Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 3.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Надайте правову характеристику статтям 22, 23, 1166 ЦКУ.

Запитання до самоконтролю:

 

1. Хто має право пред’явити цивільний позов у кримінальному процесі?

2. Що означає термін «реституція» у цивільному праві?

3. Хто несе відповідальність за шкоду заподіяну злочином?

4. Хто і в якому порядку розглядає питання стосовно відшкодування шкоди завданої злочином?

5. Які існують спеціальні умови відшкодування майнової шкоди, завданої злочином?

 

 

ТЕМА 19: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ МАЛОЛІТНІМИ, НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА НЕДІЄЗДАТНИМИ ОСОБАМИ.

 

Терміни та поняття до теми:збиток,малолітня особа, неповнолітня особа, позбавлення батьківських прав, недієздатна особа, обмежено дієздатна особа, опікун, піклувальник, усиновлювач.

 

Література:[ 2, 7, 10, 17, 22, 31, 32, 54, 56, 62, 71, 100, 129, 145,144,150].

 

Самостійна робота 8 до теми 19: „Відшкодування шкоди завданої малолітніми, неповнолітніми та недієздатними особами” – 4 години.

 

1. Поняття та елементи зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

2. Загальна характеристика відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.

3. Загальна характеристика відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.

4. Загальна характеристика відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Яким віком окреслено поняття малолітня та неповнолітня особа?

2. Хто відшкодовує шкоду завдану малолітньою особою?

3. Чи звільняються від обов’язку відшкодування шкоди, батьки (усиновлювачі), опікуни, завданою малолітнім, якщо доведуть , що шкода не є наслідком несумісного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою?

4. Чи мають права регресної вимоги, особи на яких покладається обов’язок відшкодовувати шкоду завдану малолітнім?

5. Хто відшкодовує шкоду завдану недієздатною особою?

6. Чи має право суд поновити цивільну дієздатність особи, визнану недієздатною у зв’язку з покращенням стану здоров’я?

 

ТЕМА 20: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ.

Терміни та поняття до теми:джерело підвищеної небезпеки, ядерна зброя, шкідливі умови праці, небезпека, отруйні речовини, вибухові речовини, вогненебезпечні речовини, боєприпаси, ядерна енергія.Література:[1, 2, 3, 64, 68, 70, 152, 153, 154, 155, 156,157].

 

Самостійна робота 9 до теми 20:„Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди. ” – 2 години.

 

1. Загально – теоретична характеристика джерел підвищеної небезпеки.

2. Контроль як особлива ознака поняття джерела підвищена небезпека.

3. Класифікація джерел підвищеної небезпеки.

4. Цивільно - правова природа відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

5. Відповідальність незалежно від вини за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

6. Загальна характеристика відшкодування ядерної шкоди.

 

Запитання до самоконтролю:

 

1. У чому полягає цивільно – правова природа ві

2. На яких підставах відшкодовується шкода завдана внаслідок кількох джерел підвищеної небезпеки?

3. Чи може особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, бути звільнена від відповідальності за завдану шкоду?

4. Що являє собою поняття «ядерна шкода»?5. Чи відрізняються умови відповідальності за ядерну шкоду від умов відповідальності, за шкоду завдану джерелом підвищеної небезпеки?

6. У якій формі відшкодовується ядерна шкода?

7. Чи повинен оператор забезпечити страхування або інше фінансове забезпечення відшкодування за ядерну шкоду згідно ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну небезпеку»?

8. Яке коло осіб має право на відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки?

9. Які підстави зменшення відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки?

10. У чому полягає відповідальність власників джерел підвищеної небезпеки перед третіми особами?

 

ТЕМА 21: ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК НЕДОЛІКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ (ПОСЛУГ).

 

 

Терміни та поняття до теми:товар, послуга, технологічний недолік товару, конструктивний недолік товару, рецептурний недолік товару, споживач, рухоме майно, нерухоме майно, виконавець, інформація, строк придатності, введення продукції в обіг, виробник, користувач, потерпілий, продукція, дефект.

 

Література:[ 2, 3, 10, 36, 64, 65, 68, 69, 79].

 

Практичне заняття 3 до теми 21:„ Відшкодування шкоди завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).” – 2 години.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты