Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Швейцарія.
До таких країн належить Швейцарія. Відома в усьому світі своїми банківськими установами, вона становить одночасно вели­кий інтерес для корпоративного міжнародного податкового плану­вання. Дуже помірні податки, з одного боку, і численні договори про запобігання подвійного оподаткування, укладені з більшістю веду­чих держав, з іншого, створюють сприятливий клімат для іно­земних інвесторів.

Населення Швейцарії становить 7 млн чоловік, з яких 18,8% —іноземці. Країна оснащена зручною і надійною системою зв'яз­ку і транспортних комунікацій з усіма країнами Європи і найбільшими державами планети. Економічна і політична стабільність у ній висока. Швейцарія тривалий час була зразком дотримання банківської таємниці. На підставі швейцарських за­конів навіть підозрювані в здійсненні фіскально-валютних зло­чинів, включаючи податкове шахрайство, були надійно сховані від правосуддя. Тепер обвинувачуваним у махінаціях з метою ухилення від податків дотримання банківської таємниці не гаран­тується. На підставі двосторонніх угод, укладених з Німеччиною і США, такі особи піддаються карному переслідуванню.

Щ зміни в законодавстві не похитнули, а, навпаки, зміцнили авторитет Швейцарії в міжнародному бізнесі. Для відкриття і реєстрації компанії в цій країні не потрібно особливих дозволів, які виходять за рамки загальних правил заснування фірми. Спеціальні дозволи видаються тільки при заснуванні банків, трастових і стра­хових компаній. Термш заснування компанії у Швейцарії стано­вить 4—6 тижнів, а витрати, пов'язані з цією процедурою, — це вне­сок у скарбницю в розмірі 3% від суми акціонерного капіталу, а та­кож плата за розроблення договору компанії і запис до реєстру, який становить від 1500 до 5000 швейцарських франків.

Найбільш розповсюджений у Швейцарії вид корпорації -це компанії з обмеженою відповідальністю. Для їхнього заснуван­ня необхідний статутний капітал розміром 100 тис. швейцарських франків, з них 50 тис. необхідно внести під час реєстрації. Усі ак-Міжнародне оподаткування


Розділ 2. Міжнародне оподаткування і офшорні центри


 


тиви компанії можуть належати іноземцям, але більшість її дирек­торів повинні бути резидентами Швейцарії. Податкові переваги цієї країни зумовлені тим, що в ряді кантонів існує можливість зареєструвати компанію, оподатковувану одним тільки федераль­ним податком (його ставка не перевищує 9,5%), тоді як муніци­пальний і кантональний податки, які значно перевищують феде­ральний, компанії дозволено не сплачувати.

Найбільш зручними і вигідними з погляду оподаткування у Швейцарії вважаються дві організаційно-правові форми ком­паній:

1. Холдингова компанія.Швейцарське законодавство вва­
жає холдингом підприємство, діяльність якого полягає
винятково чи переважно в участі в прибутку інших ком­
паній. При цьому не менше ніж 75% його доходів повинні
складати надходження від участі в прибутку інших юри­
дичних осіб. У більшості кантонів холдингові акціонерні
компанії користуються численними привілеями, серед
них такі:

• пільги із загальноприйнятих податків;

• зниження базової величини капіталу, яке підлягає оподат­куванню;

• зменшення пропорційного податку з капіталу; при цьому податок скорочується на величину співвідношення:

Доходи від участі (дивіденди) іппо/

Сукупний прибуток компанії

Якщо відношення величини дивідендів до сукупного при­бутку дорівнює 1, то така холдингова компанія цілком звільняється від федерального податку на прибуток. Майже всі кантони звільняють холдингові компанії від кантональних і муніципальних податків на прибуток.

2. Доміциарна компанія.Це швейцарське підприємство, яке
керується з-за кордону і не має ні власного офісу, ні служ­
бовців у Швейцарії і не займається конкретною ко­
мерційною діяльністю на території даної країни.

* Кантон - адміністративно-територіальна одиниця Швейцарської Конфедерації.


Доміциарним компаніям дозволяють мати у Швейцарії поштову адресу (поштову скриньку). Тим самим за своїм юридичним статусом доміциарна компанія мало чим відрізняється від нерезидентно! офшорної компанії. Такі компанії, як і холдинги, не платять кантональні податки на прибуток, а кантональний податок з капіталу сплачу­ють за зниженою ставкою. Змішана доміціарна компанія, на відміну від чисто доміциарної, користується правом мати офіс і власний персонал у Швейцарії, але її права на ведення комерційної діяльності в цій країні обмежені. У тих випадках, коли така компанія укладає уго­ди зі швейцарськими партнерами, її прибуток піддається оподат­куванню за загальними правилами, а прибуток від зовнішньоеко­номічних операцій обкладається податками частково або не об­кладається зовсім.

При проведенні міжнародного податкового планування інтерес до Швейцарії виявляють, крім холдингових, ще й фінан­сові, ліцензійні і торгово-закупівельні компанії. І хоча з погляду пільг з оподаткування Швейцарія поступається іншим офшорним центрам, але високий рейтинг репутації в діловому світі цієї країни часто відшкодовує її клієнтам втрату потенційних вигод, одержуваних ними при інвестуванні в інших податкових гаванях.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 156; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты