Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПризначаються такі вихідні установки стрільби, якщо далекомір не працює

Читайте также:
  1. II. Описание экспериментальной установки.
  2. А. Вихідні дані для обчислення індексів
  3. Автоматические спринклерные и дренчерные установки
  4. Автоматические установки пожаротушения
  5. Анализ опасности поражения током в зависимости от режима работы электроустановки
  6. Без установки пожарных автомобилей на водоисточник
  7. Вимоги до особового складу, який обслуговує електроустановки
  8. Вихідні дані
  9. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню
  10. Вихідні дані для розрахунку і проектування пальового фундаменту

установка дальності (уводиться вручну в танковому балістичному обчислювачі);

прицільна марка;

точка прицілювання;

159. Призначають такі вихідні установки для стрільби з місця, коротких зупинок і з ходу, якщо далекомір не працює:

при стрільбі по нерухомих цілях і цілях, що здійснюють фланговий рух:

– установку дальності – відповідно до вимірюваної відстані до цілі;

– прицільну марку – центральний косинець;

– точку прицілювання – центр цілі;

Глава четверта

при стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух зі швидкіс-

тю до 15 км/год:

– с н а р я д а м и з п о ч а т к о в о ю ш в и д к і с т ю п о н а д 1000 м/с:

установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі;

прицільну марку – центральний косинець;

точку прицілу – центр цілі;

– с н а р я д а м и з п о ч а т к о в о ю ш в и д к і с т ю м е н ш е 1000 м/с:

установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі;

прицільну марку – центральний косинець;

точку прицілу – центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на ВИРЦ і вертикальне переміщення танка й цілі складає менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на ВИРЦ і вертикальне переміщення танка й цілі, що становить 0,5 фігури і більше;

при стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух зі швидкістю понад 15 км/год:

– установку дальності – відповідно до виміряної відстані до цілі з урахуванням поправки дальності на ВИРц, округленої до 100 м;

– прицільну марку – центральний косинець;

– точку прицілу – центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на вертикальне переміщення танка і цілі складає менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на вертикальне переміщення танка і цілі, що складає 0,5 фігури й більше.

Приклад.Стрільба ведеться з місця із засади по бронетранспортеру супротивника, що рухається до стріляючого танка зі швидкістю 25 км/год по схилу крутістю 10°. Відстань до цілі 1700 м (визначена від орієнтира). Призначити вихідні установки.

Р і ш е н н я: 1. При швидкості 25 км/год і часу підготовки першого пострілу 15 с значення ВИРЦ складає –105 м, отже, необхідно в ТБВ встановити дальність 1600 м.

2. Величина вертикального переміщення цілі при швидкості 25 км/год і крутості схилу 10° складає 3 м.3. Поправка висоти на ВВПЦ у фігурах цілі при її видимій висоті 2,6 м (відповідній крутості схилу 10°) становитиме 1 фігуру.

4. Отже: вихідна прицільна марка – центральний косинець; точка прицілу – середина цілі на одну фігуру нижче.

160.Коректування стрільби при непрацюючому далекомірі здійснюється як за дальністю, так і за напрямком.

Коректування дальності стрільби робиться виносом точки прицілу по висоті або зміною установки дальності на ТБВ.

161. Коректування дальності стрільби при непрацюючому далекомірі виносом точки прицілу по висоті на величину отриманого відхилення або найвигіднішої коректури застосовується при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с, а також снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по

Стрільба з гармати

 

цілях середніх і великих розмірів.

Приймають такі величини найвигіднішої коректури:

для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с при стрільбі: по малорозмірних цілях – 1,5 фігури; по цілях середніх розмірів – 1 фігура, великих розмірів – 0,5 фігури цілі;

для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с при стрільбі по цілях: середніх розмірів – 1,5 фігури, великих розмірів – 1 фігура цілі.162. Для коректування дальності стрільби при непрацюючому далекомірі зміною установки дальності на ТБВ приймається величина найвигіднішої коректури, при стрільбі:

снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 300 м;

снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 150 м.

При стрільбі по цілях, що здійснюють фронтальний і косий рух, а також рух на пересіченій місцевості, коректування дальності здійснюється з урахуванням поправок на ВИРЦ, що вводяться в установку дальності в ТБВ, і вертикального переміщення танка й цілі.

163. Коректування напрямку стрільби при непрацюючому далекомірі проводиться виносом точки прицілу на величину відхилення, що не перевищує двох фігур цілі, або вибором іншої прицільної марки (відміткою за розривом).

164. Вихідними установками для стрільби при непрацюючому ТБВабо непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі мають бути:

установка прицілу;

прицільна марка;

точка прицілювання.

165. Коли дальність і напрямок стрільби не змінюються (при стрільбі з місця по нерухомій цілі, з коротких зупинок і з ходу по цілі, що рухається в одному напрямку з танком і приблизно з однаковою швидкістю), вихідні установки для стрільби призначають таким чином:

у с т а н о в к у п р и ц і л у:

– відповідно до виміряної відстані до цілі, якщо сумарна поправка дальності на відхилення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби від табличних складає менше 50 м для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с і менше 100 м для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с;

– відповідно до виміряної відстані до цілі, збільшеної (зменшеної) на величину сумарної поправки дальності на відхилення балістичних, метеорологічних і топографічних умов стрільби від табличних, яка перевищує 50 м для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с і 100 м для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с;

п р и ц і л ь н у м а р к у:

– точку перетину шкали бічних прицільних марок з вертикальним штрихом, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка складає не більше двох фігур цілі;

– бічну прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби

Глава четверта


(у тисячних) на боковий (косий) вітер і крен танка, що перевищує дві фігури цілі;

т о ч к у п р и ц і л ю в а н н я:

– за напрямком:

центр цілі, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка дорівнює нулю або перевищує дві фігури цілі; лівіше (правіше) центра цілі на величину сумарної поправки напрямку стрільби на боковий (косий) вітер і крен танка, що не перевищує двох фігур цілі;

– по висоті:

центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі становлять менше 0,5 фігури; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі, яка дорівнює 0,5 фігури цілі й більше.

166. Коли дальність і напрямок стрільби змінюються (при стрільбі з місця по рухомих цілях, з коротких зупинок і з ходу по нерухомих і рухомих цілях у напрямку, що не збігається з напрямком руху танка, і з різною швидкістю), вихідні установки для стрільби призначають відповідно до таких правил:

у с т а н о в к у п р и ц і л у:

– відповідно до виміряної відстані до цілі, якщо сумарна поправка дальності на рух танка і цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних складає для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с менше 50 м, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – менше 100 м;

– відповідно до виміряної відстані до цілі, збільшеної (зменшеної) на величину сумарної поправки дальності на рух танка й цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних, яка становить для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с менше 50 м, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – менше 100 м;

– відповідно до виміряної дальності до цілі, збільшеної (зменшеної) на величину сумарної поправки дальності на рух танка й цілі, а також на відхилення умов стрільби від табличних, яка становить для снарядів з початковою швидкістю менше 1000 м/с 50 м і більше, для снарядів з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 100 м і більше;

п р и ц і л ь н у м а р к у:

–точку перетину шкали бокових прицільних марок з вертикальним штрихом, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка й цілі, боковий (косий) вітер і крен танка становить не більше 2 фігур цілі;

– як бокову прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби (в тисячних) на рух танка й цілі, боковий (косий) вітер і крен танка, який перевищує 2 фігури цілі;

т о ч к у п р и ц і л ю в а н н я:

– за напрямком:

центр цілі, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка й цілі, бо-

ковий (косий) вітер і крен танка дорівнює нулю або перевищує 2 фігури цілі; лівіше (правіше) центра цілі на величину сумарної поправки напрямку стрільби на

Стрільба з гармати

 

рух танка й цілі, боковий (косий) вітер і крен танка, який не перевищує 2 фігури

цілі;

– по висоті:

центр цілі, якщо сумарна поправка висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі становлять менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі на величину сумарної поправки висоти на боковий крен танка і вертикальне переміщення танка й цілі, яка дорівнює 0,5 фігури цілі і більше.

Приклад.Стрільба ведеться з ходу кумулятивним снарядом по танку супротивника, розташованому в окопі. Стріляючий танк рухається до цілі під курсовим кутом 22–50 униз по схилу крутістю 10° зі швидкістю 10 км/год. Перевищення місцевості над рівнем моря 1000 м. Температура повітря –15° С; вітер боковий справа зі швидкістю 5 м/с. Дальність до цілі 1500 м (визначена з кутової величини цілі). Зношування ствола гармати 2 мм. Призначити вихідні установки для стрільби.

Р і ш е н н я:

Призначити вихідну установку прицілу:

1. Стріляючий танк рухається до цілі. При косому русі танка зі швидкістю 10 км/год і часу підготовки першого пострілу, який дорівнює 25 с, ВИРЦ складає –50 м.

2. Поправка дальності при температурі повітря –15° С складає +57 м (60 м).

3. Поправка дальності на атмосферний тиск при висоті місцевості над рівнем моря, яка дорівнює 1000 м, складає – 40 м.

4. Поправка дальності на падіння початкової швидкості складає +15 м.

5.Сумарна поправка обчислюється виразом (–50 м)+60+60(–40 м) +15 м =

–15= 0.

6. Вихідна установка прицілу дорівнює 15;

призначити вихідну прицільну марку:

1. Поправка напрямку стрільби при косому русі танка зі швидкістю 10 км/год складає + 2,7 тис. (0–03).

2. Поправка на боковий вітер зі швидкістю 5 м/с дорівнює +1,1 тис. (0–01).

3. Сумарна поправка напрямку дорівнює 2,7 + 1,1 = 3,8 тис. (0-04) або 5,7 м (2,5 фігури цілі).

4. Вихідна прицільна марка – перший великий штрих ліворуч від центрального косинця;

призначити вихідну точку прицілювання:

1. Поправка висоти на вертикальне переміщення танка при русі по схилу крутістю 10° зі швидкістю 10 км/год складає 1 м.

2. Висота цілі (танка в окопі) дорівнює 1 м, отже, поправка висоти на вертикальне переміщення танка буде складати 1 фігуру цілі.

3. Вихідна точка прицілювання – вище центра цілі на одну фігуру.

167. Коректування стрільби при непрацюючому ТБВ або при непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі здійснюється як за дальністю, так і за напрямом.

Коректування дальності стрільби проводиться виносом точки прицілювання по ви-

Глава четверта


висоті, зміною установки прицілу, а також відміткою за розривом.

168. При стрільбі, коли працює лазерний далекомір і не працює ТБВ, коректування дальності стрільби здійснюється, як правило, виносом точки прицілювання по висоті. Величину найвигіднішої коректури при цьому приймають залежно від особливості стрільби таким чином:

при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с по малороз-

мірних цілях – коректура дорівнює 0,5 фігури цілі;

при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях малих розмірів – 1 фігурі, по цілях середніх розмірів – 0,5 фігури цілі.

169. При стрільбі, коли не працюють ТБВ і лазерний далекомір, величина найвигіднішої коректури дальності стрільби набуває такого значення: за умови коректування дальності стрільби в и н о с о м т о ч к и п р и ц і л ю в а н н я п о в и с о т і:

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с по цілях малих розмірів – 2 фігури, по цілях середніх розмірів – 1 фігура, великих розмірів – 0,5 фігури цілі;

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях середніх розмірів – 2 фігури, великих розмірів – 1,5 фігури цілі;

за умови коректування дальності стрільби з м і н о ю у с т а н о в к и п р и ц і л у:

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с – 400 м;

– при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с – 200 м.

170. При стрільбі в умовах змінної відстані до цілі, коректування дальності виносом точки прицілювання по висоті й зміною установки прицілу при непрацюючому ТБВ або непрацюючих ТБВ і лазерному далекомірі проводиться з урахуванням поправки на ВИР, а також на вертикальне переміщення танка й цілі.

Коректування дальності стрільби відміткою про розриву проводиться в порядку, викладеному в ст. 80 цих Правил.

171. Коректування напрямку стрільби при непрацюючому ТБВ або непрацюючих ТБВ і лазерному далекоміріздійснюють виносом точки прицілювання або вибором іншої прицільної марки (відміткою по розриву) за рекомендаціями, викладеними у ст. 81, 82 цих Правил.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 27; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стрільба в основному (автоматичному) режимі роботи СУО | Стрільба з нічним прицілом, що має рухомі дистанційні шкали
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты