Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орієнтована основа дій при виконанні практичної роботи
1.Визначення загальної кількості бактерій (мікробне число), в пробі питної во-ди методом титрів мембран. Етапи дослідження води методом фільтрів мем-бран вивчаються на демонстраційному матеріалі: викладач демонструє фільтр Зейтца, фільтри мембран, чашку Петрі із засіваючими фільтрами. Студенти підраховують кількість колоній, що виросли. Для доказу приналеж-ності мікроорганізмів, що виросли, до БГКП (бактерії групи кишкової палич-ки) викладач демонструє готовий забарвлений по Граму мазок і проводить визначення оксидазної активності, демонструє напіврідке середовище з глюкозою, засіваючу культурою з безбарвних оксидазонегативних колоній. Студенти роблять висновок про загальне мікробне забруднення введення і її відповідності санітарним нормам.

2.Визначення бактерій групи кишкових паличок (колі - індекс, колі - титр) бродильним методом. Дослідження проводиться по типу рішення задачі. Студенти діляться на групи по 3 людини, кожна група одержує зашифровану пробу питної води, оснащення, необхідне для визначення мікробного числа і колі - індексу бродильним методом. Для визначення мікробного числа студен-ти самостійно готують розведення проби води і роблять посів. Самостійно кожна група проводить засів необхідних об'ємів води у флакони і пробірки з ГПС (глюкозо-пептоним середовищем). Для кращого уловлювання газоутво-рення у флакони замість поплавців поміщені шматочки вати, яка спливає у разі утворення газу при розщеплюванні глюкози. Зроблені посіви студенти поміщають в шафу. В протоколі наголошується виконаний етап роботи.

Кожна група студентів одержує теку з методичними і законодавчими документами, з якими знайомиться у міру необхідності.

Викладач акцентує увагу студентів на необхідності вивчення Гостів, СанПінів, інших матеріалів по воді: ГОСТ18963-73»Вода питна. Методи санітарно-бактеріологічного аналізу»; ГОСТ2874-82»Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю»; СанПін №4630-888»санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення».

Студенти визначають колі- індекс і колі- титр, заповнюють протокол і роблять висновок (по таблиці 3) про санітарний стан води, можливості її використову-вання як питна.

3.Визначення загальної мікробної контамінації (мікробне число) і санітарно-показових мікроорганізмів методом седіментації.

Група студентів одержує 2 чашки з МПА, 2 чашки з ЖСА і 2 чашки з кров'яним агаром. Покласти чашки Петрі з живильними середовищами на рівні дихання на горизонтальну повехню і відкрити на 20 хв. (для визна-чення загальної мікробної контамінації) і на 40 хв. (для обліку кокової мікрофлори). Чашки помістити в шафу до наступного заняття. Розглянути засіяні раніше аналогічним способом чашки з середовищами, підрахувати кількість колоній, що виросли, дані занести в протокол.

4.Визначення мікробного числа і санітарно- показових мікроорганізмів аспіраціонним методом. Дослідження проводиться паралельно з виконанням завдання 1. Студенти одержують 2 чашки з МПА, 2 чашки з ЖСА і 2 чашки з кров'яним агаром. Чашки послідовно поміщають в апарат Кротова і пропус-кають 100 л. повітря для визначення мікробного числа (швидкість 25 л /хв.) і 250 л - для визначення санітарно-показових мікроорганізмів. Чашки помістити в шафу до наступного заняття.

Облічити результати посівів, зроблених раніше. Розрахувати мікробне число за формулою:

Х= а х 1000

У

а - кількість вирослих на чашці колоній;

у - обсяг пропущеного через прилад повітря;

1000 - шуканий об'єм повітря в л.

Дані занести до протоколу.

Використовуючи таблицю № 4 зробити висновок про ступінь мікробного обсіменіння повітря.

 

Додаток 1

Граф логічної структури теми:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 118; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты