Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна ефективність маркетингових заходів
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Види заходів адміністративного примусу
  5. Види маркетингових стратегій.
  6. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
  7. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  8. Геологічна ефективність пошукового буріння
  9. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки
  10. Економічна ефективність інвестицій

1. Відношення результату (ефекту) від проведення маркетингових заходів до всієї сукупності витрат, необхідних для їхньою здійснення,

2. Показник ефективності комплексу маркетингу (маркетинг-мікса). Виміряється в натуральній (речовинних і нематеріальних) і вартісних формах.

Економічний аналіз - оцінка ймовірності того, що реальні величини об'ємів продаж, частка ринку та прибутків з нового товару будуть відповідати очікуваним.

Економічні фактори макросередовищ враховують купівельну здатність, економічні спади, рівень безробіття, зміни цін. заощадження населення, умови одержання кредитів, диференціація доходів у сім'ях тощо.

Ексклюзивний розподіл - фірма різко обмежує кількість оптових та роздрібних посередників у географічному регіоні, використовує один або два роздрібні магазини у конкретному торговому реї іоні, яким надає прано (ексклюзивне право) реалізувати свій товар. Таким чином підтримується престиж, контролюються канали збуту, характерний високий прибуток.

Експеримент -див. методи збору первинної інформації.

Експонент - особа чи організація, що демонструє на виставці якийсь предмет (експонат), твори мистецтв, результати виробництва, досліджень тощо.

Експорт - вихід па закордонний ринок шляхом відправлення продукції та продажі її з допомогою посередників міжнародного ринку або з допомогою власного відділення, філії та торговельного представництва чи агентів компанії.

Експортна квота - встановлений обсяг виробництва і постачання на експорт певних товарів.

Експортна ліцензія - дозвіл відповідної державної установи на вивіз певних товарів.

Експортний контроль - система заходів по забороні, обмеженню, контролю за експортом "стратегічних товарів" та ін.

Експортний лізинг - оренда машин, обладнання та іншого майна, надана іноземній юридичній або фізичній особі (стимулює експорт).

Експортний маркетинг - частіш маркетингової роботи, орієнтована на зовнішній ринок.

Еластичність попиту - показник, який характеризує, на скільки відсотків може змінитися попит на даний товар на вільному ринку при зміні його ціни на один відсоток.

Еластичність попиту залежно від рівня доходів споживачів відносна зміна попиту на товар відповідно до підносної зміни рівня доходів споживачів.Еластичність попиту перехресна - відносна зміна попиту на продукт Л у зв'язку з відносною зміною ціни на продукт В.

Електронна торгівля- прямий маркетинг через двохсторонню систему, яка пов'язує споживачів з комп'ютеризованим каталогом продавця кабельними чи телефонними лініями.

Елімінація- вилучення існуючих продуктів з виробничої програми підприємства. Припинення виробництва товару. Виведення товару з ринку, що втратив конкурентноздатність па ринку і попит. Для перевірки продукту на необхідність його елімінації використовуються критерії обсягу продажів, частки ринку, місце в життєвому циклі, частка обороту даного продукту в загальному обороті фірми, рентабельність, оборот капіталу й ін.

Ембарго - заборона органом державної влади на імпорт і експорт товарів з будь-якої країни.

Емісія - випуск в обіг банківських та скарбничих білетів, паперових грошей і цінних паперів. Уникнути грошової емісії можна за умови рівноваги між грошовим обігом і товарооборотом: сума грошей, що обертається в країні, помножена на кількість оборотів протягом даного року, має дорівнювати кількості товарів і послуг, помножених на їхню ціну.Ерзац - неповноцінний замінник якогось продукту.

Етикетки - носії виробничого маркування, які виготовляються друкарським способом і наклеюють на товар чи упаковку чи додають до них. Вони можуть бути самостійними носіями інформації та містити різні пояснювальні тексти.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты