Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цілі та напрямки маркетингових досліджень.
Реалізація комплексу маркетингу, спрямованого на задоволення потреб споживачів, відбувається в умовах ринкової невизначеності. Ніколи зазделегідь невідомо: чи сподобається товар покупцям цільового ринку, чи погодяться вони платити ту ціну, яка буде запитана за товар, чи справить «враження» на них реклама і інші інструменти просування, як організувати торгівлю цим товаром?

Маркетингове дослідження – діяльність, спрямована на розв’язування ринкової невизначеності. Маркетингове дослідження задовольняє інформаційно-аналітичні потреби маркетингу.

Маркетингові до­слідження — це системний збір і об’єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетинго­вих ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства. Метою маркетингового дослідження – розробка інформаційно-аналітичну бази для прийняття рішень у галузі маркетингу і тим самим знизити рівень невизначеності, пов’язаний з ним.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетинго­ва проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього похо­дження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо. Наприклад, пошук шляхів розширення сбуту конкретної продукції або вивчення реакції потенціальних споживачів на підвищення (зниження) цін.

Об’єкт маркетингових досліджень — це будь-який суб’єкт системи «підприємство—ринок—економіка» або їх якась конк­ретна характеристика. Наприклад, конкретний товар, група товарів, підприємство, споживачі та інші.

 

Основні напрямки маркетингових досліджень:

- збір, обробка і збереження маркетингової інформації;

- аналіз факторів та сил внутришшнього та зовнішнього маркетингового середовища;

- аналіз кон’юнктури ринку, розрахунок ємності ринку, потенційного попиту, частки ринку конкретної фірми, оцінка еластичності попиту;

- дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб’єктів ринку (постачальників, посередників тощо);

- оцінка результатів діяльності підприємства, власних виробнично-господарських можливостей підприємства;

- визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в цілому;

- вивчення товарної структури ринку, номенклатури, асортименту продукції з метою його оптимізації;

- інформаційно-аналітичне забезпечення промоційної (комунікаційної) політики підприємства;

- прогнозні дослідження збуту продукції підприємства;

- розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства;

- оцінка ефективності маркетингу та маркетингових досліджень у вирішенні проблем підприємства.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

- системність— періодичність, послідовність, логічність;

- комплексність — врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв’язку;

- цілеспрямованість — орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем;

- об’єктивність — незалежність від суб’єктивних оцінок та вис­новків;

- надійність — точність одержання даних;

- економічність — перевищення вигоди від удосконалення дія­льності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов’язаними із проведенням маркетингових досліджень;

- відповідність принципам добросовісної конкуренції;

- довіра з боку споживачів.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты