Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до написання доручення і розписки
Доручення (довіреність) – це документ, за яким приватна, офіційна особа чи організація надає право (повноваження) іншій приватній, офіційній особі чи організації на законних підставах здійснювати від її імені певні юридично значущі дії або представницькі функції з (перед) третіми особами й цим створювати для останнього правові наслідки.

Доручення поділяються на особисті (приватні) та офіційні (службові).

Офіційне дорученняукладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов’язковим зазначенням повної назви організації та її юридичної адреси.

Залежно від обсягу та змісту повноважень, що надаються представникові, доручення поділяються на три види:

разові на виконання одноразової дії (найчастіше це отримання товарно-матеріальних цінностей чи одержання стипендії, заробітної плати, пенсії, поштового переказу, посилки тощо);

спеціальні на здійснення приватною чи службовою особою однотипних учинків (представництво в органах суду, виконання господарських і банківських операцій у межах певного терміну тощо);

генеральні (загальні) на виконання розширених повноважень (здійснення операцій, пов’язаних з управлінням та володінням нерухомим і рухомим майном, банківських операцій, одержання та надсилання кореспонденції, представницьких функцій у суді тощо із правом передоручення третій особі).

Термін дії доручення зазначається цифрами (разове, спеціальне) і літерами (генеральне, загальне). Максимальний термін дії доручення не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії доручення не зазначений, воно зберігає юридичну силу протягом року з дня його укладання. Недатоване доручення не має юридичної сили.

Особа чи установа, яка уклала доручення, може в будь-який час його скасувати, а особа, якій доручення видано, відмовитися від нього. Угода про відмову від цього права недійсна. Із припиненням дії доручення втрачає силу будь-яке передоручення третій особі.

Текст особистого доручення пишеться в довільні формі, але обов’язково слід зазначити такі відомості:

· назва виду документа;

· місце укладання, число, місяць, рік – для генерального доручення (літерами й без скорочень);

· прізвище, ім’я та по батькові довірителя;

· домашня адреса довірителя (для генерального доручення);

· прізвище, ім’я та по батькові; дані документа, що посвідчують особу, якій видається доручення;

· зміст дій, обов’язків, прав, які має повноваження виконувати довірена особа;

· термін дії разового доручення вказується цифрами, а спеціального й генерального – літерами;

· підпис довірителя (праворуч);

· дата укладання документа для разового доручення пишеться цифрами (ліворуч);

· завірення (засвідчення) підпису довірителя може бути здійснено підприємством, де він працює, закладом, де навчається, ЖЕКом за місцем його проживання або будь-якою нотаріальною конторою;

· посада, назва установи, закладу, підпис, ініціали та прізвище особи, від імені якої виступає засвідчувач;

· запис про стягнення державного мита чи гербового збору (для генерального доручення);

· номер, під яким зареєстровано документ (для генерального доручення);

· печатка організації, закладу, де працює засвідчувач;

· дата засвідчення вказується цифрами, а для спеціального й генерального доручення – літерами (ліворуч).

Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати.

Зразки:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты