Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІндивідуальне завдання
Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
 3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
 4. Виконати тестові завдання
 5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вказівки до виконання завдання
 8. Вказівки до виконання завдання
 9. Вказівки до виконання завдання
 10. Вказівки до виконання завдання

В даному розділі студент подає результати виконання індивідуальних завдань, які виконувались під час проходження виробничої і переддипломної практики щодо підготовки дипломної (магістерської) роботи:

 • підготовка та опрацювання аналітичних матеріалів для виконання дослідницької частини дипломної (магістерської) роботи;
 • адаптація теоретичних знань та методичного інструментарію до умов практичної діяльності конкретного підприємства;
 • проведення розрахунків та оцінка ефективності управлінських заходів, запропонованих у дипломному дослідженні;
 • апробація отриманих результатів дипломного (магістерського) дослідження на практиці та оцінка їх економічного ефекту;
 • обґрунтування рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства за тематикою дипломного дослідження.
 • підготовка аналітичного розділу дипломної магістерської роботи.

Індивідуальне завдання і порядок його виконання визначається науковим керівником дипломної роботи. Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно студент зрозумів зміст завдання, його пріоритетні питання, зумів спланувати час, відведений на проходження практики. Індивідуальне завдання може бути пов'язаним не тільки з написанням дипломної роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію.

Результати виконання індивідуального завдання та науково-дослідної роботи повинні знайти відображення у дипломній та наукових роботах студента. Завдання формуються відповідно до змісту дипломної роботи (2-3 розділи).

Окрім розділу, студент повинен додати до звіту підтвердження наукового керівника про написання другого розділу дипломної (магістерської) роботи.

РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПО ПРОХОДЖЕННЮ ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО ЗАХИСТ

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрі маркетингу про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності - подання письмовою звіту обсягом не менше 30 сторінок, з позитивною відміткою керівника від підприємства. Зразок титульного аркуша звіту з практики наведено в додатку А.. Структурно робота повинна складатися з наступних елементів:Титульний аркуш.

Зміст.

Тема 1. Характеристика загальної системи управління підприємства.

Тема 2. Комплексне обстеження підприємства.

2.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.

2.2. Аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства.

2.3. Дослідження факторів маркетингового середовища підприємства.

Тема 3. Дослідження маркетингової діяльності підприємства.

3.1. Оцінка ефективності товарної політики підприємства.

3.2. Оцінка ефективності цінової політики підприємства.

3.3. Оцінка ефективності політики розповсюдження продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства.

3.4. Оцінка ефективності комунікаційної політики підприємства.

3.5.Оцінка логістичної системи підприємства.

3.6.Оцінка ефективності системи маркетингових досліджень підприємства.

Тема 4. Загальна оцінка ефективності і перспективи діяльності підприємства.

4.2. Оцінка ефективності та перспективи діяльності підприємства:

4.1. Оцінка маркетингової стратегії підприємства:

Тема 5. Індивідуальне завдання.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты