Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
Автобіографія (від грец. autos – сам, bios – життя і grapho – пишу) –це документ, у якому особа в хронологічному порядку подає стислий опис свого життя й діяльності.

Автобіографію складають у довільній формі від першої особи в хронологічній послідовності, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, освіту та громадську діяльність автора.

Головні вимоги при написанні автобіографії – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу.

Розрізняють такі види автобіографії:

1) автобіографія-розповідь, що подається в описовій (довільній) формі;

2) автобіографія-документ, у якій лаконічно, але досить вичерпно викладаються факти життя та діяльності особи.

В автобіографіях обов’язково зазначаються такі відомості:

· назва виду документа (АВТОБІОГРАФІЯ);

· прізвище, ім’я та по батькові теперішні й колишні, якщо були зміни (у називному відмінку однини);

· дата народження: число, місяць (літерами), рік;

· місце народження: село, селище, місто (в називному відмінку), район (у родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України (в називному відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження;

· відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей (за дипломом);

· відомості про перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі;

· відомості про трудову діяльність (повні найменування місць роботи та посад);

· нагороди, заохочення;

· участь у громадському житті;

· короткі відомості про склад сім’ї;

· повна домашня адреса, номер телефону;

· дата укладання (ліворуч);

· підпис укладача (праворуч).

При викладі коротких відомостей про склад сім’ї неодружені зазначають (без займенників) такі відомості:

– батько, мати (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, посада та місце роботи);

– сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце навчання чи роботи, посада).

Одружені вказують відомості про:

– дружину, чоловіка (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

– дітей (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

Виклад тексту – довільний, з урахуванням зазначених реквізитів. Відомості про навчання, трудову діяльність, участь у громадській роботі відображаються за хронологією. Описуючи трудову діяльність, слід зазначити причини переходу з однієї роботи на іншу, перерви (за їх наявності) в ній. Кожне повідомлення слід починати з абзацу.

Зразок:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 106; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты