Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УДК 338.2(075.8) ББК 65.05я73
© Г. І.Кіндрацька, 2006
ISBN 966-8148-65-7© Видавництво "Знання", 2006


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................. 7

Розділ 1. Стратегічний менеджмент: сутність, етапи роз­
витку й особливості в сучасних умовах............. 10

1.1.Концепція управління організацією ...................... 11

1.2. Еволюція системи управління організацією......... 15

 

1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіж­
них корпораціях ....................................................... 15

1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприєм­
ствами ....................................................................... 20

1.3. Сутність і структура системи стратегічного мене­
джменту .................................................................... 23

1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту .................... 23

1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту.... 26

1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління.............. 31

1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучас­
них умовах ................................................................ 33

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту...... 33

1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії
організації ................................................................. 35

Контрольні питання вибору відповідей................................... 37

Питання для поглибленої самоперевірки............................... 40

Практичні завдання.................................................................... 40

Ситуаційна вправа...................................................................... 41

Розділ 2. Стратегічне планування в організації............................43

2.1. Роль планування в різних управлінських систе­
мах .............................................................................. 44

2.2. Процес планування стратегії організації............... 47

2.3. Стадії розроблення загальної стратегії................... 49

З


Зміст

2.4. Особливості формування бізнес-стратегії............... 54

2.5. Організування розроблення стратегії ............. 58

Контрольні питання вибору відповідей.......................................... 63

Питання для поглибленої самоперевірки.............................. 66

Практичні завдання..................................................................... 66

Ситуаційна вправа....................................................................... 66

Розділ 3. Визначення місії та цілей організації.................... 70

3.1. Формулювання та характеристика елементів

місії....................................................................... ____ 71

3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей
організації .................................................................. 75

3.3. Процес визначення цілей ....................................... 79

3.4. Організування формування цілей.......................... 84

Контрольні питання вибору відповідей......................................... 89

Питання для поглибленої самоперевірки.......................... 91

Практичні завдання.................................................................... 92

Ситуаційна вправа................................................................... 92


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты