Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 3. Зробіть порівняльно-правовий аналіз інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави України і зарубіжних країн.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Зробіть порівняльно-правовий аналіз інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави України і зарубіжних країн.

Запитання до самоконтролю:

1. У чому полягає поняття кондикційного зобов'язання та умови його виникнення?

2. Який склад та зміст кондикційного зобов'язання?

3. У чому полягає обмеження застосування кондикційного позову?

4. У чому полягає співвідношення кондикційного зобов’язання з вимогами, які перераховані у ст.1212 ЦК України ?

5. У чому полягає співвідношення кондикційного зобов'язання з регресними зобов’язаннями та зобов’язаннями із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення?

6. Яке місце займає інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в системі недоговірних зобов’язань?

7. Які є види зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої
правової підстави? Їх загальна характеристика.

 

 

ТЕМА 23: НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВЯЗАННЯ:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 

Терміни та поняття до теми:винагорода, публічна обіцянка, конкурс, доручення, набуття майна, збереження майна, шкода, протиправність, необхідна оборона, самозахист, крайня необхідність, зобов'язання, загроза, заподіяння шкоди.

Література:[ 1, 2, 7,33, 42, 47, 55, 62,75, 85, 88,109,114,123].

 

Самостійна робота 10 до теми 23:„Недоговірні зобов’язання: загальні положення” – 4 години.

 

1. Загальна характеристика не договірних зобов’язань.

2. Види недоговірних зобов’язань.

3. Підстави виникнення та припинення недоговірних зобов’язань.

 

Запитання до самоконтролю:

1. У яких випадках виникають не договірні зобов’язання?

2. У чому полягає поняття публічна обіцянка? Загальна характеристика.

3. У чому полягає вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення?

4. З яких елементів складаються не договірні зобов’язання?

5. Що собою являє поняття майнової відповідальності в недоговірних зобов’язаннях?

6. Які особливості діліктної цивільно – правової відповідальності?

7. Що собою являє майнове становище заподіювача шкоди?

 

 

ТЕМА 24: ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

 

Терміни та поняття до теми: :публічність,винагорода, публічна обіцянка, конкурс, доручення, набуття майна, збереження майна, шкода, протиправність, необхідна оборона, самозахист, крайня необхідність, зобов'язання, загроза, заподіяння шкоди, майнова винагрода, результат.Література:[1, 2, 7,33, 42, 47, 55, 62,75, 85, 88,109,114,123, 145].

 

Самостійна робота 11 до теми 24:„ Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу ” – 4 години.

 

1. Загальна характеристика зобов’язання із публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

2. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу.

3. Зміст завдання публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

4. Строк (термін) виконання завдання.

5. Зміна умов публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

6. Правові наслідки виконання завдання.

7. Припинення зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Які ознаки публічної обіцянки?

2. Що відносять до умов сповіщення публічної обіцянки винагороди?

3. Який юридичний склад публічної обіцянки без оголошення конкурсу?

4. Що собою являє результат винагороди?5. Що є предметом публічної обіцянки без оголошення конкурсу?

6. Чи може, у разі відсутності публічної обіцянки винагороди за знахідку речі, особа, яка знайшла загублену річ, вимагати від її власника винагороду за знахідку? Якщо так, то у якому розмірі.

7. В яких випадках припиняється зобов’язанняу зв’язку з публічною обіцянкою винагороди?

8. Чи являється публічна обіцянка без оголошення конкурсу двостороннім правочином?

 

ТЕМА 25: ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ.

 

 

Терміни та поняття до теми:обіцяна винагорода,публічність,винагорода, публічна обіцянка, конкурс, доручення, набуття майна, збереження майна, шкода, протиправність, необхідна оборона, самозахист, крайня необхідність, зобов'язання, загроза, заподіяння шкоди, майнова винагрода, результат, конкурсне провадження, премія.

Література:[1, 2, 7, 27, 42, 47, 50, 62,75, 85, 88,101, 114, 123, 136].

 

Лекція 9 до теми 25:„ Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.” – 2 години.

Загальна характеристика зобов’язання із публічної обіцянки за результатами конкурсу. Суб’єкти зобов’язання із публічної обіцянки за результатами конкурсу. Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу. Відмова від проведення конкурсу. Переможець конкурсу. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс. Права переможця конкурсу. Повернення , поданої речі на конкурс.

 

Семінарське заняття 25 :„Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.” – 2 години.

 

ПЛАН

1. Загальна характеристика зобов’язання із публічної обіцянки за результатами конкурсу.2. Суб’єкти зобов’язання із публічної обіцянки за результатами конкурсу.

3. Умови конкурсу. Зміна умов конкурсу.

4. Відмова від проведення конкурсу. Переможець конкурсу.

5. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс.

6. Права переможця конкурсу.

7. Повернення , поданої речі на конкурс.

8. Участь держави у зобов’язання із публічної обіцянки за результатами конкурсу.

 

Практичне заняття 5 до теми 25:Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.” – 2 години.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты