Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтракт, трудова угода. Особливості їх укладання й оформлення
Читайте также:
  1. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  2. X. Налоги, подати, трудовая повинность
  3. А. Особливості відмивання грошей на стадії розміщення
  4. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
  5. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  6. Акти, довідки (огляди), оголошення: особливості укладання
  7. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  8. В чому можна побачити найвиразніші особливості гегелівського тлумачення світу, природи? Як пов'язані між собою природа та дух? Чим вони докорінно відрізняються одне від одного?
  9. Види листів та їхні особливості
  10. Види, особливості та структура тексту службових листів

Документація з кадрово-контрактових питань – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства, установи чи закладу, зафіксовану в автобіографіях, характеристиках, наказах про особовий склад, заявах про прийняття (звільнення, переведення) на роботу, контрактах, трудових угодах.

Кадрово-контрактова документація ведеться з моменту зарахування працівника на підприємство. Вона виділена в окрему групу, що зумовлено її надзвичайною важливістю та особливостями документування.

До таких документів належать: контракти, трудові угоди, особові листки з обліку кадрів, особові картки, заяви (про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, надання відпустки тощо), трудові книжки, накази щодо особового складу, автобіографії, резюме та характеристики.

Контракт – це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між організацією, установою чи підприємством і працівником про умови спільної виробничої і творчої діяльності.

Через контракти громадяни реалізують право розпоряджатися своїми здібностями до праці згідно із Законами України „Про підприємство”, „Про власність”.

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. №170, визначає порядок укладання контрактів із працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності підприємства чи установи.

Реквізити:

· назва виду документа (КОНТРАКТ) із стислим зазначенням його призначення (на виконання обов’язків…, на управління підприємством, на організацію і ведення бухгалтерського обліку в товаристві тощо);

· дата;

· місце підписання;

· орган, що наймає працівника (керівника);

· посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають;

· текст;

· підписи сторін – укладачів контракту;

· печатка.

Структура тексту контракту

1. Загальні положення.

2. Функції та обов’язки працівника (керівника), де зазначаються:

– основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;

– зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.3. Компетенція і права працівника (керівника).

4. Формування й умови діяльності дирекції (апарату) підприємства.

5. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення працівника (керівника), де зазначаються:

– посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

– надбавка та інші виплати;

– компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;

– щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

– додаткові пільги, компенсації, гарантії.

6. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

– яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків;

– порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

7. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:

– як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

– дострокове розірвання контракту;

– припинення дії контракту.

8. Термін дії та інші умови контракту. Відповідно до Рекомендацій Мінпраці України від 14.01.92 № 01 контракт може бути укладено на термін до 5 років (але не менше, ніж на 1 рік).9. Адреси сторін та інші відомості.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты