Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка ризику ліквідності.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  2. Amp; 2. Окремі види ризиків та їх характеристика. Концепція прийнятного ризику
  3. Amp; 3. Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності
  4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  6. Аналіз ризику.
  7. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  8. Вплив сім’ї на процес одужання та зниження ризику патологічних станів.
  9. Диверсифікація як засіб зниження ризику.
  10. Економічна оцінка банківської діяльності

Ліквідність – це здатність активів використовуватися як безпосередній засіб платежів чи бути здатним до швидкої трансформації в грошову форму без суттєвої втрати своєї поточної (теперішньої) вартості.

Ризик ліквідності – це специфічна форма ризику, котрий пов'язаний (зумовлений) низькою ліквідністю об'єктів інвестування чи з високим періодом інвестиційного процесу.

Для оцінювання ступеня ліквідності, аотже й ризику ліквідності, використовують дві основні моделі (критерії):

§ час трансформації інвестицій в грошові засоби;

§ обсяг фінансових збитків (втрат) інвестора, що пов'язані з цією трансформацією.

В інвестиційній практиці за критерієм затрат часу на реалізацію ліквідність окремих об'єктів інвестування класифікують таким чином:

§ терміноволіквіднi об’єкти інвестування (з незначним ризиком), що можуть бути трансформовані в грошові засоби протягом тижня;

§ високоліквідні об'єкти інвестування (з низьким ризиком), для котрих період трансформації в грошові засоби (можливий термін реалізації) становить від 8 до 30 днів;

§ середньоліквідні об'єкти інвестування (з середнім ризиком), що можуть бути реалізованими протягом одного-трьох місяців;

§ малоліквідні об'єкти інвестування (з високим ризиком), термін реалізації яких складає більше трьох місяців.

Оцінювання ліквідності проводиться також за інвестиційним портфелем. При цьому розраховують такі показники:

а) частку терміноволіквідних інвестицій в їх реальному обсязі (а отже і у ліквідності) обчислюють за формулою

де Ст - сума; вартість (оцінка) терміноволіквідних обсягів інвестування в портфелі;

С – загальна вартість (оцінка) об'єктів, що залучені до інвестиційного портфеля;

б) ризик ліквідності – це коефіцієнт, що визначається співвідношенням швидко- і важкореалізовуваних активів л):

Кл = (Ст + Св) / (Сс + См),

де Св, Сс, См—загальна вартість (оцінка) відповідно високоліквідних, середньоліквідних та малоліквідних об'єктів інвестування в інвестиційному портфелі.

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш ліквідним вважається інвестиційний портфель.

Оцінювання ліквідності інвестицій за рівнем фінансових збитків здійснюється шляхом аналізу окремих видів фінансових збитків (втрат).Оцінювання ліквідності (ступінь ліквідності) інвестицій за рівнем фінансових збитків – це відсоткове співвідношення суми обсягів цих збитків і затрат до обсягів інвестицій, котрі прагнуть реалізувати. 3битки (а отже і ризик) при цьому оцінюють як:

низькі, якщо їх ступінь ліквідності не більший ніж 5%;

середні, якщо їх ступінь ліквідності знаходиться в межах 6...10%;

високі, якщо він складає 11...20%;

дуже високі, якщо цей ступінь перевищує 20%.

Показники ліквідності інвестицій за витратами часу і за рівнем фінансових збитків знаходяться між собою воберненій залежності, суть якої полягає в тому, що інвестор згоден на більший рівень фінансових збитків під час реалізації об'єкта інвестицій, що при цьому він швидше його реалізує, та навпаки. Це дозволяє інвестору не лише оцінити рівень ліквідності об'єктів інвестицій, але і керувати процесом їх трансформації в грошові кошти, змінюючи показник рівня фінансових збитків.

Інвестор зацікавлений в тому, щоб підібрати високоліквідні об'єкти інвестування з оптимальним ступенем ризику за решти рівних умов, бо це забезпечить йому більші можливості щодо маневреності в процесі управління інвестиційним портфелем.Щоб інвестор був зацікавлений у виборі середньо- і мало-ліквідних об'єктів інвестування, він повинен одержати певну надбавку за ризик ліквідності (додатковий інвестиційний доход).

Отже, чим нижча ліквідність об'єкта інвестицій, тим вищий ризик і тим вищим повинен бути розмір інвестиційного доходу (премія за ліквідність).

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты