Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конкретні цілі: уміти
1.Трактувати властивості санітарно-показових мікроорганізмів.

2.Пояснювати роль води, грунту, повітря в розповсюдженні інфекційних захворювань.

3.Знаходити мікробне число і бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в пробі питної води методом фільтрів мембран і бродильним методом.

4.Визначати мікробне число і кількість санітарно-показових мікроорганізмів повітря седіментацією і аспіраційним методами.

5.Використовувати бактеріофаги для індикації патогенних бактерій в об'єктах навколишнього середовища.

Початковий рівень знань – умінь:

1.Пояснювати межі стійкості вірусів і бактерій до дії різних чинників навко-лишнього середовища.

2.Пояснювати хімічний склад води (кафедра хімії).

3.Пояснювати будову апарату Кротова, принцип роботи приладу (кафедра медбіофізики).

4.Вміти приготувати кратні розведення води, уміти провести розрахунки в отриманих результатах. (кафедра біохімії).

Для того, щоб ви могли зрозуміти, чи відповідає початковий рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання1. Скільки відсотків в організмі людини складає вода і які функції вона виконує?

Завдання 2. Яким чином розрахувати вміст бактерій в 1 кубометрі повітря у апараті Кротова?

Завдання 3. Поясніть термін «седіментація». Перерахуйте недоліки методу седіментації.

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних підручниках:

1.«Медічна і біологічна фізика” за редакцією проф. О.В. Чалого. Київ, 2005.

2.А.С. Мороз, Д.Д. Луцевіч, Л.П. Яворська “Медічна хіімія”. Вінниця: Нова книга, 2006.

3.Е.Г. Гончарук “Комунальна гігієна”. Київ: “Здоров”я”, 2003.

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Санітарна мікробіологія, предмет, завдання. Значення санітарної мікробіоло-гії в діяльності лікаря.

2.Санітарно показові мікроорганізми, вимоги до них, їх значення для характе-ристики об'єктів навколишнього середовища.

3.Санітарно бактеріологічний контроль за якістю питної води. Вимоги Держав-ного стандарту до питної води. Санітарно показові мікроорганізми, які використовують при оцінці якості води.

4.Мікрофлора води. Чинники самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води в передачі інфекційних захворювань.

5.Методи санітарно бактеріологічного дослідження води і їх оцінка.

6.Мікрофлора грунту. Роль грунту в передачі інфекційних захворювань. Чинники, які впливають на той, що виживає патогенних мікроорганізмів в грунті. Санітарно-показові мікроорганізми, які використовують при оцінці забруднення грунту. Методи санітарно-мікробіологічного дослідження грун-ту.

7.Мікрофлора повітря, її характеристика. Роль повітря в передачі інфекційних захворювань.

8.Мікробне число і санітарно показові мікроорганізми повітря закритих приміщень, методи визначення, їх оцінка.

9.Санітарна вірусологія, предмет, завдання, значення санітарної вірусології в діяльності лікаря.

10.Роль води, грунту, повітря в передачі збудників вірусних інфекцій. Віруси,

які частіше за все знаходять в об'єктах навколишнього середовища.

11.Санітарно-вірусологічне дослідження води. Відбір проб, методи концен-

трації. Віруси, бактеріофаги в питних і стічних водах. Методи виявлення.

12.Роль повітряного середовища в розповсюдженні збудників респіраторних

вірусних інфекцій. Методи відбору проб повітря і індикації респіраторних

вірусів.

Література для засвоєння знань- умінь по даній темі:

1.О.К.Познеев Медична мікробіологія. М. ГЭОТАР-МЕД, 2002.

2.Л.Б.Борисов. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія М., МНА, 2005.-С. 131-136.

3.Букринская А.Г. Вирусология.- М.: Медицина,1986.

4.Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина, 1998. С.63-66.

5.Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии /Под ред. Л.Б.Бо-рисова. – М .: Медицина, 1984.-С.81-95.

6.Кочемасова Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и вирусология.- М.: Медицина, 1987.

7.Справочник по санитарной микробиологии / Под ред. проф. М.З.Григорьевой – Кишинев: Картя Молдовенясько, 1981.

8.Санітарно-бактеріологичне і вірусологічне дослідження води (Під ред. Канд. Мед.наук В.Н. Гиріна, проф. М.З.Грігорьевой - Київ: Здоров'я, 1984.

9.Методи санітарно-мікробіологічного дослідження об'єктів навколишнього середовища (Під рук. акад. АМН СРСР проф.Г.І.Сидоренко – Москва: Медицина, 1978.

10.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А.

Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 –

С.83-84, 87-88, 93-95,100-102.

11. Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Издатель-

ский центр "Академия", 2005 – С. 481-495.

Таблиця 1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты