Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Використання маркетингу на вітчизняних і закордонних підприємствах.
В сучасних умовах на всіх підприємствах практично завжди використовується маркетингова діяльність. Це пояснюється тим, що вони розуміють про важливість наявності своїх клієнтів та встановлення з ними довгострокових відносин на основі взаємного задоволення потреб.

Але місце і значення маркетингу в конкретній управлінській діяльності відрізняється у залежності від ситуації на ринку, рівня конкуренції, бачення майбутнього керівництвом, складності ведення господарської діяльності. Наприклад, у мешканців Харкова практично не має вибору постачальника комунальних послуг «Жилкомсервіс», «Теплокомуненерго».

Таким чином, бачимо, що маркетинг не може зайняти значне місце у діяльності цих підприємств. Чи існує конкуренція серед постачальників електричної, теплової енергії , вивозу сміття. З іншого боку, у зв’язку розвитку мобільного зв’язку конкуренція на ринку послуг зв’язку підштовхнула компанії-оператори до активної маркетингової діяльності.

Досвід використання маркетингової діяльності в Україні створювався тільки останні 15-20 років, до того часу маркетингу практично не було. Тому маркетинг зараз реалізовується як концепція інтенсифікації збутових зусиль або покращення продукту. У більшості він носить фрагментарний характер. Підприємство спочатку створюють продукти, а потім шукають де та як їх можна продати.

Дослідження ринку в Україні проводиться регулярно, але спрямовані у більшості на оцінку місця підприємства на ньому, оцінку кон’юктури. Прогнозування тенденцій розвитку ринків використовуються значно менше.

Більшість керівників вітчизняних компаній вважають, що основне місце маркетингу – це забезпечення продажу, організація збуту, але пошук ідей для створення нових продуктів. Можливо і тому наша країна займає одне з останніх місць у світі у створенні інновацій.

За кордоном маркетинг з 60-х рр.. перейшов з фрагментарного до комплексного використання. Такі компанії як SONY, COCA COLA, APPLE, PG та багато інших вважають маркетингову функцію основною у своїй діяльності. Вони розуміють, що успіху на ринку з жорсткою конкуренцією витримує тільки той, хто уміє створити продукцію, яка буде потрібна споживачам у майбутньому. Для цього вони витрачають величезні кошти на дослідження потреб людей та можливі варіанти їх задоволення.

В Україні маркетинг існує приблизно 15 років і в процесі його становлення маркетологи зіштовхнулись з багатьма проблемами, за яких маркетингові служби на підприємствах країни працюють з низькою ефективністю. Розглянемо деякі з них.

1. Низький рівень маркетингової орієнтації керівників підприємства.

Усвідомлення керівництвом і працівниками сили маркетингу в його системності, складності є являється важливим кроком на шляху розвитку маркетингу і реалізації його потенціалу

2. Незначна кількість персоналу маркетингового підрозділу.

На вітчизняних підприємствах чисельність маркетингового персоналу становить не більше 1 % від загального складу управлінського апарату, в той час як у провідних зарубіжних фірмах – майже 20%.

3. Гостра нестача професійних маркетологів.

Серед керівного складу українських підприємств дуже мало не лише фахівців з маркетингу, а й таких, хто прослухав систематичний курс з цієї дисципліни. Також нестача маркетингових кадрів є наслідком того, що тривалий час в Україні маркетологів готували лише декілька вузів. Сьогодні кількість випускників з цієї спеціальності значно зросла, і завданням є підвищення якості їх підготовки.

4. Маркетинговий підрозділ функціонує відокремлено від інших служб підприємств.

Працівники інших підрозділів негативно ставляться до рекомендацій маркетингових служб. Персонал с підозрою спостерігає за роботою служби, що є для них новацією.

5. Переважно використовуються розрізнені елементи маркетингу замість їх системи.

Найбільший розвиток отримала рекламна діяльність. Деякі керівники розуміють маркетинг, як виключно рекламну діяльність та виділяють фінансування лиш на неї. Але відомо, що саме комплексний підхід щодо розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу дозволяє досягти поставлених визначених цілей.

6. Відсутність методичного забезпечення оцінки результатів маркетингової діяльності підприємства. Проблема удосконалення методів та інструментів оцінки результативності маркетингової діяльності підприємства, на наш погляд, є однією з найактуальніших, вимагає ретельного дослідження та швидкого вирішення.

Оцінка маркетингової діяльності підприємства – процес вимірювання результатів реалізації стратегії і планів маркетингу на основі системи кількісних і якісних показників. Оцінка маркетингової діяльності дає можливість установити, як працює маркетинговий підрозділ, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й удосконалення в процесі управління впливають на повноту використання маркетингового потенціалу, його ефективність.

Питання для самоконтролю:

 

1.Чому потрібно вивчання маркетингу фахівцям з фінансів і бухгалтерського обліку?

2. Чим маркетинг відрізняється від продажу?

3. Поясніть, чому розуміння основних ідей маркетингу дозволяє організації швидко реагувати на зміни запитів споживачів?

4. Назвіть дві-три організації, які на вашу думку, використовують концепцію маркетингу у своїй діяльності. Обґрунтуйте свою відповідь.

5. Як зробити організацію орієнтованою на маркетинг?

6. У чому переваги і недоліки соціально-етичного маркетингу?

7. Які фактори сприяли появі і розвитку науки маркетингу?

8. Чи існував маркетинг в Радянському Союзі?

9. Назвіть переваги і недоліки концепції інтенсифікації збутових зусиль та покращенню товару.

10. Які наслідки для суспільства та життя людей має широке використання концепції маркетингу підприємства?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 105; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты