Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заяви про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, надання відпустки
Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Розрізняють два основних види заяв:

особиста заява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи (пишеться власноруч в одному примірнику);

службова заява, що укладається службовою особою від власного імені або від імені організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до службової особи іншої організації, структури тощо. Може бути відтворена механічним способом у декількох примірниках і мати відповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документа тощо).

За походженням заяви поділяються на:

1. Зовнішні:

а) особисті,у якихобов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, посвідчення та ін.). Укладаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрім загальноприйнятих);

б) службові,у яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (установи, організації) з усіма належними реквізитами.

2. Внутрішні, де не є обов’язковими викладені вище вимоги.

За складністю заяви поділяються на:

– прості;

– складні, де подаються відомості про додані до заяви документи на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання.

Особисті заяви, залежно від змісту, можуть бути таких видів:

а) заява про прийняття на роботу;

б) заява про встановлення режиму праці (скороченого робочого дня, неповного робочого тижня);

в) заява про переведення на іншу посаду;

г) заява про звільнення;

ґ) заява про надання (перенесення, поділ, відміну, часткове надання) чергової відпустки;

д) заява про надання частково сплачуваної відпустки по догляду за дитиною;

е) заява про надання відпустки за свій рахунок;

є) заява про зміну прізвища;

ж) заява про достроковий початок роботи після виходу з відпустки тощо.

Реквізити особистих заяв:

· адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку, чергуючи закінчення –ові (–еві, –єві)з –у (–ю);

· адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва установи, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовомувідмінку (без крапки в кінці останнього слова);

· назва виду документа (ЗАЯВА);

· текст (з великої літери, з абзацу);

· для складних – додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації;

· дата написання (ліворуч);

· підпис заявника (праворуч).

Зразки:

Ректорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

проф. Онищенку В.О.

студента Харківського національного технічного університету радіоелектроніки

Долі Андрія Васильовича

 

Заява

 

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Полтави на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІІ курсу будівельного факультету зі спеціальності „Будівництво”.

Додатки:

1) витяг із залікової книжки на 3 арк. в 1 пр.;

2) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.;

3) копія паспорта на 2 арк. в 1 пр.

 

 

02.08.2007 (підпис)


Генеральному директорові

ВАТ «Електромотор»

Іванову В.С.

Скляренко Олени Миколаївни,

що мешкає за адресою: вул. Миру,

буд. 17, кв. 214, м. Київ, 02921

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду бухгалтера-касира з 20.02.2008.

Додатки:

1) трудова книжка;

2) копія диплома про вищу освіту;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) автобіографія;

5) чотири фотокартки.

 

17 лютого 2008 р. (підпис)


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты