Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧас роботи двигуна, с.
При виборі двигуна з меншим номінальним моментом, що відповідає , двигун повинен бути перевірений по максимальному моменту і моменту при максимальній швидкості .

Параметри двигуна повинні задовольняти таким нерівностям :

; ; ; .

Якщо двигун, обраний попередньо, не задовольняє хоча б одній з приведених нерівностей, то треба вибрати двигун з більшим моментом і повторити розрахунок.

При виборі високомоментного двигуна серії ПБВ або ДК-1 зі збудженням від постійних магнітів основними даними служать еквівалентний момент і максимальна частота обертання (додаток 5).

; .

Для двигунів серії ПБСТ визначити по и . При виборі двигунів необхідно визначити його номінальні ( , , ) і перевантажувальні характеристики ( , , ), параметри якірного ланцюга ( , ), момент інерції якоря , засіб збудження (див. додатки 5,2).

В даний час при проектуванні електроустаткування металорізальних верстатів одним із найбільш раціональних способів є використання комплектних електроприводів, що задовольняють заданим технологічним вимогам. Для приводів подач випускаються комплектні електроприводи: ЭТУ3601, ЭТ6, ЭПУ1 - тиристорні трифазні з двоконтурною системою підкореного регулювання і ряд інших.

Комплектні електроприводи подач комплектуються високо моментними двигунами серії: ДК – 1 , ПБВ, 2ПБВ. Для приводів подач також можна використовувати двигуни для широко регульованих приводів серії ПБСТ. Вибір комплектного електропривода для приводу подач верстата відбувається по:

1) – номінальному струму електропривода (ЭТУ - 3601) або по номінальній потужності використовуваного двигуна (ЭТ6);

2) – номінальній напрузі електропривода

,

де – максимальна напруга на двигуні, необхідна для забезпечення при швидкому переміщенні робочого органа.

Для двигунів із збудженням від постійних магнітів визначити із співвідношення

.

Для двигунів з обмоткою збудження вказується , припустиме в обмеженому проміжку часу, і , яке не можна перевищувати по технічних умовах і яке може бути отримане при на якорі і ослабленню магнітного потоку збудження. В зв’язку з тим, що ЕД приводів подач регулюються тільки в першій зоні (напругою на якорі), для відомого визначити при номінальному потоку збудження по вище вказаному співвідношенню. У випадку одержання розрахункового значення більшого по величині, ніж припустиме по технічним умовам, обмежують на рівні припустимого. Це значення використовується в подальших розрахунках.

Якщо обраного комплектного ЕП менше , уточнити реальну швидкість швидкого переміщення. = .

Номінальний струм електропривода вибирається по номінальному струму двигуна з урахуванням перевантаження. Максимальний струм двигуна не повинен перевищувати максимально-припустимий струм електропривода. Величина струму перевантаження залежить від тривалості перевантаження. [13], с. 421.

Наприклад, електропривод ЭТУ3601 припускає перевантаження по струму не менше 6 на протязі 0,2 сек, що відповідає режиму пуску. У сталих режимах роботи прийняти перевантаження двигуна по струму 2 , тобто прийняти

.

Припускається вибір комплектного ЕП із з обмеженням струму на відповідному рівні ( ), а при виборі двигуна серії ПБСТ можна вибрати комплектний ЕП із =4 відповідно до допустимого на протязі 10с перевантаження для двигунів серії ПБСТ (додаток 2). Комплектний ЭП має такі захисти : максимально-струмову, від перевищення температури двигуна при перевантаженнях, від зниження напруги мережі, від перенапруг.

Для комплектних ЕП може бути вказаний діапазон регулювання обертів Д, що необхідно врахувати при виборі (для ЭТУ-3601)

Д ,

де , – максимальна і мінімальна частоти обертання двигуна при швидкостях швидкого ходу і мінімальної робочої подачі.

Вибір типу ЕП, його технічні характеристики, склад і функціональна схема - по довіднику «Комплектні тиристорні електроприводи» за редакцією В.М. Перельмутера, с.5 – 33, [11].

До розрахункових параметрів тиристорного перетворювача відносять :

– еквівалентний внутрішній опір ТП;

– еквівалентна індуктивність ТП;

– ЕРС ТП при цілком відкритих тиристора х (a=0).

У таблиці 1 приведені значення випрямленої ЕРС відносно фазного ЕРС , найбільшого значення зворотної напруги, прикладеної до одного вентиля , середнього струму, що протікає через вентиль , лінійного струму вторинного ланцюга , типової потужності трансформатора відносно потужності у ланцюзі випрямленого струму для різноманітних схем включення вентилів.

 

Таблиця 1

Назва схеми
1-ф, симетрична мостова 0,9 1,57 0,5 1,1
3-ф, симетрична мостова 2,34 1,05 0,33 0,82 1,04
1-ф, 2-х, півперіодна із середньою крапкою 0,9 3,14 0,5 0,71 1,34
3-ф, нульова 1,17 2,09 0,33 0,58 1,46

 

В ЭТУ3601 - трифазна мостова схема випрямляча, для ЭТ6 слід прийняти трифазну нульову схему.

Відповідно до формули для зовнішньої характеристики ВП

,

де – номінальна напруга комплектного ЕП ,

– падіння напруги на тиристорах, що складають для різноманітних типів тиристоров 0,5…1,5 В. При інженерних розрахунках їм іноді зневажають.

,

де – еквівалентний внутрішній опір тиристорного перетворювача;

– номінальний струм комплектного ЕП;

– індуктивний опір, що живить ВП мережі.

Для нульової схеми ,

Для мостової схеми ,

де – індуктивний опір фази трансформатора;

величина обумовлена явищем комутації і еквівалентна активному опору перетворювача;

m – число фаз вторинної обмотки трансформатора;

– активний опір фаз трансформатора.

Для нульової схеми .

Для мостової схеми ,

де - активний опір одної фази трансформатора .

и - визначити з паспортних даних трансформатора.

При відсутності даних активний опір фази трансформатора і можна визначити з досліду короткого замикання, якщо відомі и – напруга і потужність втрат короткого замикання, по розрахункових співвідношеннях

; ; ; ; ; ; ; ,

де (%) – напруга короткого замикання трансформатора;

– втрати короткого замикання (Вт);

та – номінальні струми первинної і вторинної обмоток трансформатора.

При відсутності даних конкретного трансформатора, параметри и можна визначити приблизно з таблиці 8.5 (додаток 6 або [11] с.270-271) для трансформатора такої ж потужності, як і в обраному комплектному ЕП.

Для ЭТ6 потужність трансформатора зазначена в таблиці 1.8 (додаток 6 або [11] с.19) для відповідної потужності використовуваного двигуна.

Для ЭТУ3601 потужність трансформатора визначити по потужності у ланцюзі випрямного струму у відповідності зі схемою вмикання тиристорів (таблиця 1) при номінальному навантаженні ЕД.

; ,

де К – коефіцієнт у залежності від схеми випрямляча (табл. 1).

При < 6 кВА прийняти = 6 кВА.

Якщо близького значення в таблиці 8.5 немає, розрахувати та відповідно пропорційно до даного для найближчої більшої і меншої потужності , указаної в табл 8.5.

При розрахунку и прийняти =220 В; попередньо визначити по (табл. 1), прийнявши 1,1 .

Черговість розрахунку :

Після визначення уточнюємо и . Для ЭТ-6 – номінальний струм ЕП – визначити по струму вторинного ланцюга при номінальному навантаженні ( ) у відповідності зі схемою выпрямляча по співвідношеннях таблиці 1.

Еквівалентна індуктивність тиристорного перетворювача

,

де - частота мережі, (Гц).

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 36; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты