Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 2. Власник ресторану «Весела Хата» оголосив публічний конкурс на посаду адміністратора даного закладу
Читайте также:
  1. IV. Работа над задачами.
  2. IV. Работа над задачами.
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. V. Работа над задачами.
  7. V. Работа над задачами.
  8. V. Работа над задачами.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

Власник ресторану «Весела Хата» оголосив публічний конкурс на посаду адміністратора даного закладу. Через деякий час, за результатами конкурсу було визначено переможця П. В день підписання контракту між власником ресторану «Весела Хата» та П, сталася автокатастрофа, в якій загинув власник, а його дружина зазнала важких ушкоджень і стала інвалідом першої групи. Так, як дружина власника невзмозі керувати справами ресторану, вона відмовила в посаді П. та продала ресторан.

 

1. Які права має дружина власника ресторану «Весела Хата» стосовно даної ситуації?

2. Що в даній ситуації робити П?

 

Запитання до самоконтролю:

1. За яких умов засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс?

2. Хто може бути засновником конкурсу?

3. Які факультативні умови конкретизують завдання конкурсу?

4. Які обов’язкові конкретизують завдання конкурсу?

5. Що може бути предметом конкурсу?

6. Чим відрізняється публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу від публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу?

7. Який чином оголошується конкурс?

8. Істотні умови конкурсу?

 

ТЕМА 26: ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ІІ ДОРУЧЕННЯ.

 

Терміни та поняття до теми:гестор, домінус, договір, доручення, «перша нагода», «негайно», самозахист, дієздатність, юридичний вчинок, безпідставне отримання вигоди, завдання шкоди.

Література:[ 1, 2, 6, 9, 22, 28, 38, 43, 47, 52, 61, 70, 85, 93, 101, 115, 118, 133, 140, 148, 150].

 

Самостійна робота 12 до теми 26:„Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.” – 4 години.

 

1. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без іі доручення.

2. Зміст зобов’язання з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

3. Коло осіб, які беруть участь у зобов’язаннях з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Їх характеристика.

4. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

5. Умови, за яких можуть виникнути зобов’язання з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

6. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.7. Відшкодування витрат, понесених особою у зв’язку із вчиненням дій в майнових інтересах іншої особи без іі доручення.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Що є метою інституту вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без іі доручення?

2. Хто є сторонами зобо'язання з вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення?

3. У чому полягає головний обов'язок домінуса?

4. Який має обсяг дієздатності має гестор?

5. Чи припиняється зобо'язання з відшкодування гесторові витрат у випадку схвалення його дій домінусом?

6. Чи має право гестор без доручення вчиняти дії спрямовані на попередження, усунення або зменшення невигідних наслідків щодо майнових інтересів іншої особи?

7. Чи зобо'язаний гестор при першій нагоді повідомити особу, в чиїх майнових інтересах він діяв без доручення, про свої дії?

8. Яку інформацію містить звіт про дії вчинені?

9. Які документи додаються до звіту?

ТЕМА 27: РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

 

Терміни та поняття до теми: здоров'я, життя, фізична особа, юридична особа, загроза для здоров'я, рятувальник, потерпілий, шкода, небезпека рятувальні дії, право на життя, право вимагати усунення небезпеки.Література:[ 1, 2, 10, 22, 27, 30, 38, 44, 46, 52, 54, 68,74, 99, 111, 126, 131, 144].

 

Семінарське заняття 27:. „Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи” – 2 години.

 

ПЛАН

 

1. Ознаки зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

2. Загальна характеристика, суб’єктів, об’єкту, змісту зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

3. Підстави виникнення зобов’язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

4. Зобов’язання, що виникають у зв'язку з рятування майна фізичної або юридичної особи. Загальна характеристика.

5. Відшкодування шкоди внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

6. Відшкодування шкоди внаслідок рятування майна фізичної або юридичної особи.

Запитання до самоконтролю:

1. Чи мають рятувальні дії фактичний характер?

2. Що є умовами виникнення даного зобов'язання?

3. Що є змістом зобов'язання що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

4. Чи відшкодовується державою шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї?

5. Що означає поняття «реальна загроза»?

6. Чи будуть визнаватися рятувальні дії, коли небезпека загрожує лише здоров'ю людини, тобто тоді, коли загроза життю відсутня на момент вчинення дій?

 

 

ТЕМА 28: СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. 

Терміни та поняття до теми:здоров'я, життя, фізична особа, юридична особа, загроза для здоров'я, рятувальник, потерпілий, шкода, небезпека рятувальні дії, право на життя, право вимагати усунення небезпеки.

Література:[ 1, 2, 10, 22, 27, 30, 38, 44, 46, 52, 54, 68,74, 99, 111, 126, 131, 144].

 

 

Лекція 10 до теми 28:„ Створення загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.” – 2 години.

 

Загальна характеристика зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи. Формування категорії зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи. Поняття зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи. Юридична природа відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози створеної життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Умови відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози створеної життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Виникнення шкоди життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Протиправна поведінка, що створює загрозу заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Причинний звя’зок між протиправною поведінку, що створила загрозу заподіяння шкоди і шкодою, яка настала внаслідок її не усунення. Вина особи, що створила загрозу життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Суб’єкти та зміст зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи. Зміст зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.

 

 

Семінарське заняття 28„ Створення загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.” – 2 години.

 

ПЛАН

1. Загальна характеристика зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.

2. Формування категорії зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.

3. Поняття зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.

4. Юридична природа відшкодування шкоди, що виникла в результаті неусунення загрози створеної життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи.

5. Умови відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози створеної життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи.

6. Суб’єкти та зміст зобов’язань, що виникають у зв’язку з створенням загрози життю, здоров'ю фізичної особи, майну фізичної або юридичної особи.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Чи може особа, яка вважає, що їй загрожує небезпека, звернутися до особи, винної у створенні загрози або ж відразу до суду?

 

ТЕМА 29: ВИКОНАННЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО -КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ.

 

Терміни та поняття до теми:наукове дослідження, вибір, технологія, виконавець, підрядник, явні недоліки, приховані недоліки, відступи від умов договору, істотні відступи від договору, загибель предмета підряду, відмова замовника від договору, істотний недолік, замовник.

Література:[2, 5, 11,12, 18, 20,37, 39, 40, 42, 43, 51, 52, 57, 64, 69, 70, 91, 94, 121,].

 

Самостійна робота 13 до теми 29:„Виконання науково-дослідних або дослідно - конструкторських та технологічних робіт.” – 4 години.

 

1. Поняття та загальна характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно - конструкторських та технологічних робіт

2. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

3. Порядок укладення та форма договору на виконання науково-дослідних або дослідно - конструкторських та технологічних робіт.

4. Зміст договору на виконання науково - дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

5. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно - конструкторських та технологічних робіт.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Якими нормативно – правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в яких межах регулюються відносини щодо виконання науково – дослідних або дослідно – конструктивних та технологічних робіт?

2. Що означають поняття «наукове дослідження», «вибір», « технологія»?

3. Що є результатом робіт, виконаних за договором на виконання науково – дослідних або дослідно – конструктивних та технологічних робіт?

4. Які обов’язки виконавця?

5. Чи зобов´язані виконавець і замовник забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором?

 

 

ТЕМА 30: ПІДРЯД НА ПРОЕКТНІ ТА ПОШУКОВІ РОБОТИ.

 

Терміни та поняття до теми:підрядник, генеральний підрядник, субпідрядник, замовник, кошторис, притримування, регресний позов, сприяння замовника, істотний недолік, здача і приймання виконаної роботи, ризик випадкової загибелі матеріалів, непридатність матеріалів, явні недоліки, приховані недоліки, відступи від умов договору, істотні відступи від договору, загибель предмета підряду, відмова замовника від договору, прострочка в прийнятті виконаної роботи, істотний недолік, новобудова, капітальний ремонт, підрядний контракт у будівництві, будівельний майданчик, об’єкт будівництва, проектні роботи, пошукові роботи, вихідні дані, завдання на проектування.

 

Література: [2, 5, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,37, 39, 40, 42, 43, 51, 52, 57, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 76, 82, 85, 88, 91, 94, 121, 122].

 

Самостійна робота 14 до теми 30: „ Підряд на проектні та пошукові роботи.” – 4 години.

 

1. Поняття, ознаки та значення договору підряду.

2. Сторони, зміст та форма договору підряду.

3. Основні права та обов’язки сторін.

4. Відповідальність за договором підряду.

5. Види договору підряду (загальна характеристика).

6. Договір побутового підряду.

7. Договір будівельного підряду.

8. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Що є предметом договору підряду?

2. Яка з сторін несе ризик випадкового знищення матеріалів?

3. Яка відповідальність генерального підрядника перед замовником за неналежне виконання обов’язків субпідрядником?

4. В чому різниця між договором підряду і договором купівлі-продажу, договором про надання послуг і трудовим договором?

5. Як встановлюється строк і ціна договору підряду?

6. Яка позовна давність застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи?

7. В яких випадках ціна договору підряду може змінюватись? Які є види кошторису?

8. Що треба розуміти під інформаційним обов’язком підрядника перед замовником?

9. Що є предметом договору побутового підряду?

10. В чому особливість суб’єктивного складу правовідносин у договорі побутового підряду у порівнянні з договором підряду?

11. Як визначається ціна договору побутового підряду?

12. Які гарантії прав замовника в договорі побутового підряду передбачені ЦК?

13. Які нормативно-правові акти крім ЦК здійснюють регулювання суспільних відносин по договору побутового підряду?

14. Які особливості передання та прийняття робіт за договором будівельного підряду?

15. Як розподіляється ризик між сторонами при виконанні договору будівельного підряду

 

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 1.„Загальні положення про зобов’язання”

З дисципліни:«Цивільне право. Особлива частина»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты