Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДослідження ринку
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку
  3. Бактеріологічне дослідження
  4. Відносна частка ринку
  5. Відносна частка ринку
  6. Відносна частка ринку
  7. Внутрішнє (піхвове) акушерське дослідження.
  8. Геоморфологічні дослідження
  9. Геофізичні дослідження та роботи у свердловинах
  10. Дизайн маркетингового дослідження

1. Систематичне виробниче (для вдосконалювання виробництва) дослідження ринків, їхньої здатності забезпечувати відтворення товарів чи послуг для задоволення наявних і потенційних споживачів. Дослідження охоплює ринки збуту, ринки робочої сили, ринки капіталу, рийки сировини і матеріалів.

2. Кількісний і якісний аналіз одного чи сукупності ринків для одержання інформації про потенціал, місткість ринку, характеристики конкурентного середовища, ціни.

Дослідник - будь-яка особа, дослідницьке агентство, відділ, підрозділ чи організація, що здійснює або консультує проект маркетингового дослідження або пропонує для цього їхні послуги.

Договір оренди - основний документ, який регламентує відношення наймодавця з орендарем. Він укладається на засадах добровільності і повної рівноправності сторін.

Договірна ціна - ціна на продукцію, встановлена за згодою між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем).

Дотація - асигнування з державного бюджету підприємствам, організаціям, установам, доходи яких не покривають планових витрат.

Его маркетинг -

1. Маркетинг окремої особистості.

2. Діяльність, пов'язана з вивченням характеристик і якостей особистості, потреб споживачів і суспільства, що формують попит на цю особистість, дослідження ринку фахівців і суспільних діячів, розробкою методів удосконалювання конкретної особистості, розробкою програми просування особистості на ринок фахівців і суспільних діячів.

Екологічний маркетинг - діяльність, що бере за мету увагу до якості навколишнього середовища, захист споживачів.

Економіка - наука, яка вивчає відповідність сукупності виробничих відносин характеру і розвитку продуктивних сил (у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів та послуг).

Економіка ринкова - економічна система, що базується на різних форма приватної власності, вільній конкуренції для задоволення попиту і пропозиції, ціни. Рушійною силою розвитку ринкової економіки є прагнення суб'єктів досягти економічних інтересів.

Економічна ефективність маркетингової діяльності -

1. Відносний різноманітний (по всіх етапах процесу маркетингу) результат, що відповідає кінцевим і проміжним цілям здійснення маркетингової діяльності.

2. Відношення ефекту (результату) від проведення маркетингової діяльності до усіх витрат, що супроводжують цей процес.3. Віддача витрат, пов'язаних з маркетинговою діяльністю, що може оцінюватися у вигляді відносин ефекту, результату, вираженого в натуральній (речовинної чи нематеріальний) чи вартісної (ціновий) формах до витрат усіх необхідних ресурсів (матеріально-технічних, трудових і ін.) для організації і здійснення маркетингової діяльності.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты