Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Читайте также:
  1. A) проект является финансово реализуем;
  2. C) необходимо учитывать поступления и платежи, возникающие у данного участника проекта;
  3. C) ставку сравнения, при которой чистая текущая стоимость проекта обращается в ноль;
  4. D) комбинация проектов имеющая наибольше значение суммарной чистой текущей стоимости.
  5. I. СОСТАВ И ОБЪЕМ ПРОЕКТА.
  6. I. Цели и задачи проекта
  7. II. Объем и сроки выполнения задач в рамках проекта
  8. II. Примеры проективных методик
  9. II. Цели и задачи проекта
  10. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії

О.Г.ВАСИЛЬЄВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту з курсу

“СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ”

М И К О Л А Ї В 2006

 


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ПОДАЧІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

МЕТА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Курсовий проект по СУЕП для студентів спеціальностей 8.092203, 8.092201 виконується з метою придбання навичок проектування електроприводів технологічних установок і уміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання. Завданням передбачається проектування систем управління електроприводів подач металорізальних верстатів з метою забезпечення необхідних технологічних показників.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 

При виконанні проекту студенти на підставі аналізу вимог до статичних і динамічних характеристик електропривода (ЕП) подач сучасних металорізальних верстатів обгрунтовують вибір структури СУЕП, і по заданих технологічних параметрах приводу подач самостійно вирішують питання вибору комплектного електропривода, розрахунку основних параметрів СУЕП, у тому числі регуляторів, настроювання яких повинно виконувати з метою одержання необхідних показників якості. Показники якості визначаються по статичних і динамічних характеристиках спроектованої СУЕП. Динамічні характеристики одержують шляхом дослідження математичної моделі СУЕП на ПЕОМ.

Перед розрахунком чергового пункту по методичним вказівкам рекомендується спочатку ознайомитися зі змістом цього пункту і виключити розрахунки, що не є необхідними відповідно до завдання на проектування.

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

Номер завдання повідомляється викладачем кожному студенту індивідуально.

Тема проекту: Проектування ЕП подачі металорізальних верстатів.

По вихідним технологічним даним до електропривода подачі металорізального верстата, наведеним у додатку, потрібно:

1. Дати стислу характеристику технологічного процесу обладнання.

2. Визначити вимоги до основних статичних і динамічних характеристик електропривода: діапазон регулювання, статизм на нижній регулювальній характеристиці, необхідний характер перехідних процесів при керуючих і збурюючих впливах на електропривод.3. Обгрунтувати вибір структури СУЕП: кількість регульованих параметрів, структуру системи управління (із посиленням, що підсумовує, підпорядкованого регулювання або інше).

4. Зробити вибір комплектного електропривода.

5. Визначити розрахункові параметри СУЕП:

а) комплектного електропривода (двигуна і перетворювача);

б) індуктивність додаткового реактора в силовому ланцюзі перетворювач-двигун;

в) параметри об'єкта регулювання для аналізу динамічних властивостей системи;

г) параметри регулятора й елементи контуру регулювання струму в якірному ланцюзі двигуна;

д) параметри регулятора й елементи контуру регулювання швидкості.

6. Розрахувати і побудувати статичні характеристики ЕП у розімкнутій і замкнутій системі регулювання.

7. Скласти структурну схему СУЕП для аналізу динамічних характеристик.

8. Досліджувати математичну модель СУЕП на ПЕВМ із метою визначення її динамічних характеристик.

9. Проаналізувати відповідність статичних і динамічних характеристик спроектованої СУЕП заданим. Визначити параметри регуляторів, які забезпечують найкращі показники якості перехідних процесів.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты