Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомплексне обстеження підприємства
Читайте также:
 1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
 2. Аналіз ділової активності підприємства
 3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 5. Аналіз небезпеки підприємства
 6. Аналіз прибутковості підприємства
 7. Аналіз ринкових можливостей підприємства
 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 9. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
 10. Визначення величини базових постійних витрат підприємства

Студент-практикант повинен оцінити рівень організації діяльності на підприємстві, визначити її основний напрямок та достатність для розробки загальної стратегії розвитку підприємства, проаналізувати стан управління персоналом підприємства, стан матеріально-технічної бази підприємства, оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами, проаналізувати поточні витрати господарської діяльності.

Студенту-практиканту необхіднопроаналізувати діяльність підприємства за наступними напрямками:

3.2.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві:

 • дослідити організаційну структуру, особливості корпоративного управління та етики маркетингу, а також вид організаційної структури служби маркетингу;
 • описати основні інформаційні потоки в системі управління;
 • проаналізувати стиль керівництва, методи стимулювання за якісні показники продукції, вид орієнтації маркетингової діяльності та контролю за її ефективністю;
 • визначити напрямки реорганізації діючої структури та її основні цілі. При відсутності маркетингової служби обґрунтувати необхідність її створення, визначити основні функції маркетологів та вид організаційної структури управління маркетингом.

3.2.2. Аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства:

 • необхідно охарактеризувати організацію виробництва і збуту продукції (надання послуг) на підприємстві;
 • дослідити динаміку фінансово-економічних показників роботи підприємства (обсяги реалізації в розрізі по продуктах та/або послугах, прибуток, показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, структуру витрат та ін. фінансові показники за останні 2-3 роки);
 • провести оцінку ефективності виробничо-збутової діяльності підприємства (рентабельність продукції, рентабельність капіталу).

3.2.3. Дослідження факторів маркетингового середовища підприємства:

 • необхідно проаналізувати фактори маркетингового макросередовища (політико-правові, технологічні, ринкові, природні, соціально-економічні та ін), а також фактори маркетингового мікросередовища (постачальники, покупці, контактні аудиторії, конкуренти) і визначити напрям їх впливу на маркетингову діяльність підприємства;
 • визначити структуру потреби, що породжує попит в даній галузі, а також виявити суміжні галузі – потенційні споживачі даної продукції (послуг);
 • описати, які характеристики товару сприяють успіху товару на ринку і покращенню ринкової позиції підприємства;
 • дослідити галузеву структуру, вхідні та вихідні бар’єри, які існують на досліджуваному ринку, інтенсивність конкуренції в галузі, існування загрози з боку товарів-субститутів;
 • визначити галузеві тенденції та оцінити перспективи розвитку галузі в контексті розвитку маркетингу;

 
Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты