Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовані ситуаційні задачі та тестові завдання. 1.З якою фазою амальгами першої генерації пов’язані наступні недоліки: нестійкість до корозії та знижена міцність?
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Біт-орієнтовані протоколи
  3. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  4. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  5. Виконати тестові завдання
  6. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

 

1.З якою фазою амальгами першої генерації пов’язані наступні недоліки: нестійкість до корозії та знижена міцність?

А. Мідь зі сріблом

В. Срібло з ртуттю

С. Олово зі сріблом

D. Олово з ртуттю

Е. Мідь з ртуттю

 

2.Під час формування каріозної порожнини для амальгамової пломби особливе значення має співвідношення її стінок і дна. Який правильний кут між стінками і дном слід створити?

А. 60о-100о

В. 80о-90о

С. 40о-70о

D. 100о-120о

Е. 95о-100о

 

3.Вкажіть вміст срібла в сплаві для приготування срібної амальгами:

А. 67%

В. 50%

С. 37%

D. 80%

Е. 88%

 

4.При лікуванні хронічного середнього карієсу каріозну порожнину 5-го класу в 38 зубі планують запломбувати срібною амальгамою. Оберіть матеріал для ізолюючої прокладки:

А. Ізолюючий лак на полімерній основі (варніш)

В. Лайнер з гідрооксидом кальцію

С. Полікарбоксилатний цемент

D. Варніш на гутаперчевій основі

Е. При середньому карієсі прокладка під амальгаму не потрібна

 

5.Складаючи планлікування хронічного середнього карієсу 36 зуба, студент обрав як пломбувальний матеріал срібну амальгаму. При пломбуванні яких класів можливо застосування срібної амальгами?

А. II і III класів

В. IV і II класів

С. III і IV класів

D. IV і V класів

Е. І, ІІ і V класів

 

6.У пацієнта Д. 36 років на жувальній поверхні 47 зуба велика каріозна порожнина, стінки порожнини стоншені. Молодий лікар планує відновити дефект срібною амальгамою. Яка властивість металевих пломб перешкоджає застосуванню амальгами у вказаній ситуації?

А. Високий коефіцієнт лінійного розширення

В. Недостатня міцність амальгами на стиснення

С. Висока токсичність ртуті

D. Висока теплопровідність

Е. Вказані недоліки не служать протипоказанням

 

7.Дитині 7 років запломбували каріозну порожнину в 55 зубі срібною амальгамою. Вкажіть оптимальний термін проведення фінішної обробки пломби.

А. 8-10 год

В. 24 год

С. 8-12 хв

D. Безпосередньо після пломбування

Е. Фінішну обробку пломб з амальгами не проводять

 

8. Хворій 25-ти років з діагнозом хронічний глибокий карієс 46 було поставлено пломбу зі срібної амальгами. На дно порожнини накладають ізолюючу прокладку з фосфат-цементу товщиною 0,5 мм. Через добу з’явився короткочасний біль від термічних подразників. Які негативні якості амальгами спричинили появу болю?А. Відсутність адгезії

В. Тривале тверднення пломби

С. Токсична дія ртуті

D. Висока теплопровідність

Е. Токсична дія окислів

 

9. Змішану амальгаму важко видобути з капсули, вона надмірно волога. Що можна зробити, щоб отримати суміш кращої якості?

А. Швидкість змішування могла бути замалою. Слід виставити відповідні параметри перед наступним змішуванням

В. Найвірогіднішою причиною є недостатнє змішування матеріалу. Воно повинно бути збільшене на 1-2 с, після чого необхідно перевірити пластичність суміші

С. Швидкість змішування могла бути завеликою. Слід виставити відповідні параметри перед наступним змішуванням

D. Слід застосувати амальгамозмішувач з більшою швидкістю змішування

Е. Вірна відповідь відсутня

 

10. Які фактори впливають на пришвидшення втрати блиску і виникнення корозії, що з’являються через кілька років після пломбування амальгамою?

А. Всі перелічені фактори

В. В запобіганні корозії велике значення має фактура поверхні. Навіть незначні дефекти заповнюються частинками слини, що є електролітом. З цієї ж причини вразливими до корозії є краї пломби. Профілактикою є ретельне полірування пломби з амальгамиС. Причиною корозії можуть бути гальванічні струми в порожнині рота. Найчастіше це буває при наявності золота та амальгами на сусідніх зубах

D. Конденсація надмірно зволоженої амальгами призводить до появи порожніх просторів у матеріалі та як наслідок пришвидшеної корозії

Е. В осіб, які знаходяться на дієті з високим вмістом сірки або вживають БАДи часто спостерігається втрата блиску пломби. Профілактикою є ретельне полірування пломби з амальгами

 

11. У пломбі з амальгами першими ділянками, які з часом ушкоджуються, є краї. Вони інколи відламуються, ушкоджується також край емалі, що веде до виникнення вторинного карієсу. Які фактори є причиною погіршення крайового прилягання?

А. Наявність нависаючих країв емалі, заглибин у стінках порожнини

В. Стінки порожнини створюють з дном кут >90°

С. Надмірна кількість амальгами поверх країв порожнини та на емалі

D. Недостатня конденсація амальгами у ділянках, прилягаючих до країв порожнини, особливо в оклюзійно перевантажених місцях

Е. Всі перелічені фактори

 

12. Каріозну порожнину, розташовану на жувальній поверхні, вирішено запломбувати срібною амальгамою. На дно порожнини лікар наклав прокладку із цинк-оксифосфатного цементу. Яку функцію виконує прокладка в каріозній порожнині?

А. Підвищена адгезія амальгами до порожнини

В. Ізоляція пульпи від хімічної дії пломби

С. Захист пульпи від термічної дії пломби

D. Зменшення витрат амальгами

Е. Скорочення терміну тверднення амальгами

 

13. Вам належить обрати інструмент для фінішної обробки пломби. Для обробки пломб з якого матеріалу призначений сталевий кулястий полір?

А. Алюмо-силікатного цементу

В. Срібної амальгами

С. Силікофосфатного цементу

D. Гібридного композиту

Е. Склоіномерного цементу

 

14. Методологічною основою вибору пломбувального матеріалу є класифікація. Яка ознака з перерахованих нижче є основною для класифікації пломбувальних матеріалів?

А. Призначення

В. Фазовий склад

С. Агрегатний стан початкових компонентів

D. Хімічний склад

Е. Косметичні властивості

 

 

Рекомендована література

1. Борисенко А.В. Кариес зубов.- К.: Книга плюс, 2000.- 342 с.

2. Клаус М. Леманн, Эльмар Хельвиг. Основы терапевтической и ортопедической стоматологии.- Львів, 1999.- 262 с.

3. Дмитриева А.А. Терапевтическая стоматология.- М.: МЕДпресс-информ, 2003.- 896 с.

4. Терапевтична стоматологія у двох томах (За ред. проф. А.К. Ніколішина).- Т.1.- Полтава: Дивосвіт, 2005.- 392 с.

5. Терапевтична стоматологія дитячого віку (За ред. проф. Л.О. Хоменко).- К.: Книга плюс, 1999.- 524 с.

6. Царинский М.М. Терапевтическая стоматология.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008.- 508 с.

7. Терапевтическая стоматология: учебник (Под. ред. Ю.М. Максимовского).- М.: Медицина, 2002.- 640 с.

8. Пропедевтика стоматологических заболеваний /Л.А. Скорикова, В.А. Волков, Н.П. Баженова, Н.В. Лапина, И.В. Еречев.- Ростов н/Д.: Феникс, 2002.- 640 с.

9. Артельт Х.М., Дрожжина В.А., Федоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практике.– С.-Петербург-Куксхавен, 1996.

10. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. За редакцією акад. М.Ф.Данилевського.– Київ: Здоров’я, 2001.– С. 223-226.

11. Боровский Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология.– М.: Медицина, 1998.– С.234-237.

12. Данилевський М.Ф. та співавт. Практикум з терапевтичної стоматології. Фантомний курс.– Львів: Світ, 1993.

13. Цвих Л.О., Петришин О.А., Кононенко В.В., Гисик М.В. Фантомний курс. Лекційний матеріал.– Львів, 2001.– 87 с.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты