Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація зберігання кваліфікаційних робіт

Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  3. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  4. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  5. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  6. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  7. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  8. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  9. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  10. Безробіття. Суть, основні типи і форми

 

Після захисту усі матеріали з кваліфікаційної роботи: розрахунково-пояснювальна записка, графічна та електронна частини разом з відгуком і оціночним листом передаються для зберігання до кабінету дипломного проектування, де вони реєструються у спеціальному журналі. У кабінеті дипломного проектування ведеться картотека кваліфікаційних робіт згідно з напрямом підготовки (спеціальністю).

Кваліфікаційні роботи і матеріали до них зберігаються впродовж 5 років. Після закінчення вказаного терміну зберігання експертна комісія за участю представників випускових кафедр повинна провести експертизу наукової і практичної цінності цих робіт і відокремити кваліфікаційні роботи для постійного зберігання. Інші роботи знищуються. Роботи, які відзначаються високим науковим рівнем, найбільш актуальні за тематикою і відзначені ДЕК, підлягають разом з усіма матеріалами до них постійному зберіганню.

Завідувачу кафедри (за дозволом першого проректора) надається право щорічно відбирати кращі кваліфікаційні роботи для використання у навчальному процесі. Кафедра має право використовувати матеріали цих робіт з метою поліпшення навчального процесу, а також при виконанні науково-дослідних робіт.

З кваліфікаційними роботами, які зберігаються в кабінеті дипломного проектування, можна ознайомитися з дозволу першого проректора всім бажаючим згідно з клопотанням завідувача випускової кафедри.

У випадку запитів підприємств, відомств і закладів кабінет дипломного проектування за розпорядженням першого проректора може висилати копії цих робіт за місцем запиту. Питання про відшкодування втрат, пов’язаних з копіюванням, вирішується у кожному випадку окремо.


СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Вимоги до порядку викладення пояснювальної записки

Пояснювальна записка – це відомості про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи та її результатів.

Пояснювальну записку умовно поділяють на:

– вступну частину;

– основний текст;

– додатки.

 

Вступна частина

Вступна частина містить такі структурні елементи:

– титульний аркуш;– завдання на дипломний проект (роботу) або кваліфікаційну роботу магістра;

– відомість кваліфікаційної роботи;

– резюме;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 8; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінювання кваліфікаційних робіт | Відомість кваліфікаційної роботи
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты