізм має найбільш антагоністичну властивість ніж інші?

Завдання 3.Як називаються ензими, які розщепляють жири?

Завдання 4. Стан організму при недостатній кількості вітамінів.

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушков В.И. Анатомия человека.-М.: Медицина.- 2001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.-М.:Медицина.-2002.-725 с.

3.Березов Т.Т.,Коровкин В.Ф.Биологическая химия.-М.:Медицина.-2001.

4.Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология с общей генетикой. – М.Медицина. 1987.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Поняття про нормальну мікрофлору: її роль та функції в організмі.

2.Поняття про біотоп, мікробіоценоз мікроекологічної системи організму людини.

3.З призвищами яких вчених пов’язане навчання про нормальну мікрофлору.

4.Гнотобіологія.ЇЇ значення в медичній мікробіології та імунології.

5.Поняття про біотехнологію.

6.Автохтонна та аллохтонна мікрофлора тіла людини.

7.Мікрофлора шкіри, дихальних шляхів, травної та сечостатевої систем.

8.Динаміка нормальної мікрофлори в онтогенезі людини.

9.Поняття про колонізаційну резистентність та її роль в інфекційній патології.

10.Дисбактеріоз (умови виникнення, наслідки розвитку, класифікація за збуд-ником та локалізацією).

11.Методи діагностики, санації, корекції дисбактеріозів.

12.Еубіотики та пробіотики – препарати для відновлення нормальної мікрофло-ри організму людини. Механізм дії.

13.Наукова проблема кафедри мікробіології ДДМА.

Література для засвоєння знань-умінь за данною темою:

1. Медицинская микробиология , вирусология и иммунология/ Под ред.Л.Б. Борисова, М.:Медицина, 2005.-С.121-129, 136-148.

2. Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина , 1998. С.67-70, 190.

3. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. Под ред. Л.Б.Борисова, М.: Медицина,1984.- С.79-81.

4. Матеріали лекції з теми ”Нормальна мікрофлора організму людини”.

5. Кременчуцкий Г.Н., Рыженко С.А., Вальчук С.И. Роль микроэкологии организма человека и принципы ее коррекции.- Днепропетровск: Пороги.-2003. – 230 с.

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 – С. 88-93, 303.

7. Янковский Д.С., Дымент Г.С. Микрофлора и здоровье человека. – Киев: ТОВ "Червона рута – Турс" – 2008. – С. 21-188.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми „Нормальна мікрофлора організму людини.” (додаток 1).

Матеріали та обладнання: чашки Петрі з МПА, Ендо, Сабуро, суміш S.aureus, Vibrio, А-бактерін (ампули, флакони) та інші пробіотики.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты