Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛіхтенштейн.
Це невелика держава (площа близько 160 тис. кв. км),розта­шована між Австрією і Швейцарією. Державний устрій консти­туційна монархія. Населення становить близько ЗО тис. жителів,


Міжнародне оподаткування

які розмовляють німецькою мовою, з них 18 713 — іноземці (швей­царці). Ліхтенштейн має валютно-митний союз зі Швейцарією. Як місцева валюта використовується швейцарський франк. Ва­лютний контроль у державі відсутній.

Таємниця банківських внесків у Ліхтенштейні охоро­няється ще суворіше, ніж у Швейцарії. Закон про екстрадицію на осіб, підозрюваних у здійсненні податкових злочинів, не поши­рюється. Як і Швейцарія, Ліхтенштейн має репутацію країни з ду­же високою економічною і політичною стабільністю.

Іноземні інвестори зазвичай створюють у Ліхтенштейні холдингові і доміціарні компанії Для утворення тих та інших не існує яких-небудь обмежень.

Доміціарною компанією називають фірму, зареєстровану в Ліхтенштейні, яка володіє чи не володіє власним офісом і прово­дить усі свої ділові операції за межами Ліхтенштейну. Це одна з форм організації базових компаній.

Холдинговою компанією в Ліхтенштейні вважають фірму, функція якої полягає в управлінні активами чи в адміністра­тивній діяльності як основного акціонера інших компаній.

У Ліхтенштейні переважають 4 основні організаційно-пра­вові форми підприємництва:

1) представництво (Anstalt);

2 ) акціонерна компанія (Aktiongesellschaft);

3) торгова компанія (Treuunternehmen);

4) фонд (Stiftung).

Представництво і траст виділяються тим, що обидва можуть бути засновані тільки однією установою, тобто майно трасту не підлягає розподілу, хоча статут дозволяє переказувати доходи особам, зазначеним у статуті.

Акціонерні компанії — це звичайні компанії з обмеженою відповідальністю. Фонд у Ліхтенштейні — неприбуткова ор­ганізація, яка володіє правом ведення комерційної діяльності з метою фінансування благодійних програм.

Як і в інших офшорних центрах, комнанії-резиденти в Ліхтенштейні сплачують низькі податки на прибуток — від 7,5 до 15% залежно від відношення суми прибутку до величини власно­го капіталу підприємства.


Розділ 2. Міжнародне оподаткування і офшорні центри

Холдингові і домйцарні компанії звільнені від податку на прибуток, а податок з капіталу становить у них усього 0,1% (однак мінімальна сума податку — 1000 швейцарських франків). При розподілі дивідендів ці компанії зобов'язані сплатити податок у розмірі 4% від суми дивідендів.Податок на благодійні фонди складає 0,1% від величини власного капіталу. Якщо власний капітал фонду перевищує вели­чину 2 млн швейцарських франків, податкова ставка знижується до 0,075%.

Рівень прибуткового оподаткування для фізичних осіб у Ліхтенштейні значно нижчий, ніж у більшості європейських країн -- податки тут не перевищують 3,6—17,82%. Однак процедура придбання права на місце проживання в цьому "податковому раї" дуже ускладнена, так що ця мета для більшості смертних практич­но недосяжна.

Як і майже всі "класичні" офшорні центри, Ліхтенштейн не має податкових угод з іншими країнами. Ліхтенштейн має договір про запобігання подвійного оподаткування тільки з Австрією, але його умови не поширюються на офшорні компанії.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 3; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты