Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕксплуатаційні витрати - це поточні витрати об’єкту зв’язку необхідні для надання обсягу послуг за певний період часу (рік, квартал).
Читайте также:
  1. I — норма дисконтування (ставка дисконту), відповідна періоду t.
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  4. Апаратура ліній зв’язку
  5. Базові знання, необхідні для вивчення теми
  6. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  7. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  8. Валові, середні та граничні витрати
  9. Види робіт з письма в букварний період
  10. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень

Загальна сума експлуатаційних витрат визначається сумою витрат по статтях кошторису:

- фонд оплати праці ;

- нарахування на зарплату ;

- амортизаційні відрахування ;

- витрати на електроенергію ;

- витрати на матеріали та запчастини ;

- інші витрати.

 

Чисельність робітників визначається з розрахунку0,001шт. од., на обслуговування номера ємності 5ESS за формулою:

Р=N ∙ 0,001, (5)

де N—ємність 5ESS, номер.

Р=________∙ 0,001=

Фонд оплати праці визначається за формулою:

ФОП=Р∙Зсер∙12, (6)

де Р—середньоспискова чисельність робітників, шт. од.

Зсер—середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн. (за даними Львівського центру технічної експлуатації телефонного зв’язку), ___________ грн.

12- кількість місяців в році.

ФОП=_____________________=

Нарахування на зарплату визначаються за формулою:

ФОП ∙ 36,69

Нз=-----------------, (7)

∙ 36,69

Нз=--------------------=

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

Фосн ∙На

А=-----------------, (8)

де Фосн—вартість кожного виду основних виробничих фондів (прирівнюється до суми капітальних вкладень), тис. грн.;

На—відповідна норма амортизаційних відрахувань, (становить 6,6%), %.

∙ 6,6

А=------------------=

Витрати на електроенергію розраховуються на основі запланованого споживання електроенергії на один порт, що дорівнює 0,0034 кВт.

Кількість портів визначається за формулою:

N

Nпорт = -----, (9)

де 8—кількість абонентів в абонентському модулі.

 

Nпорт = ------- =

Єл = Nпорт ∙ 0,0034 ∙ Тф ∙ 8760, (10)

де 8760—кількість годин роботи обладнання на рік, год.

0,0034 - споживання електроенергії 1 портом, кВт.

Тф - вартість 1 кВт-год промислової електроенергії, грн..

 

Єл =________∙ 0,0034 ∙_______∙ 8760=

Витрати на матеріали та запчастини визначаються за формулою:

Фосн ∙ 0,3

Вм.з.=------------------, (11)

де 0,3—норматив витрат на матеріали та запчастини, %.

∙ 0,3

Вмз=---------------=

Інші витрати визначаються у відповідності з їх питомою вагою (10 %) в загальній сумі експлуатаційних витрат за формулою:

ФОП+Нз+А+Ел+Вм.з.

Інші=------------------------ ∙ 10, (12)

 

Інші=----------------------------------------------------- ∙ 10=

Результати розрахунків експлуатаційних витрат по обслуговуванню ЦС 5ESS заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2. Кошторис експлуатаційних витрат

Стаття витрат Сума витрат, тис. грн.
Фонд оплати праці  
Нарахування на зарплату  
Амортизаційні відрахування  
Витрати на електроенергію  
Витрати на матеріали та запчастини  
Інші витрати  
Всього  

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 

Для обґрунтування економічної доцільності будівництва ЦС 5ESS необхідно визначити систему показників економічної ефективності капітальних вкладень при новому будівництві, до якої входять наступні показники:

 

Термін капітальних вкладень обчислюється за формулою:

К К

Т= ---------- = --------------------, (13)

Пр б Дч - Ɛ

де К—капітальні вкладення, тис. грн.

Дч – чистий дохід (сума доходів без ПДВ), тис.грн.

Ɛ- експлуатаційні витрати, тис.грн.

 

Т= ---------------------------- =

 

Капітальні вкладення повернуться за рахунок прибутку за ______ років.

Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень обчислюється за формулою:

1

Е = ---, (14)

Т

Е =----- =

З кожної гривні капітальних вкладень об’єкт зв’язку буде отримувати_____ коп. прибутку.

Питомі експлуатаційні витрати обчислюються за формулою:

Ɛ

Спит =------, (15)

N

де Ɛ — загальна сума експлуатаційних витрат, тис. грн.;

N — ємність 5ESS, номер.

Спит = ---------------- =

На обслуговування одного номера ЦС 5ESS витрачається __________тис.грн..

Питомі капітальні вкладення обчислюються за формулою:

К

Кпит =------, (16)

N

де К — капітальні вкладення, тис. грн.;

Кпит = ---------------- =

На будівництво одного номера ЦС 5ESS витрачається __________тис.грн..

Продуктивність праці обчислюється за формулою:

Дт

Ппр = ------, (17)

Р

де Дт—тарифні доходи, тис. грн.;

Р—чисельність робітників, роб.

Ппр = ---------- =

Один робітник в рік надає послугу на суму _________тис. грн.

Собівартість 100 грн. доходів обчислюється за формулою:

Ɛ

С = ------ ∙ 100, (18)

Дт

де 100 — укрупнена універсальна грошова одиниця для визначення собівартості, грн..

С = --------- ∙ 100 =

 

Для того, щоб надати послуг на суму 100 грн. витрачається _______ грн.Коефіцієнт фондоозброєності обчислюється за формулою:

Фосн

Кфо = -------, (19)

Р

де Фосн — вартість основних виробничих фондів (прирівнюється до загальної суми капітальних вкладень) тис. грн..

 

Кфо = ------------ =

 

На одного робітника основної діяльності припадає _________тис. грн. вартості основних виробничих фондів.

Коефіцієнт фондовіддачі по доходах обчислюється за формулою:

Дт

Кфв = -------, (20)

Фосн

Кфв = --------- =

З кожної гривні вартості основних виробничих фондів об’єкт зв’язку отримує______коп. доходів.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 48; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты