Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиходячи із наведених міркувань, поясніть, в чому полягала особливість підходу просвітників до людини та її моральності; аргументуйте своє ставлення до даних думок.
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  3. Аналіз та інтерпретація отриманих даних
  4. Атрибути людини
  5. Бази даних
  6. Біоетична концепція охорони життя людини.
  7. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.
  8. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  9. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу

"...Людина − витвір мистецтва, вона існує в природі, підкоряється її законам, не може звільнитися від неї, не може, навіть в думках, вийти з природи... Мислителі досить часто зловживали, роблячи різницю між: фізичною людиною і людиною духовною. Людина є суто фізичною істотою; духовна людина − це є та сама фізична істота, тільки її потрібно розглядати з відповідної точки зору, тобто у її ставленні до певних способів дії, що обумовлені здібностями їхньої організації. Постає питання чи доступні нам рухи і способи дії не є фізичними? Однаково видимі дії людини, як і невидимі, тобто внутрішні рухи, породжені її волею і думкою...".

(П.А. Гольбах)

"На нашій жалюгідній планеті є неможливим, щоб, живучи в суспільстві, люди не були поділені на два стани: багатих, які керують, і бідних, які їм служать".

(Ф.Вольтер)

"Окрема людина судить про речі та про інших людей за приємними чи неприємними враженнями, які вона від них отримує. Суспільство ж є лише зібрання окремих осіб і, значить, у своїх судженнях може керуватись лише своїми інтересами".

(К.-А. Гельвецій)

"Перший, хто відгородив ділянку землі, придумав оголосити: "Це моє" − і знайшов достатньо довірливих людей, які цьому повірили, був справжнім засновником громадського суспільства. Тобто поняття "власність" що залежить від понять, які йому передували і які могли виникати лише поступово, не відразу виникло в людському розумі. Перш ніж досягнути цієї останньої межі природного стану, необхідно було досягнути значних успіхів, придбати багато навичок і знань, передавати їх і збільшувати з покоління в покоління... Як тільки власність була визнана, повинні були з'явитися норми правосуддя, оскільки, щоб визначити кожному його, потрібно, щоб кожний міг чим-небудь володіти".

(Ж.-Ж. Руссо)

"Наші сподівання на покращення стану людства в майбутньому можуть бути приведені до трьох основних положень: знищення нерівності між націями, розвиток рівноправ’я між різними класами того самого народу і врешті, справжнє вдосконалення людини...".

(Ж.А. Кондорсе)

Перечитавши наведені рядки, визначіть, що саме вважали просвітники найпершими перешкодами до суспільного благополуччя? Наскільки, на ваш погляд, думки їх були виправдані та справедливі? Якою мірою може бути прийнятним їх трактування людини та її зв'язків із суспільством?Завдання 7. Кросворд «Філософія Нового часу». Відповівши правильно на питання, по вертикалі прочитаєте назву однієї з праць Т.Гоббса.

1. Розуміння світу як такого, в основі якого лежить дві незалежні субстанції.

2. Англійський філософ-сенсуаліст, що виражає суб’єктивно-ідеалістичну позицію.

3. Одне з основних понять Д.Юма.

4. Спроба пояснити всі явища природи, суспільства і людину за допомогою законів механіки.

5. Французький філософ, що висунув ідею «філософії серця»..

6. Принцип людського мислення, що спрямований на усвідомлення самого мислення, його меж і змісту знання.

7. Одне з центральних понять у філософії Нового часу.

8. Основне поняття філософії Лейбніца.

  1              
        2        
      3        
4
  5                    
      6
7    
      8      

Завдання 8. Підберіть концепції з графи «Б», розроблені філософами, чиї імена названі з графи «А».А Б
1. Декарт 2. Бекон 3. Лейбніц 4. Спіноза 5. Локк а) вчення про монади; б) ідея свідомості як «чистої дошки»; в) ідея про субстанцію як «причину самої себе»; г) емпірично-індуктивний метод; д) існувати означає «бути сприйманим»; ж) перший принцип філософії «я мислю, отже я існую»; з) «філософія серця».

Завдання 9. До кожного поняття з графи «А» підберіть відповідне положення з графи «Б».


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты