Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомплекс маркетингу.
Читайте также:
  1. II. Принципы разработки учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД)
  2. Агрегатные комплексы ГСП
  3. Агропромышленный комплекс
  4. Административно-правовое регулирование агропромышленным комплексом.
  5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
  6. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
  7. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ХОЗЯЙСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ
  8. Алгебраическая форма записи комплексных чисел.
  9. Анализ других комплексных статей себестоимости
  10. Анализ комплексных статей себестоимости

Комплекс маркетингу представляє собою набір засобів для задоволення потреб споживачаі досягнення маркетингових цілей на ринку. Маркетингова діяльність підприємства поділяється на:

- стратегічний маркетинг, головною метою якого є розробка довгострокових заходів щодо успішній діяльності на ринку (вибір ринків, вибір методів конкурентної боротьби, позиціювання свого бізнесу, фірми та своїх продуктів на ринку, шляхів досягнення конкурентоспоможності своєї продукції, завоювання та утримки визначеної частки ринку, тощо);

- операційний маркетинг, який вміщує набір робіт, пов’язаних з підготовкою та реалізацією маркетингових стратегій, це повсякденна робота у сфері маркетингу на підприємстві (проведення маркетингових досліджень, систематизація маркетингової інформації, прийняття поточних рішень зі створення товарного асортименту, визначення цін, проведення рекламних заходів та інших заходів просування і т.д).

Найважливішими елементами комплексу маркетингу є:

- Product – продукт;

- Price – ціна;

- Place – місце;

- Promotion – просування.

Ці чотири елементи комплексу маркетингу мають назву 4 Р маркетингу або маректинг- мікс.

Для забезпечення споживачів продуктами (товапрами та послугами) створюється товарна політика маретингу, яка спрямована на розробку та своєчасну зміну товарного асортименту, розробку нових видів продукції, систем обслуговування клієнтів, підвищення якості і конкурентоспроможності товароів і послуг.

Цінова політика вміщує діяльність зі встановлення цін, системи знижок, форм розрахунків, які б задовільняли клієнтів і були вигідні підприємству.

Місце-“потрібний товар у потрібне місце у потрібний час”. Це завдання виконує маркетингова політика розподілу. Основним змістом цієї роботи розобка та організація оптимальної схеми доставки продукції від виробника до споживача через мережу посередників або самостійно та фізичне втілення цієї системи через ситему транспортування, збереження вантажів, складування, вантажних робіт, обслуговування заявок клієнтів.

Просування – передбачає комплекс заходів щодо популярізації компанії, її керівників, її продукції, створення позитивного іміджу, споживчих звичок, активізації споживанння продуктів, тощо. Ця діяльність реалізується за допомогою:

- зв/язків з громадськістю;

- рекламних компаній;

- персонального продажу і прямого маркетингу;

- виставково-япрарочної діяльності;

- акцій та ізаходів зі стимулювання зюуту та інших інструментів

 

 

Рис. 3.6 Комплекс маркетингу для задоволення людських потреб

Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняють маркетингові цілі мережі супермаркетів від маркетингових цілей стоматологічного центру?

2. На досягнення яких цілей спрямований стимулюючий маркетинг та синхромаркетинг? Які компоненти комплексу маркетингу при цьому застосовуються?

3. Які фактори маркетингу впливають на реалізацію комплексу маркетингу підприємств з виробництва авто, велосипедів, будівельних сумішей, цукерок?

4. Визначте основні потреби, які задовольняють споживачі тютюнових виробів, відвідувачі нічних клубів, читачі детективних книжок?

5. Які теорії потреб ви знаєте, чим вони відрізняються?

6. Чи відрізняють поняття «цінність» та «користь» товару?


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты