Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕНЕДЖМЕНТ
СТРАТЕГІЧНИЙ

Навчальний посібник

 

 

Київ

Знання


\


УДК 338.2(075.8) ББК 65.05я73 К41

Рецензенти:

О. Є. Кузьмін — доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету "Львів­ська політехніка", заслужений працівник народної освіти України;

Є. І. Бойко — доктор економічних наук, професор, заступник ди­ректора Інституту регіональних досліджень НАН України

Кіндрацька Г.І.

К41 Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 366 с.

ISBN 966-8148-65-7

У навчальному посібнику викладено теорію стратегічного управ­ління організацією, яка функціонує в конкурентному середовищі. Розглянуті конкретні методичні підходи до формування місії та цілей організації, стратегічної діагностики її середовища, поглибленого до­слідження ринку, генерації й аналізу стратегічних альтернатив, вибору і реалізації стратегії. Концептуальна структура викладу матеріалу відповідає методології розроблення і впровадження економічної стра­тегії для різних об'єктів управління, зокрема бізнес- і загальної страте­гій організації. Для оцінки та практичної апробації отриманих тео­ретичних знань подані контрольні питання, практичні завдання та ситуаційні вправи.

Посібник призначений для студентів, викладачів вищих закладів освіти, менеджерів організацій.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты