Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цілі та принципи маркетингу
Маркетингова діяльність спрямована на задоволення потреб двох основних сторін.

Перша – це споживачі, ті, хто купує та використовує товари та послуги. Вони чекають задоволення своїх потреб адекватно вартості своїх витрат, які вони сплачують за їх отримання.

Друга – це підприємці, організації, які очікують від маркетингу досягнення основних цілей своєї діяльності на отриманих ринках.

Маркетингова діяльність використовується в рамках діяльності підприємства і маркетингові цілі повинні забезпечувати загальні цілі конкретного підприємства. До загальних цілей належать зростання доходів, підвищення заробітної плати співробітникам, поліпшення умов праці, зниження (збільшення) капіталовкладень, підвищення ефективності виробництва та інші.

Ціль підприємства (організації) – це бажаний стан, якого можна досягти зкоординованими діями усіх співробітників у заданий проміжок часу.

Взаємозв’язок маркетингових цілей і загальних цілей підприємства наведенні на рис. 3.1

 

Рис. 3.1 Взаємозв’язок маркетингових цілей і цілей організації

 

 

На рис 3.2 запропонована класифікація цілей підприємства та цілей маркетингу

 

Рис. 3.2 Класифікація цілей підприємства

 

До стратегічних маркетингових цілей належать :

1. Стратегія вибору цільового ринку або стратегічної сегментації

2. Стратегія позиціювання товару ( торгівельної марки) та комплексних дій з її забезпечення

3. Стратегія створення і забезпечення конкурентних переваг фірми та її продуктів на ринках

Стислий перелік тактичних цілей маркетингу:

- Забезпечення виходу на обрані ринки та утримання оборотних сегментів

- Проникнення на конкретні ринки з новим продуктом

- Захоплення певної частки ринку по співвідношенню до конкурентів

- Забезпечення рівного відношення споживачів до фірми та її продуктів

- Розробка нових продуктів та забезпечення їх успіху на ринку, підвищення конкурентоспроможності

Приклади оперативних цілей маркетингової діяльності:

- Досягнення визначених обсягів реалізації продуктів на конкретних сегментах ринку;

- Збільшення попиту на продукцію;

- Покращення іміджу підприємства;

- Створення програми лояльності клієнтів;

- Ознайомлення потенційних споживачів з продукцією компанії;

- Підвищення ефективності роботи збутової мережі.

Кожна наука має свої основні положення, на яких вона базується. Для маркетингу існує декілька найважливіших принципів:

1. Націленість на визначені кінцеві практичні результати в своїй виробничо-господарській діяльності, якими можуть бути:

- конкретні обсяги продажу товарів (послуг);

- здобуток визначеної частки ринку споживання по окремим товарам;

- забезпечення споживацької діяльності до товарів і фірми в цілому;

- підвищення конкурентоспроможності продуктів і всієї фірми в цілому.

2. Направленість на достроковий результат. Фахівці в галузі маркетингу розуміють, що орієнтуватися потрібно не на сьогоденні, а перспективні потреби. Вплив дії маркетингових заходів призводить до дії іноді через значний час, проблеми висвітлені у маркетингових дослідженнях не можуть бути розв’язані миттєво.

3. Гнучке пристосування до змін ситуації на ринках. Маркетолог повинен постійно слідкувати за ринковою ситуацією. Деякі з них дають шанс, можливість покращити свою позицію, інші зміни несуть загрози, на які своєчасно потрібні реагувати. Кваліфікація маркетолога в значній мірі та залежить у вмінні виявляти зміни та пристосовуватися до них.

4. Активна позиція до споживача. Це досить складний і етичний момент. З одного боку, якщо виробляти тільки те, що бажає споживач сьогодні досягнути результат у майбутньому неможливо, з іншого, марктеинг має досить широкий арсенал прийомів спонукання, іноді на грані маніпуляції, який спрямований до зміни споживацьких звичок і сприйняття якісних характеристик товарів.

5. Орієнтація на конкретного споживача. Немає продукту, який подобається всім. Треба знайти свого клієнта та задовольнити його потреби краще, ніж це можуть зробити конкуренти.

6. Виробляти не те, що вигідно та зручно, а те, що потрібно своїм клієнтам зараз і в майбутньому. Маркетингова концепція примушує підприємця вийти з його “зони комфорта” (нехай спожвиач пристосовується до наших вимог) і робити іноді те, що незручно йому, але вигідно клієнту (наприклад, доставки товарів на дом, заміна товару).

Рис. 3.3 Цілі та принципи маркетингу


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 240; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты