Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАвтобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
Читайте также:
  1. А. Особливості відмивання грошей на стадії розміщення
  2. Автобіографія
  3. Автобіографія
  4. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  5. Акти, довідки (огляди), оголошення: особливості укладання
  6. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  7. В чому можна побачити найвиразніші особливості гегелівського тлумачення світу, природи? Як пов'язані між собою природа та дух? Чим вони докорінно відрізняються одне від одного?
  8. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  9. Види листів та їхні особливості

Автобіографія (від грец. autos – сам, bios – життя і grapho – пишу) –це документ, у якому особа в хронологічному порядку подає стислий опис свого життя й діяльності.

Автобіографію складають у довільній формі від першої особи в хронологічній послідовності, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, освіту та громадську діяльність автора.

Головні вимоги при написанні автобіографії – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

Розрізняють такі види автобіографії:

1) автобіографія-розповідь, що подається в описовій (довільній) формі;

2) автобіографія-документ, у якій лаконічно, але досить вичерпно викладаються факти життя та діяльності особи.

В автобіографіях обов’язково зазначаються такі відомості:

· назва виду документа (АВТОБІОГРАФІЯ);

· прізвище, ім’я та по батькові теперішні й колишні, якщо були зміни (у називному відмінку однини);

· дата народження: число, місяць (літерами), рік;

· місце народження: село, селище, місто (в називному відмінку), район (у родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України (в називному відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження;

· відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей (за дипломом);

· відомості про перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі;

· відомості про трудову діяльність (повні найменування місць роботи та посад);

· нагороди, заохочення;

· участь у громадському житті;

· короткі відомості про склад сім’ї;

· повна домашня адреса, номер телефону;

· дата укладання (ліворуч);

· підпис укладача (праворуч).

При викладі коротких відомостей про склад сім’ї неодружені зазначають (без займенників) такі відомості:

– батько, мати (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, посада та місце роботи);

– сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце навчання чи роботи, посада).

Одружені вказують відомості про:

– дружину, чоловіка (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

– дітей (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).Виклад тексту – довільний, з урахуванням зазначених реквізитів. Відомості про навчання, трудову діяльність, участь у громадській роботі відображаються за хронологією. Описуючи трудову діяльність, слід зазначити причини переходу з однієї роботи на іншу, перерви (за їх наявності) в ній. Кожне повідомлення слід починати з абзацу.

Зразок:


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты