Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТестові завдання. 1. Установа, що має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов’язки

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1. Установа, що має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або в третейському суді, називається:

а) фізичною особою;

б) юридичною особою.

 

2. Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома сторонами про встановлення яких-небудь відносин і регулює ці відносини, має відповідати закону за змістом і за формою, називається:

а) заявою;

б) наказом;

в) договором.

 

3. Реєстрація громадян, які шукають роботу, проводиться при обов’язковому пред’явленні ними:

а) заяви, паспорта, автобіографії;

б) паспорта, трудової книжки, документа про освіту;

в) свідоцтва про народження, трудової книжки, характеристики.

 

4. Договір, за яким організація-постачальник зобов’язується передати в певні терміни організації-замовнику у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-замовник зобов’язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами, називається:

а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про спільну діяльність.

 

5. Для реєстрації усіх категорій вхідних і створюваних документів у державних установах застосовується:

а) особова картка;

б) реєстраційно-контрольна картка.

 

6. Договір, за яким одна сторона (особа) бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов’язується дотримуватись встановлених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона (установа) зобов’язується створити нормальні умови праці, називається:

а) договором про спільну діяльність;

б) договором про матеріальну відповідальність;

в) договором підряду.

 

7. Договір, за яким організація-підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт організації-замовнику, називається:

а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про спільну діяльність.

 

8. Документ, у якому повинно бути детально описано обладнання, що передається в оренду, називається:

а) договором про матеріальну відповідальність;

б) договором про спільну діяльність;

в) договором оренди обладнання.

 

9. Договір, який укладається між двома й більше організаціями на проведення різних робіт для досягнення спільної господарської або наукової мети, називається:а) договором поставки;

б) договором підряду;

в) договором про матеріальну відповідальність;

г) договором про спільну діяльність.

 

10. В установах з обсягом документообігу до 500 – 600 ділових паперів на рік допускається застосовувати:

а) журнальну реєстрацію документів;

б) автоматизовану реєстрацію документів.

 


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 15; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Автоматизована та журнальна форми для реєстрації ділових паперів та порядок їх заповнення | Акцепт – це згода платника на оплату грошових і товарних документів.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты