Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок укладання контракту
Читайте также:
  1. Amp; 2. Моніторинг НС та порядок його здійснення. Захисні бар’єри і види цивільного захисту
  2. II. Методика и порядок составления родословной
  3. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  4. III. Порядок выполнения работы.
  5. III. Степени сравнения прилагательных и наречий, порядок слов в английском предложении, типы вопросов.
  6. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  7. VIII. пОрядок защиты курсовой и выпускной квалификационной (дипломной) работы
  8. XI. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РСФСР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
  9. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
  10. Автоматизована та журнальна форми для реєстрації ділових паперів та порядок їх заповнення

Ініціатором укладання контракту може бути як керівник підприємства, установи, так і особа, яка наймається на роботу.

Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі й підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом. Слід пам’ятати, що згідно зі ст. 22 КЗпП України забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Обґрунтованою вважається відмова, яка спричинена:

– відсутністю вакантних місць;

– відсутністю у претендента на роботу належної кваліфікації;

– прямим обмеженням, установленим чинним законодавством.

Забороняється приймати на роботу: осіб, позбавлених вироком суду права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю; близьких родичів службовців, коли їхня служба пов’язана з безпосередньою підлеглістю або підконтрольністю один одному; на посади з матеріальною відповідальністю осіб, які раніше були засуджені за злочини, скоєні з корисливих мотивів.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами.

Укладаючи контракт, сторони можуть передбачити:

а) додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством (наприклад, за рахунок власних коштів підприємства виплату додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки, сплату банківської позики чи заборгованості, захист від інфляційних процесів, виплату компенсації за використання власного автомобіля у службових справах тощо);

б) випробування працівника для перевірки відповідності його посаді (за згодою сторін);

в) грошові компенсації понад установлену пенсію та виплати у зв’язку з виходом працівника на пенсію, покаліченням під час роботи. Відповідно до чинного законодавства ці питання вирішуються громадськими об’єднаннями (профспілками) або органами громадського самоврядування колективу (радою, правлінням). Можливість унесення до контракту подібних умов має бути попередньо узгоджена з відповідними об’єднаннями чи органами.

Контракт укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Вони зберігаються у кожної зі сторін, про що і зазначається у тексті документа.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті. До моменту підписання контракту сторони мають визначити термін його дії – початок і кінець.

На основі контракту видають наказ про прийняття працівника на роботу. З посиланням на даний наказ робиться запис у трудовій книжці.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты