Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСХЕМИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ З КОМБІНОВАНИМИ ХОЛОДИЛЬНИМИ ЦИКЛАМИ
Читайте также:
  1. Будувати схеми ходу променів в оптичних приладах(кафедра фізики).
  2. Додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
  3. ЗАМКНЕНІ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ІЗ ДВИГУНАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ
  4. На основі отриманих передатних функцій елементів САК та аналізу функціональної схеми скласти структурну схему системи, приклад якої зображено на рисунку 1.1.
  5. Орієнтовні схеми аналізу уроку
  6. Приєднання й видалення XML-схеми з документа. Виконаєте одну з наступних дій.
  7. Продукти конденсації та сублімації на підстилаючі поверхні.
  8. Прямоточна і проти точна схеми
  9. СКЛАДАННЯ СХЕМИ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
  10. Схеми абсорбції з рециркуляцією

Схема одноступеневої НТК для одержання С3+виші з комбінованим холодильним циклом (зовнішнім пропановим і дроселюванням рідких потоків)

На мал. 18 подана схема одноступеневої НТК з дроселюванням конденсату з сепаратора 11. За цією схемою сирий наф­товий газ після компресора (на малюнку не показано) з тиском 2.0 МПа проходить послідовно рибойлер 13 відпарної колони (деетанізатора) 12, повітряний холодильник 3, потім ряд регенеративних теплообмінників 4, 6,7, 9 і холодильники-випарники 5, 8 зовнішнього холодильного циклу (наприклад, пропанового), частково конденсується і з температурою -10°С направляється в сепаратор 11 для відділення конденсату. Сухий газ з верху сепаратора після теплообміну з потоком сирого газу виводиться з системи і направляється споживачу. Конденсат з низу цього сепаратора проходить через дросельний пристрій 10, де тиск конденсату знижується до 1.0 МПа, а температура — до-18 °С.

Холодний потік конденсату проходить теплообмінник 9, розташований безпосередньо перед сепаратором 11, потім теплообмінник 7 і надходить на верх відпарної колони 12, де при тиску 1.0 МПа проходить його деетанізація. З низу колони широку фракцію вуглеводнів відводять на подальшу переробку. Відпарені легкі вуглеводні з верху колони 12 проходять теплообмінник 4, достискуються компресором 2 до тиску в сировинній лінії, охолоджуються в повітряному холодильнику 1 і змішуються з вихідним газом.

 

Особливість цієї схеми — при циркуляції газів з деетанізатора, які складаються з легких вуглеводнів (в основному, з етану), вихідний газ і, відповідно, конденсат, який випадає в сепараторі, збагачуються етаном. При цьому збільшується кількість холоду, який одержується в результаті дроселювання конденсату та забезпечується нижча температура здросельованого потоку. В порівнянні з аналогічною схемою, але без дроселювання конденсату, описана схема економічно вигідніша: на виробництво 1 кмоль широкої фракції за цією схемою потрібно 5.65 м3 умовного палива замість 6.23 м3 за звичайною схемою.

Таким чином, в даній схемі, розрахованій на неглибоке вилучення пропану, внутрішній холодильний цикл служить не для одержання нижчих температур, ніж ті, які може дати пропанове охолодження, а для покращення техніко-економічних показників установки за рахунок економії високо-потенційного пропанового холоду. При інших параметрах ця схема може застосовуватись для глибокого вилучення пропану, а при деякій модернізації і для вилучення етану.Незважаючи на всю різноманітність технологічного оформлення процесу переробки нафтових і природних газів методом низькотемпературної конденсації, всі ці процеси складаються з одних і тих же основних вузлів. Загальними, обов’язковими для будь-якої схеми НТК є вузли:

- сепарації газу на вході в технологічну схему від крапельної рідини та механічних частинок;

- компримування газу;

- осушування газу;

- каскад регенеративних теплообмінників для використання в схемі холоду і тепла технологічних потоків;

- холодильний цикл;

- сепаратор-розділювач;

- вузол деметанізації і етанової колони (для схем, в яких товарним продуктом є етан і вищі) або вузол деетанізації конденсату (для схем, в яких товарним продуктом є пропан і вищі).

 


РОЗДІЛ 4. ПЕРЕРОБКА ГАЗУ МЕТОДОМ АБСОРБЦІЇ


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты