Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕконометричні методи економічного аналізу
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. I.Организационно-методический раздел

Економетричні (матричні) методи та моделі економічного аналізу ґрунтуються на лінійній і векторно-матричній алгебрі, їх використовують при дослідженні складних і великорозмірних економічних структур. Найпоши­ренішими в аналізі є: матрична модель міжгалузевого балансу, матриця багатокритеріальної оптимізації, ключова матриця та ін.

Модель міжгалузевого балансу є важливим методом економічного аналізу складних пропорційних залежностей, коли за кількістю виміряних прямих зв'язків визначається вся сукупність зв'язків (прямих і непрямих).

Матрицю багатокритеріальної оптимізації використовують в економічному аналізі як метод порівняльної, рейтингової оцінки варіантів можливих змін параметрів економічної системи на багатокритеріальній основі. За формою - це одинична матриця з виділенням у ній заданої кількості критеріїв порівняння.

Матриця може бути збільшена залежно від кількості введених критеріальних ознак (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Матриця багатокритеріальної оптимізації діяльності підприємства

Критерії Максимум випуску продукції Мінімум витрат на виробництво Максимум прибутку
Абсолютний максимум випуску продукції З1 П1
Абсолютний мінімум витрат виробництва В1 П2
Абсолютний максимум прибутку В2 З2

 

Метод ключової матриці дає змогу спростити розв'язування задач методом виробничих функцій. Він полягає у тому, що вся система функціональних зв'язків (детермінованих і стохастичних) у досліджуваному об'єкті аналізу максимально агрегується до утворення детермінованих факторних систем. Алгоритм факторної системи будують за участю коефіцієнтів міжелементного зв'язку, а деякі з них не мають чіткої економічної інтерпретації (наприклад, витрата сировини в розрахунку на одного робітника за зміну).

 

Питання для самоконтролю:

1. Які аналітичні можливості методу кореляційно зв'язку?

2. Які аналітичні можливості методу регресійного зв'язку?

3. З якою метою в аналізі використовують методи лінійного програмування?

4. У чому особливості методів динамічного програмування?

5. Розкрийте зміст методу ключової матриці в аналізі.

6. Які аналітичні можливості матриці багатокритеріальної оптимізації? 

Тема 6. Інформаційне забезпечення та організація аналізу господарської діяльності

 

Мета: розкрити зміст і поняття інформації; визначити основні вимоги, які ставляться до інформації, знати джерела інформації для забезпечення економічного аналізу за їх видами; розкрити принципи організації економічного аналізу; вивчити процес організації аналітичної роботи на підприємстві та зміст його етапів.

 

Питання:

1. Зміст і поняття інформації. Основні вимоги, які ставляться до інформації.

2. Класифікація інформації. Джерела інформаційного забезпечення аналізу.

3. Принципи організації економічного аналізу.

4. організаційні форми економічного аналізу, планування та етапи аналітичної роботи.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 67; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты