Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧас роботи двигуна, с.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм роботи
  5. Алгоритм роботи
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

При виборі двигуна з меншим номінальним моментом, що відповідає , двигун повинен бути перевірений по максимальному моменту і моменту при максимальній швидкості .

Параметри двигуна повинні задовольняти таким нерівностям :

; ; ; .

Якщо двигун, обраний попередньо, не задовольняє хоча б одній з приведених нерівностей, то треба вибрати двигун з більшим моментом і повторити розрахунок.

При виборі високомоментного двигуна серії ПБВ або ДК-1 зі збудженням від постійних магнітів основними даними служать еквівалентний момент і максимальна частота обертання (додаток 5).

; .

Для двигунів серії ПБСТ визначити по и . При виборі двигунів необхідно визначити його номінальні ( , , ) і перевантажувальні характеристики ( , , ), параметри якірного ланцюга ( , ), момент інерції якоря , засіб збудження (див. додатки 5,2).

В даний час при проектуванні електроустаткування металорізальних верстатів одним із найбільш раціональних способів є використання комплектних електроприводів, що задовольняють заданим технологічним вимогам. Для приводів подач випускаються комплектні електроприводи: ЭТУ3601, ЭТ6, ЭПУ1 - тиристорні трифазні з двоконтурною системою підкореного регулювання і ряд інших.

Комплектні електроприводи подач комплектуються високо моментними двигунами серії: ДК – 1 , ПБВ, 2ПБВ. Для приводів подач також можна використовувати двигуни для широко регульованих приводів серії ПБСТ. Вибір комплектного електропривода для приводу подач верстата відбувається по:

1) – номінальному струму електропривода (ЭТУ - 3601) або по номінальній потужності використовуваного двигуна (ЭТ6);

2) – номінальній напрузі електропривода

,

де – максимальна напруга на двигуні, необхідна для забезпечення при швидкому переміщенні робочого органа.

Для двигунів із збудженням від постійних магнітів визначити із співвідношення

.

Для двигунів з обмоткою збудження вказується , припустиме в обмеженому проміжку часу, і , яке не можна перевищувати по технічних умовах і яке може бути отримане при на якорі і ослабленню магнітного потоку збудження. В зв’язку з тим, що ЕД приводів подач регулюються тільки в першій зоні (напругою на якорі), для відомого визначити при номінальному потоку збудження по вище вказаному співвідношенню. У випадку одержання розрахункового значення більшого по величині, ніж припустиме по технічним умовам, обмежують на рівні припустимого. Це значення використовується в подальших розрахунках.

Якщо обраного комплектного ЕП менше , уточнити реальну швидкість швидкого переміщення. = .

Номінальний струм електропривода вибирається по номінальному струму двигуна з урахуванням перевантаження. Максимальний струм двигуна не повинен перевищувати максимально-припустимий струм електропривода. Величина струму перевантаження залежить від тривалості перевантаження. [13], с. 421.Наприклад, електропривод ЭТУ3601 припускає перевантаження по струму не менше 6 на протязі 0,2 сек, що відповідає режиму пуску. У сталих режимах роботи прийняти перевантаження двигуна по струму 2 , тобто прийняти

.

Припускається вибір комплектного ЕП із з обмеженням струму на відповідному рівні ( ), а при виборі двигуна серії ПБСТ можна вибрати комплектний ЕП із =4 відповідно до допустимого на протязі 10с перевантаження для двигунів серії ПБСТ (додаток 2). Комплектний ЭП має такі захисти : максимально-струмову, від перевищення температури двигуна при перевантаженнях, від зниження напруги мережі, від перенапруг.

Для комплектних ЕП може бути вказаний діапазон регулювання обертів Д, що необхідно врахувати при виборі (для ЭТУ-3601)

Д ,

де , – максимальна і мінімальна частоти обертання двигуна при швидкостях швидкого ходу і мінімальної робочої подачі.

Вибір типу ЕП, його технічні характеристики, склад і функціональна схема - по довіднику «Комплектні тиристорні електроприводи» за редакцією В.М. Перельмутера, с.5 – 33, [11].

До розрахункових параметрів тиристорного перетворювача відносять :

– еквівалентний внутрішній опір ТП;

– еквівалентна індуктивність ТП;

– ЕРС ТП при цілком відкритих тиристора х (a=0).

У таблиці 1 приведені значення випрямленої ЕРС відносно фазного ЕРС , найбільшого значення зворотної напруги, прикладеної до одного вентиля , середнього струму, що протікає через вентиль , лінійного струму вторинного ланцюга , типової потужності трансформатора відносно потужності у ланцюзі випрямленого струму для різноманітних схем включення вентилів.

 

Таблиця 1

Назва схеми
1-ф, симетрична мостова 0,9 1,57 0,5 1,1
3-ф, симетрична мостова 2,34 1,05 0,33 0,82 1,04
1-ф, 2-х, півперіодна із середньою крапкою 0,9 3,14 0,5 0,71 1,34
3-ф, нульова 1,17 2,09 0,33 0,58 1,46

 

В ЭТУ3601 - трифазна мостова схема випрямляча, для ЭТ6 слід прийняти трифазну нульову схему.

Відповідно до формули для зовнішньої характеристики ВП,

де – номінальна напруга комплектного ЕП ,

– падіння напруги на тиристорах, що складають для різноманітних типів тиристоров 0,5…1,5 В. При інженерних розрахунках їм іноді зневажають.

,

де – еквівалентний внутрішній опір тиристорного перетворювача;

– номінальний струм комплектного ЕП;

– індуктивний опір, що живить ВП мережі.

Для нульової схеми ,

Для мостової схеми ,

де – індуктивний опір фази трансформатора;

величина обумовлена явищем комутації і еквівалентна активному опору перетворювача;

m – число фаз вторинної обмотки трансформатора;

– активний опір фаз трансформатора.

Для нульової схеми .

Для мостової схеми ,

де - активний опір одної фази трансформатора .

и - визначити з паспортних даних трансформатора.

При відсутності даних активний опір фази трансформатора і можна визначити з досліду короткого замикання, якщо відомі и – напруга і потужність втрат короткого замикання, по розрахункових співвідношеннях

; ; ; ; ; ; ; ,

де (%) – напруга короткого замикання трансформатора;

– втрати короткого замикання (Вт);

та – номінальні струми первинної і вторинної обмоток трансформатора.

При відсутності даних конкретного трансформатора, параметри и можна визначити приблизно з таблиці 8.5 (додаток 6 або [11] с.270-271) для трансформатора такої ж потужності, як і в обраному комплектному ЕП.

Для ЭТ6 потужність трансформатора зазначена в таблиці 1.8 (додаток 6 або [11] с.19) для відповідної потужності використовуваного двигуна.

Для ЭТУ3601 потужність трансформатора визначити по потужності у ланцюзі випрямного струму у відповідності зі схемою вмикання тиристорів (таблиця 1) при номінальному навантаженні ЕД.

; ,

де К – коефіцієнт у залежності від схеми випрямляча (табл. 1).

При < 6 кВА прийняти = 6 кВА.

Якщо близького значення в таблиці 8.5 немає, розрахувати та відповідно пропорційно до даного для найближчої більшої і меншої потужності , указаної в табл 8.5.

При розрахунку и прийняти =220 В; попередньо визначити по (табл. 1), прийнявши 1,1 .

Черговість розрахунку :

Після визначення уточнюємо и . Для ЭТ-6 – номінальний струм ЕП – визначити по струму вторинного ланцюга при номінальному навантаженні ( ) у відповідності зі схемою выпрямляча по співвідношеннях таблиці 1.

Еквівалентна індуктивність тиристорного перетворювача

,

де - частота мережі, (Гц).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 34; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты