Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтрільба з нічним прицілом, що має рухомі дистанційні шкали

Читайте также:
  1. А. СТРІЛЬБА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ
  2. Дистанційні методи
  3. Кількісні шкали: Int. інтервальна шкала; Rel. відносна шкала.
  4. Метрическое шкалирование В метрическом шкалировании укажем два метода: ординация Орлочи и метод главных проекций Торгерсона.
  5. Неметрическое шкалирование. Схема алгоритма Каскала.
  6. Ортогональные методы многомерного шкалирования.
  7. Первый вопрос. Классическая психофизика: понятие психофизического закона, пороги чувствительности, косвенное и прямое шкалирование ощущений.
  8. Секція К - Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
  9. Стрільба в основному (автоматичному) режимі роботи СУО

 

172. Вихідними установками для стрільби з гармати вважаються:

установка прицілу;

прицільна марка;

точка прицілювання.

173. При стрільбі снарядами з початковою швидкістюпонад 1000 м/с вихідні установки призначають:

Стрільба з гармати


у с т а н о в к у п р и ц і л у – відповідно до виміряної дальності до цілі;

п р и ц і л ь н у м а р к у – центральний косинець;

т о ч к у п р и ц і л ю в а н н я:

– за напрямком:

центр цілі – при стрільбі по нерухомих, і що рухаються зі швидкістю менше 20 км/год цілях; лівіше (правіше) центра цілі на 0,5 фігури цілі – при стрільбі по цілях, які рухаються зі швидкістю 20 км/год і більше ;

– по висоті:

центр цілі – при стрільбі по нерухомих і, що рухаються зі швидкістю до 20 км/год цілях по схилах із крутістю до 20°; вище (нижче) центра цілі на 0,5 фігури цілі – при стрільбі по цілях, що рухаються фронтально зі швидкістю 20 км/год і понад по схилах крутістю від 20° і більше.

174. При стрільбі снарядами з початковою швидкістюменше 1000 м/с вихідні установки призначають:

у с т а н о в к у п р и ц і л у:

– при стрільбі по цілях малих розмірів – відповідно до виміряної дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки на рух танка і відхилення умов стрільби від табличних (нормальних);

– при стрільбі по цілях середніх і великих розмірів – відповідно до виміряної дальності до цілі з урахуванням сумарної поправки дальності на рух танка і цілі;

п р и ц і л ь н у м а р к у:

– центральний косинець, якщо сумарна поправка напрямку стрільби на рух танка, цілі, вітер і крен складає менше 0,5 фігури цілі;

– бічну прицільну марку, що відповідає сумарній поправці напрямку стрільби, яка складає понад 0,5 фігури цілі;

т о ч к у п р и ц і л ю в а н н я:

– за напрямком:

центр цілі – якщо сумарна поправка напрямку стрільби складає менше 0,5 фігури цілі (прицільна марка – центральний косинець) або понад 0,5 фігури цілі (прицільна марка – бічна прицільна марка); правіше (лівіше) центра цілі на 0,5 фігури цілі – якщо сумарна поправка напрямку стрільби складає 0,5 фігури цілі (прицільна марка – центральний косинець);

– по висоті:

центр цілі – якщо сумарна поправка по висоті на вертикальне переміщення танка, цілі і на крен складає менше 0,5 фігури цілі; вище (нижче) центра цілі – якщо сумарна поправка висоти складає 0,5 фігури цілі і більше.Приклад.Стрільба ведеться з місця по танку супротивника, що рухається до

стріляючого танку під курсовим кутом 30° зі швидкістю близько 15 км/год по місцевості, що має нахил близько 15°. Температура повітря –20° С. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст. Вітер боковий зліва зі швидкістю близько 10 м/с. Зношення каналу ствола 1,5 мм. Дальність до цілі 1100 м (визначена від орієнтира). Призначити вихідні установки для стрільби з 125-мм танкової гармати кумулятивним снарядом.

Глава четверта

 

Р і ш е н н я:

призначити вихідну установку прицілу:

1. Поправка дальності на рух цілі при швидкості 15 км/год, курсовому куті 30° і часу підготовки першого пострілу, рівному 20 с, складає – 70 м.

2. Поправка дальності на температуру повітря дорівнює +40 м.

3. Поправка дальності на атмосферний тиск не враховується.

4. Поправка дальності на падіння початкової швидкості не враховується.

5. Сумарна поправка дальності дорівнює (–70) + ( +40) = –30 м, тобто менше 50 м, і не враховується.

6. Вихідна установка прицілу 11;призначити вихідну прицільну марку:

1. Поправка напрямку на рух цілі складає –2 тис. (–0-02).

2. Поправка напрямку на боковий вітер складає –1,5 тис.

3. Сумарна поправка напрямку складає (–2) + (–1,5) = –3,5 тис. або близько 4 м. При видимій ширині цілі, рівній близько 7 м, сумарна поправка напрямку складає –0,5 фігури цілі.

4. Вихідна прицільна марка – центральний косинець;

призначити вихідну точку прицілювання:

1. Поправка висоти на вертикальне переміщення цілі по схилу крутістю 15° при швидкості 15 км/год і курсовому куті 30° складає –1,2 м. При видимій висоті цілі, рівній 4,2 м, поправка висоти складає менше 0,5 фігури цілі і не враховується.

2. Вихідна точка прицілювання – середина переднього (лівого) обрізу цілі (лівіше центра цілі на 0,5 фігури).

175. Коректування дальності і напрямку стрільбиздійснюється виносом точки прицілювання.

Приймають такі величини найвигіднішої коректури дальності стрільби:

при стрільбі снарядами з початковою швидкістю понад 1000 м/с по цілях малих розмірів – 0,5 фігури цілі; по цілях середніх і великих розмірів коректувати

стрільбу за дальністю недоцільно;

при стрільбі снарядами з початковою швидкістю менше 1000 м/с по цілях малих розмірів – 1 фігурі цілі; по цілях середніх і великих розмірів – 0,5 фігури цілі.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Призначаються такі вихідні установки стрільби, якщо далекомір не працює | СТРІЛЬБА ЗІ СПАРЕНОГО КУЛЕМЕТА
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты