Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаяви про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, надання відпустки
Читайте также:
  1. Amp; 3. Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій.
  2. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  3. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  4. Вимоги до оформлення заяви — забовязання
  5. Витрати, пов'язані з наданням правової допомога
  6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
  7. Головні напрямки зовнішньої політики Київської Русі. Прийняття християнства.
  8. Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу.
  9. Експлуатаційні витрати - це поточні витрати об’єкту зв’язку необхідні для надання обсягу послуг за певний період часу (рік, квартал).
  10. Етапи процесу прийняття управ. рішення

Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Розрізняють два основних види заяв:

особиста заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи (пишеться власноруч в одному примірнику);

службова заява, що укладається службовою особою від власного імені або від імені організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до службової особи іншої організації, структури тощо. Може бути відтворена механічним способом у декількох примірниках і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви поділяються на:

1. Зовнішні:

а) особисті,у якихобов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, посвідчення та ін.). Укладаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові,у яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (установи, організації) з усіма належними реквізитами.

2. Внутрішні, де не є обов’язковими викладені вище вимоги.

За складністю заяви поділяються на:

– прості;

– складні, де подаються відомості про додані до заяви документи на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.

Особисті заяви, залежно від змісту, можуть бути таких видів:

а) заява про прийняття на роботу;

б) заява про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);

в) заява про переведення на іншу посаду;

г) заява про звільнення;

ґ) заява про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове надання) чергової відпустки;

д) заява про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

е) заява про надання відпустки за свій рахунок;

є) заява про зміну прізвища;

ж) заява про достроковий початок роботи після виходу з відпустки тощо.

Реквізити особистих заяв:

· адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку, чергуючи закінчення –ові (–еві, –єві)з –у (–ю);· адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва установи, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовомувідмінку (без крапки в кінці останнього слова);

· назва виду документа (ЗАЯВА);

· текст (з великої літери, з абзацу);

· для складних – додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації;

· дата написання (ліворуч);

· підпис заявника (праворуч).

Зразки:

Ректорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

проф. Онищенку В.О.

студента Харківського національного технічного університету радіоелектроніки

Долі Андрія Васильовича

 

Заява

 

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Полтави на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІІ курсу будівельного факультету зі спеціальності „Будівництво”.

Додатки:

1) витяг із залікової книжки на 3 арк. в 1 пр.;

2) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.;

3) копія паспорта на 2 арк. в 1 пр.

 

 

02.08.2007 (підпис)


Генеральному директоровіВАТ «Електромотор»

Іванову В.С.

Скляренко Олени Миколаївни,

що мешкає за адресою: вул. Миру,

буд. 17, кв. 214, м. Київ, 02921

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду бухгалтера-касира з 20.02.2008.

Додатки:

1) трудова книжка;

2) копія диплома про вищу освіту;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) автобіографія;

5) чотири фотокартки.

 

17 лютого 2008 р. (підпис)


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 70; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты