Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Санітарна мікробіологія
 

Актуальність теми. Концентрація населення у великих містах, розвиток промисловості і зростання промислових об'єктів призводить до наростання біологічного забруднення навколишнього середовища, стічних вод, відкритих водоймищ, грунту, а, також, в дещо меншому ступені, підземних вододжерел і атмосферного повітря. Тим самим створюються умови для циркуляції вірусів в об'єктах навколишнього середовища. Оскільки збереження життєздатності вірусів у воді, грунті, повітрі, харчових продуктах є одним з основних чинників, сприяючих розповсюдженню інфекції в сприйнятливих колективах, виникла необхідність вивчення патогенних для людини вірусів в об'єктах зовнішнього середовища. Цим займається санітарна вірусологія. Вивченням бактерій в зов-нішньому середовищі здатних негативно впливати на здоров'я людини, займа-ється санітарна мікробіологія.

В глобальній проблемі охорони навколишнього середовища велике значення має охорона водних ресурсів. Серед різних видів біологічного забруднення во-ди особливе місце займає мікробне обсіменіння, оскільки вода може бути чин-ником передачі і розповсюдження не тільки бактерійних, але і вірусних інфек-цій. Мікробіологічні дослідження необхідні не тільки для безпечного вико-ристовування відкритих водоймищ, а, також, охорони їх від забруднень, що потрапляють.

Серед чинників зовнішнього середовища, постійно впливаючих на людину, важливе місце займає і повітря, що має велике санітарно-епідеміологічне зна-чення.

Останнім часом все гостріше встає проблема мікробіологічного зараження повітря, причиною якого є діяльність людини. Особливе значення привертає забруднення повітря підприємствами мікробіологічної промисловості, де необхідна для народного господарства продукція виходить шляхом використо-вування життєдіяльності різноманітних мікроорганізмів. Проте через недос-татню герметичність процесів має місце надходження життєздатних мікроорга-нізмів і продуктів їх життєдіяльності в повітря виробничих приміщень.

Велику небезпеку представляє повітря інфекційних і хірургічних лікарень, багатих патогенною і умовно-патогенною мікрофлорою. В цьому зв'язку при оцінці санітарного стану повітря різних закритих приміщень дуже часто дово-диться вдаватися не тільки до визначення санітарно-показових мікроорганізмів, але і до безпосереднього виділення патогенних вірусів і бактерій. Особливо велике значення це має при розшифровці спалахів респіраторних інфекцій в дитячих установах і в стаціонарах лікувально-профілактичних установ.

Ціль (загальна): уміти давати гігієнічну оцінку якості води, грунту і повітря з погляду інфекційної безпеки для здоров'я людини.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 103; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты