Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики.
 

Актуальність теми. Хіміотерапія інфекційних захворювань – це лікування бактеріальних, вірусних, грибкових і протозойних захворювань за допомогою хіміотерапевтичних засобів. Ці речовини мають дуже важливу властивість – вибірковість дії проти патогенних мікроорганізмів в умовах макроорганізму. У випадку, коли такі ж лікарські засоби використовують з профілактичною метою, це – хіміопрофілактика.

Сучасному лікарю потрібно не тільки правильно призначити антибіотик чи інший антибактеріальний препарат, але чітко дотримуватися дози та ритму його введення.Концентрація антибіотика в тканинах і рідинах організму поряд з антимікробною активністю є одним з основних параметрів, що визначають ефективність антибіотикотерапії.

Мета (загальна):уміти оцінювати антибіотикограму для правильного призна-чення та вибору ефективного препарату для лікування інфекційних хвороб, запалювальних процесів на наступних кафедрах.

Конкретні цілі:

1.Користуватися одиницями виміру антимікробної активності антибіотиків та розраховувати їх хіміотерапевтий індекс.

2.Визначати чутливість бактерій до антибіотиків методами стандартних дисків та серійних розведень.

3.Аналізувати антибіотикограму збудника захворювання.

4.Оцінювати концентрацію антибіотиків у біологічних рідинах.

5.Пояснювати механізми лікарської стійкості бактерій та принципи боротьби з нею.

6.Трактувати принципи раціональної антибіотикотерапії.

Базовий рівень знань - умінь:

1.Готувати кратні розведення біологічної рідини, визначати їх концентрацію у отриманих розведеннях (кафедра біохімії).

2.Пояснювати будову бактерій, грибів та актиноміцетів (кафедра медичної біології).

3.Трактувати генетичні механізми лікарської резистентності.

4.Описувати відміності структур еукариотичної клітини від прокариотичної.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає базовий рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання 1. Якщо у пробірку з 1 мл біологічної рідини додати 9 мл фізіологіч-ного розчину, то отримуємо розведення 1:10. Як отримати розведення 1:100?

Завдання 2.Поясніть будь ласка характерні морфологічні особливості актиноміцєтів.

Завдання 3.Як називається фактор, який підтримує лікарську резистентність у бактеріальній клітині.

Завдання 4. Різниця будови прокариотичної клітини від еукариотичної.

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1. Березов Т.Т., Коровкин В.Ф. Биологическая химия.- М.Медицина.-1998..

2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.-М.:Медицина.-2002.-725с.

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология/ Под ред. Л.Б.Борисова.- М.:МИА.-2005.-С. 30-32, 42, 94-99,110-114.

4.Медицинское информационное агенство.-Москва.-2002.-С.30-32, 96.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Поняття про хіміотерапію і хіміопрофілактику.

2.Властивості хіміотерапевтичних препаратів. Хіміотерапевтичний індекс.

3.Визначення поняття "антибіотики". Історія відкриття антибіотиків.

4.Класифікація антибіотиків за походженням. Приклади.

5.Класифікація антибіотиків за механізмом дії. Навести приклади.

6.Класифікація антибіотиків за спектром дії.

7.Лікарська стійкість мікроорганізмів.

8.Мікробіологічні основи раціональної антибіотикотерапії.

9.Негативні наслідки застосування антибіотиків.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

  1. Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005. С. 160-183.
  2. Воробьев А.А. и др. Микробиология. М.: Медицина , 1998. С.105-115.
  3. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. Под ред. Л.Б.Борисова, М.: Медицина,1984.- С.75-79.
  4. Навашин С.М., Фомина И.П. Рациональная антибиотикотерапия. М.: Медицина, 1982. – 475 с.
  5. Биргер М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования. М.: Медицина, 1982.- С.35-40, 170-181.
  6. Шлегель Г. Общая микробиология. М.: Мир, 1987. - С.207-212.
  7. Лекція з теми «Антибіотики».
  8. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 - С. 124-135.

9. Практикум по микробиологии /Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Издатель-

ский центр "Академия", 2005 – С. 129-132.

Матеріали та обладнання: чашки Петрі з МПА, суспензія S.aureus, набір дисків з антибіотиками, розчин бензилпеніциліну, піпетки, пінцети.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты