Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТемпи розширення ніші

Читайте также:
  1. Необхідність розширення множини цілих чисел.
  2. Поняття про теплове розширення тіл.
  3. Програмне розширення офісних пакетів Microsoft Office. Обмін даними між додатками
  4. Стовпці матриці BCG оцінюють параметр «темп зростання ринку», який характеризує привабливість ринку, тобто темпи зростання попиту на продукти.
  5. Темпи економічного розвитку, структура економіки, участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

Рис. 7.7. Основні стратегії середньої організації

• Стратегія збереження спрямована на стабілізацію існуючого
положення організації (темпи зростання ніші — стабільні, орга
нізації — невисокі). При такій стратегії існує небезпека втратити
ніші внаслідок зміни потреб.

• Стратегію пошуку "загарбника" вибирають тоді, коли серед
ня за розміром організація немає коштів для збереження своєї
позиції в межах ніші, тому вона може бути зацікавлена у погли
нанні її великою організацією. Фінансова підтримка дає змогу
зберегти середній організації свою спеціалізацію.

 

• Стратегію лідерства в ніші застосовують у двох випадках:
темпи зростання організації та розширення ніші такі високі, що
вона може перетворитись у монополіста і не допустити в нішу
конкурентів; організація володіє фінансовими ресурсами для
пришвидшеного зростання.

• Стратегія виходу з ніші передбачає, що організація робить
спробу перетворитись у більшу організацію, втративши спеціалі
зацію. Переважно при цьому виникає необхідність змагатися
з сильнішими конкурентами.

Досвід реалізації попередніх стратегій може бути як позитивний, так і негативний. Попередні стратегії складно оцінити, тому що вони стосуються різних напрямів діяльності організації. Слід розрізняти оцінку стратегій, як визначення якісного рівня запланованих дій, та успішність реалізації стратегії. Іноді сформована стратегія заслуговує високої оцінки, але її реалізація не забезпечує потрібних зрушень в організації, не дає очікуваних результатів. Іноді керівники свідомо чи інтуїтивно перебувають під впливом досвіду реалізації стратегій у минулому, тому недооцінювати його недоцільно.

Чинник часу сприяє успіху чи зумовлює невдачу організації. Виявлені в зовнішньому середовищі можливості йзагрози, а також прогнозовані зміни завжди мають певні часові межі. При цьому важливо враховувати календарний час і тривалість стадій здійснення конкретних дій щодо реалізації стратегії. Розроблену стратегію, очевидно, можна реалізувати не в будь-який час, а тільки тоді, коли існує відповідна можливість. Окрім цього, якщо її не реалізувати, то це може призвести не лише до великих втрат, а й до банкрутства.

Врахування перелічених чинників під час перегляду стратегічних альтернатив дає змогу обґрунтовано вибрати ту, яка найбільше відповідає цілям організації, а також порівняти витрати й результати, які будуть досягнуті під час реалізації.
Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні чинники вибору стратегії | Принципи розроблення успішних стратегій
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты