Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Медичний огляд.
Медичні огляди працівників проводяться в установлені терміни відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (ДНАОП 0.03 - 4.02-94).

Медичний огляди діляться на — попередні, періодичні та цільові.

Усі контингенти, що піддаються попередні і періодичним М.о., умовно можна розділити на три групи. Першу групу складають працівники підприємств, установ і організацій, що мають контакт із професійними вредностями. В другу групу входять працівники харчових, дитячих і деяких комунально-побутових установ, що проходять бактеріологічне обстеження для виявлення інфекційних хвороб або бациллоносительства при надходженні на роботу і згодом через визначені терміни, оскільки вони можуть стати джерелом масового зараження. Третю групу складають діти дошкільного віку, школярі, робітники-підлітки, учні СПТУ, студенти середніх спеціальних і вищих навчальних закладів.

Попередні М.о. проводять при надходженні на роботу або навчання з метою визначення відповідності стану здоров'я вимогам професії (навчання), а також виявлення захворювань, що можуть загострюватися і прогресувати в умовах роботи з професійними вредностями або в процесі навчання (див. Профессиональный отбор). Існує список захворювань, що є протипоказанням до роботи і навчання по ряду професій. Основна задача періодичних М.о. на виробництві — виявлення ранніх ознак професійних захворювань або отруєнь, а також захворювань, этиологически не зв'язаних із професією, але при яких продовження контакту з даними професійними вредностями становить небезпеку. За особами з ознаками професійного захворювання або отруєння встановлюють посилене динамічне спостереження.

Порядок проведення попереднім і періодичних М.о. на виробництві регламентований наказом. У ньому утримується перелік небезпечних і шкідливих речовин і несприятливих виробничих факторів, при роботі з якими обов'язкові М.о., а також зазначені різні терміни оглядів: 1 раз у 3, 6, 12 і 24 мес. Така періодичність оглядів визначається, у першу чергу, агресивністю і потенційною небезпекою діючих факторів виробничого середовища. У наказі також маються переліки лікарів-фахівців, що беруть участь у проведенні М.о., а також обов'язкових лабораторних і функціональних досліджень. У додатках до наказу утримуються «Список загальних медичних протипоказань до допуску на роботу, зв'язану з небезпечними, шкідливими речовинами і несприятливими факторами, а також з метою безпеки праці» і перелік додаткових протипоказань, що складений з урахуванням особливостей дії окремих професійних вредностей. Основною задачею цільових М.о. є раннє виявлення ряду захворювань (туберкульозу, злоякісних новотворів, хвороб системи кровообігу, органів подиху, гінекологічних і ін.). Їх проводять або шляхом одномоментных оглядів в організованих колективах, або шляхом оглядів всіх осіб, що звертаються за медичною допомогою у відповідні лікувально-профілактичні установи. Попередні і періодичні М.о. проводять лікарі медсанчастин, територіальних поліклінік, диспансерів, поліклінік навчальних закладів.

Цільові М.о. здійснюють лікарі відповідних спеціальностей поліклінік, диспансерів, спеціалізованих лікарень, науково-дослідних установ, діагностичних центрів і ін. Важливе значення при цьому, особливо для проведення М.о. у сільській місцевості, здобувають виїзні бригади фахівців (див. Подвижные средства и комплексы медицинского назначения).

Основні види М.о. виділяють: комплексні М.о. різних груп населення, що починаються, як правило, з метою встановлення рівня і закономірностей захворюваності, що необхідно при розробці нормативів для поточного і перспективного планування охорони здоров'я; предрейсовые М.о. водіїв автотранспорту, локомотивних бригад, екіпажів водного і повітряного транспорту для виявлення станів, що перешкоджають у даний момент виконанню ними професійних обов'язків. Особливого значення набувають М.о. у зв'язку з програмою диспансеризації населення, по якій для кожного жителя передбачається визначений мінімум діагностичних досліджень і огляд лікарями-фахівцями в обсязі, що рекомендується МЗ. Для дорослого населення він повинний включати збір анамнезу, різні виміри і діагностичні дослідження, огляди терапевтом, стоматологом і акушером-гінекологом. При наявності показань проводяться додаткові дослідження й огляди лікарями інших спеціальностей. Для здорових осіб передбачені щорічні огляди; для осіб з факторами ризику терміни М.о. встановлюються індивідуально, але не рідше 2 разів у рік. Для оптимізації М. о , скорочення часу, затрачуваного на них населенням, зменшення трудових витрат медперсоналу і поліпшення виявлення захворювань у країні розробляються і функціонують комплексні автоматизовані системи масових оглядів населення. При проведенні усіх видів М.о. про необхідно забезпечити їхню чітку організацію, визначити контингенти населення, що підлягають оглядові з обліком територіальної і виробничої ознак, ступеня охоплення, періодичності спостереження і т.д. Поряд з раннім виявленням захворювань важливо одночасне вивчення впливу умов праці і побуту на окремих осіб і різні групи населення з подальшою розробкою комплексу лікувально-профілактичних і соціально-економічних заходів, спрямованих на систематичне оздоровлення населення.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты